Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

136 3,997 72
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 14:45

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânPGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanBài mở đầuBài mở đầu•Giới thiệu môn học •“ĐÀM PHÁN TRONG •KINH DOANH QUỐC TẾ”NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanGiới thiệu môn học Giới thiệu môn học “ĐÀM PHÁN “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ”•Sự cần thiết của môn học.•Mục đích của môn học.•Phạm vi nghiên cứu•Phương pháp nghiên cứu•Kết cấu của môn học NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.•Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trò giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.Sự cần thiết của môn học 1.Sự cần thiết của môn học (Tiếp)(Tiếp)• Trong điều kiện hội nhập, thò trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có những nhà đàm phán giỏi.• Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trò KDQT luôn có môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế”. Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm phán trong KDQT giỏi.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•Với mục đích phục vụ cho sinh viên, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản trò, các nhân viên, các nhà đàm phán hiện tại và trong tương lai, môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế” cung cấp những kiến thức cần thiết để sau khi học xong môn học này, các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn những vấn đề sau: NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•- Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế;•- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế.•- Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau;•- Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán, trong gia đình, giữa những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời thường…NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh, yêu cầu cần đạt được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bò kỹ lưỡng về thông tin, về năng lực cho đội ngũ cán bộ đàm phán, phải lập kế hoạch, xác đònh mục tiêu, xây dựng chiến lược đàm phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu dạng đàm phán thứ hai - đàm phán trong kinh doanh, đặc biệt là Đàm phán trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nghiên cứu môn học này, có rất nhiều tài liệu tham khảo. Nhưng để gíup các bạn đầu tư thời gian cho môn học một cách tập trung và hiệu quả, xin giới thiệu một số tài liệu tham khảo chính:[...]... Ch.12: Đàm phán trong kinh doanh giữa Mỹ và Nhật; NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Phần III: Đàm phán KDQT giữa các nền văn hóa khác nhau Ch.13: Đàm phán KDQT ở các nước EU; Ch.14: Đàm phán KDQT ở Nga và Đông Âu Ch.15: Những bài học kinh nghiệm trong đàm phán kinh doanh quốc tế NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN TRONG KDQT • • • • • Dẫn nhập Khái niệm đàm phán Đặc điểm của đàm phán. .. đàm phán hợp đồng thương mại / ngoại thương; Ch.5: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng thương mại /ngoại thương; Ch.6: Đàm phán hợp đồng CGCN; Ch.7: Đàm phán dự án; Ch.8: Đàm phán giữa các công ty đa quốc gia và chính phủ các nước NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Phần III: Đàm phán KDQT giữa các nền văn hóa khác nhau Ch.9: Đàm phán KDQT ở các nước Đông Á; Ch.10: Đàm phán KDQT tại các nước ASEAN; Ch.11: Đàm phán. .. lầm thường mắc trong đàm phán; Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong KDQT NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Dẫn nhập: • Đàm phán là một hoạt động cơ bản của con người Trong cuộc sống hằng ngày đàm phán hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi Con người luôn tiến hành đàm phán ngay cả khi họ không biết chính mình đang làm điều đó NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Dẫn nhập: • Vậy đàm phán là gì? Đàm phán có những đặc... gian và đòa điểm trong đàm phán Vội bỏ cuộc khi cuộc đàm phán có vẻ như đi vào chỗ bế tắc Không chọn được thời điểm hợp lý để kết thúc cuộc đàm phán NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến đàm phán trong KDQT: • * Các yếu tố cơ sở; • * Bầu không khí đàm phán; • * Quá trình đàm phán NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Tóm lại: • Đàm phán là hành vi và quá trình, mà trong đó hai hay... nhất.” NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van 1.1 KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp) Đàm phán trong kinh doanh quốc tế là hành vi và quá trình, mà trong đó các bên, có nền văn hóa khác nhau, tiến hành trao đổi, thảo luận về các mối quan tâm chung và những điểm còn bất đồng để đi đến một thỏa thuận thống nhất NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van 1.2 ĐẶC ĐIỂM 1 Muốn đàm phán thành công phải xác đònh rõ mục tiêu đàm phán một... mỗi bài học, bạn có thể tùy ý lựa chọn một trong số đó).Tiểu luận sẽ được trình bày trên lớp và được cộng điểm vào bài thiVận dụng tốt những phương pháp trên chắc chắn bạn sẽ thành công NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van 5 KẾT CẤU CỦA MÔN HỌC • Môn học được chia làm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ • bản về đàm phán trong kinh doanh Phần II: Kỹ thuật đàm phán trongkinh doanh Phần III: Đàm phán. .. thoả thuận thống nhất Muốn đàm phán thành công cần nắm • vững những đặc điểm, những nguyên tắc cơ bản của đàm phán và quan trọng nhất phải có những nhà đàm phán giỏi NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Làm Bài tập Chương 1 ( Trang 36 ) NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van nh hưởng của văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức, tính cách cá nhân đến đàm phán trong kinh doanh - Dẫn nhập • - Văn hóa dân tộc, văn hóa... tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân; • - Mối quan hệ giữa VHDT, VHTC, TCCN • - Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến đàm phán trong KDQT; • - Ý nghóa của việc nghiên cứu VHDT, VHTC và TCCN trong quản trò NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Dẫn nhập: Trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá để đạt được thành công trong hoạt động kinh doanh nói chung, trong đàm phán, nói riêng, cần hiểu biết về văn hoá... khi có thỏa thuận chung, còn nếu sự việc có thể quyết đònh đơn phương bởi một bên thì không cần xảy ra đàm phán Thời gian là một trong những yếu tố quyết đònh trong đàm phán Thời gian có ảnh hưởng to lớn đến tình hình đàm phán và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của đàm phán Một cuộc đàm phán được coi là thành công không có nghóa là phải giành thắng lợi bằng mọi giá mà là đạt được điều mà...Các tài liệu tham khảo chính    Đoàn Thò Hồng Vân (2004) Đàm phán trong kinh doanh quốc tế Ghauri,P.N, Usunier,J.C.(1996) International Business Negotiations Fisher,R, Ury, W.(1991) Getting to Yes ……………………………… NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Với những tài liệu có được, các bạn sẽ kết hợp giữa việc nghe giảng trên lớp với việc tự đọc tài liệu ở bất cứ nơi . NTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS. TS. Đoàn Thò Hồng VânPGS .TS. Đoàn. tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế. - Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay