Đề ôn thi tuyển lớp 10 - Môn Toán - Đề 6

1 288 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 14:12

ĐỀ 6 LUYỆN THI LƯƠNG VĂN CHÁNH ( NĂM 2007 ) Bài 1 . 1) Giải phương trình 061898211 2 =+−−+ xxx . 2) Giải hệ phương trình        =− + −= + − 4 3 2 1 2 2 11 yx yx . Bài 2 . 1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng (d), (d 1 ), (d 2 ) lần lượt có phương trình là : y = x – 4, x + 2y = -2, y = - 2x + 2. Chứng minh nếu điểm M thuộc (d) thì M cách đều (d 1 ) và (d 2 ). 2) Tìm tất cả các bộ gồm ba số nguyên (u ; v ; t) thỏa mãn tvutvu ++=++ 222 . Bài 3. Cho tam giác ABC vuông góc tại A. M là một điểm tùy ý thuộc cạnh AB (M không trùng A và M không trùng B). Dựng MN vuông góc với BC (N thuộc BC). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BM, CM. 1) Chứng minh rằng tứ giác APNQ nội tiếp. 2) Với điều kiện nào của tam giác ABC (vuông tại A) để tồn tại điểm M sao cho tứ giác APNQ là hình thang. Bài 4. Cho tứ giác lồi ABCD có BDBCADAC +≤+ . Chứng minh AD < BD. Bài 5 . Cho ba số thực đôi một khác nhau và ≠ 0 thỏa mãn : a c c b b a 111 +=+=+ Chứng minh rằng abc = 1 hoặc abc = -1. Bài 6 . Cho    +=+ +=+ 2222 bayx bayx Chứng minh rằng ∀ n ∈ Z + ta có nnnn bayx +=+ . Đề thi Tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (2006 – 2007) . = -1 . Bài 6 . Cho    +=+ +=+ 2222 bayx bayx Chứng minh rằng ∀ n ∈ Z + ta có nnnn bayx +=+ . Đề thi Tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Chuyên Lương Thế Vinh -. . Bài 3. Cho tam giác ABC vuông góc tại A. M là một điểm tùy ý thuộc cạnh AB (M không trùng A và M không trùng B). Dựng MN vuông góc với BC (N thuộc BC).
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi tuyển lớp 10 - Môn Toán - Đề 6, Đề ôn thi tuyển lớp 10 - Môn Toán - Đề 6, Đề ôn thi tuyển lớp 10 - Môn Toán - Đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay