2019 THPT chuyên vinh (lần 2)

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 22:41

... l{ Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A B C D (Xem giải) Câu 73 Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 v{o dung dịch chứa đồng thời NaAlO2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2 Sự phụ thuộc... Công thức etyl fomat l{ A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 61 X v{ Y l{ este mạch hở có cơng thức ph}n... phản ứng xảy ra, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa - khử l{ A B C D Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 66 Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 THPT chuyên vinh (lần 2) , 2019 THPT chuyên vinh (lần 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn