CHÂN lý và VAI TRÒ của CHÂN lý

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 21:57

... đị nh lý khơng (tính t ương đối), c ần ph ải b ổ sung b ằng đị nh lý m ới (s ự phát tri ển trình nh ận th ức d ần t ới chân lý đầ y đủ – tức chân lý tuyệt đố i) Chân lý tươ ng đố i chân lý tuyệt... trở nên xác h ơn; m ỗi chân lý khoa h ọc, dù có tính t ương đố i, v ẫn chứa đự ng yếu tố chân lý tuyệt đố i” Ví d ụ’hai kh ẳng đị nh sau đề u chân lý, nh ưng ch ỉ chân lý t ươ ng đối: (1) B ản... tồn tách rời mà có thống biện chứng với V.I.Leenin viết: chân lý ệt đố i đượ c c ấu thành t t s ố chân lý tươ ng đố i phát tri ển; chân lý t ươ ng đối phản ánh tươ ng đố i c m ột khách th ể t
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÂN lý và VAI TRÒ của CHÂN lý, CHÂN lý và VAI TRÒ của CHÂN lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn