De thi HSG TOÁN 6 NGUYENTRAI 2018 2019

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 21:50

Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 20182019 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. ... nên F = 20192 020  20192 020   2018 2019( 201 92019  1) (20192 019  1) =E    20192 021  20192 021   2018 2019( 20192020  1) (20192 020  1) 1đ Vậy F < E Bài a)Diện tích cửa là: 1.1 ,6 + 2.1,2... chọn loại gạch kích thước 60 cm x 60 cm Ta có diện tích phòng là: S = 4,2.5,4 = 22 ,68 m2 = 2 268 00 cm2 Do Số viên gạch cần dùng để lát vừa đủ phòng : 2 268 00: (60 .60 ) = 63 (viên) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ... A A2019 Số góc gốc A tất là: 2018 + 2017 + 20 16 + … + + 1= 2018. 2019  2037171 (góc) Chú ý: Học sinh giải cách khác ghi điểm tối đa câu 1,0đ HÌNH HỌC SỐ HỌC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG TOÁN 6 NGUYENTRAI 2018 2019, De thi HSG TOÁN 6 NGUYENTRAI 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn