TUẦN 35 mới nhất 2019

29 31 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 21:29

giáo án lớp 5 tuần 35 mới nhất giáo án tuần 35giáo án lớp 5.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... 14210 = 866 810 (người) Tỉ số phần trăm số dân Sơn La số dân Hà Nội : 866 810 : 419 467 = 0 ,358 2 0 ,358 2 = 35, 82% b) Nếu mật độ dân số Sơn La 100 người /km2 trung bình kilơ-mét vng có thêm : 100 -... : a) Khoảng 35, 82% b) 544 190 người Câu : 3' Củng cố, dặn dò - Nhấn mạnh ND - Nhận xét học Chuẩn bị sau Tiết 2: Thể dục (GVDC) Tiết 3: Tiếng Anh (GVDC) Thứ năm ngày 09 tháng năm 2019 Buổi sáng... 61 x 14210 = 866810 (người) Tỉ số phần trăm số dân Sơn La số dân Hà Nội: 866810 : 2419467 = 0 ,358 2 = 35, 82 % Neáu mật độ dân số Sơn La 100 người /km2 trung bình ki lô mét vuông có thêm: 100 -
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 35 mới nhất 2019, TUẦN 35 mới nhất 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn