THPT yên phong số 1 – bắc ninh m 157 (1) (4)

5 57 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 22:41

...Câu 11 Cho h m số f  x   log  x  1 , tính hệ số góc tiếp tuyến đồ thị h m số cho đi m có hồnh độ x0  1 1 C D 2 ln ln Câu 12 Số nghi m đoạn  0; 2  phương trình... cao 10 cm Thả vào cốc viên bi hình cầu có đường kính 2cm Hỏi sau thả viên bi, m c nước cốc cách miệng cốc cm ? ( Kết l m tròn sau dấu phẩy chữ số) A 4, 26cm B 4,81cm C 4, 25cm D 3,52cm Câu... khối chóp A A ' MC ' N 1 52 1 1 A B C D 3 3 Trang 4/5 - M đề 15 7 Câu 45 Bổ dọc dưa hấu ta thiết diện hình elip có trục lớn 28cm trục bé 25cm Biết 10 00cm3 dưa hấu l m cốc sinh tố bán
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT yên phong số 1 – bắc ninh m 157 (1) (4) , THPT yên phong số 1 – bắc ninh m 157 (1) (4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn