Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của neurontin trong đau thần kinh trên bệnh nhân ung thư tại khoa chống đau bệnh viện k trung ương (từ tháng 112006 đến tháng 5 2007 )

70 11 0
  • Loading ...
1/70 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn