MÁY PHÁT điện ĐỘNG cơ điện

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:57

Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI 7: MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN I PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN - Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ - Cho khung dây có điện tích S quay quanh trục đặt vng góc với từ  trường B , làm xuất từ thông biến thiên theo thời gian qua cuộn dây làm cho cuộn dây xuất dòng điện Ta có: Phương trình từ thông:  = BScos( t + ) Wb  = o cos( t + ) Wb { o = BS } Trong đó: o  : từ thơng tức thời qua cuộn dây ( Wb - Vê be) o o: từ thông cực đại qua cuộn dây ( Wb - Vê be) o B: cảm ứng từ ( T - Tesla) o S: diện tích khung dây ( m2)   o  : góc lệch véc tơ cảm ứng từ B véc tơ pháp tuyến n khung dây Phương trình suất điện động: Xét cho vòng dây: e = - ’  e = .o sin ( t + )   e = ocos( t +  - ) V   e = Eo cos( t +  - ) V o Eo: suất điện động cực đại khung dây ( V) Eo =  O = BS e = Eo cos( t +  -  ) V Xét cho N vòng dây:   Eo = NBS MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA A Cấu tạo: Mơ hình Mơ hình Gồm hai phần chính: Phần 1: Phần Ứng ( tạo dòng điện) - Với mơ hình phần cảm phần đứng yên ( stato) - Mô hình 2, phần cảm quay( ro to) vậyđể đưa điện ngồi cần thêm góp o Bộ góp gồm vành khuyên hai chổi quyet tì lên vành khun để đưa điện ngồi o Nhược điểm góp dòng điện có cơng suất lớn truyền qua tạo tia lửa điện phóng thành máy gây nguy hiểm cho người sử dụng ( thiết kế cho máy có cơng suất nhỏ) Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Phần 2: phần cảm( tạo từ trường - nam châm) - Với mơ hình 1, phần cảm phần quay ( ro to) - Với mơ hình 2, phần cảm phần đứng yên ( stato) B Nguyên tắc hoạt động - Tại thời điểm ban đầu cực bắc nam châm hướng thẳng cuộn dây, từ thông qua khung dây cực đại - Khi ro to quay tạo từ thông biến thiên khung dây  tạo suất điện động cảm ứng cuộn dây  Nguyên tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Công thức xác định tần số máy phát điện xoay chiều pha: n: số vòng quay rơ tơ 1phút n.p f= Trong đó:  p: số cặp cực nam châm 60 n: số vòng quay ro to 1s f = n.p Trong đó:  p: số cặp cực nam châm MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA A Cấu tạo +) Rô tô ( phần cảm): nam châm điện ni dòng điện chiều, quay quanh trục để tạo từ trường biến thiên +) Stato ( phần ứng): cuộn dây giống hệt đặt lệch 120 o vòng tròn B Nguyên tắc hoạt động: Nguyên tắc hoạt động: - Tại t =0 cực bắc nam châm hướng thẳng cuộng dây số 1, từ thông qua cuộn dây số cực đại: 1 = o.cos( t) T 2 - Sau cực bắc nam châm hướng thẳng cuộn dây số 2, từ thông qua cuộn đạt cực đại: 2 = o.cos( t + ) 3 T 4 - Tiếp sau cực bắc nam châm hướng thẳng cuộn dây số 3, từ thông qua cuộn đạt cực đại: 3 = o.cos( t + ) 3 T - Sau cực bắc nam châm quay trở lại cuộn số 1, rô tô quay tạo từ thông biến thiên cuộn dây 2 phần ứng lệch pha tần số: Từ thông biến thiên cuộn dây tạo suất điện động cảm ứng ba cuộn dây có phương trình sau: - 1 = Eo sin( t) V 2 - 2 = Eo sin( t + )V 4 - 3 = Eo sin( t + )V C Cách mắc dòng điện ba pha: Mắc hình Mắc tam giác Id dây pha Id IP UP Ud dây pha IP Ud dây trung hòa Ud UP dây pha dây pha UP Ud dây pha Ud = 3Up ; Id = Ip dây pha Ud = Up; Id = Ip Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA A Cấu tạo động không đồng pha: Gồm hai phần: - Stato có cuộn dây giống hệt quấn ba lõi sắt bố trí lệch 1/3 vòng tròn - Rơ tơ hình trụ tạo nhiều thép mỏng ghép cách điện với Trong rãnh xẻ mặt ngồi rơ tơ có đặt kim loại Hai đầu gắn với vành tạo thành lồng, lồng cách điện với lõi thép có tác dụng nhiều khung dây đồng trục đặt lệch Rơ tơ nói gọi rơ tơ lồng sóc B Hoạt động: - Ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ tác dụng từ trường quay - Khi mắc cuộn dây stato với nguồn điện ba pha, từ trường quay tạo thành có tốc độ góc tần số dòng điện Từ trường quay tác dụng lên dòng điện cảm ứng khung dây rô tô mô men lực làm rô tô quay với tốc độ nhỏ tốc độ từ trường quay Chuyển động quay rô tô sử dụng làm quay máy khác - Công suất động không đồng pha: P = 3.UIcos = Pcơ + Pnhiệt P - Hiệu suất động cơ: H = 100% P Với động không đồng pha: P = U.I.cos  P = Pcơ + Pnhiệt  Pcơ = P - Pnhiệt = U.I.cos  - I2.R II BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1: Chọn câu trả lời : A: Dòng điện pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều 1pha có biên độ, tần số lệch pha góc 1200 B: Dòng điện xoay chiều pha hệ thống dòng điện xoay chiều pha C: Khi chuyển đổi từ cách mắc sang cách mắc tam giác hiệu điện dây tăng lên lần D: Dòng điện xoay chiều pha ba máy phát điện pha tạo Câu 2: Chọn câu sai Trong máy phát điện xoay chiều pha A: Hệ thống vành khuyên chổi quyét gọi góp B: Phần cảm phận đứng yên C: Phần tạo dòng điện phần ứng D: Phần tạo từ trường gọi phần cảm Câu 3: Người ta gọi động không đồng ba pha A: Pha ba dòng điện ba cuộn dây khác B: Ba cuộn dây động không giống C: Tốc độ quay rô tô không tốc độ quay từ trường quay D: Dòng điện ba cuộn dây không cực đại lúc Câu 4: Nguyên tắc hoạt động động không đồng ba pha A: Sử dụng từ trường quay tượng cảm ứng điện từ B: Tự cảm C: Cảm ứng điện từ D: Cả ba Câu 5: Quạt điện sử dụng nhà có động là: A: Động không đồng pha B: Động chiều C: Động điện xoay chiều pha D: Động sử dụng xăng Câu 6: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện dựa tượng: A: Hiện tượng cảm ứng điện từ B: Hiện tượng tự cảm C: Sử dụng từ trường quay D: Sử dụng Bình ắc quy để kích thích Câu 7: Để giảm tốc độ quay roto người ta sử dụng giải pháp sau cho máy phát điện A: Chỉ cần bôi trơn trục quay B: Giảm số cặp cực tăng số vòng dây C: Tăng số cặp cực giảm số vòng giây D: Tăng số cặp cực tăng số vòng dây Câu 8: Trong máy phát điện xoay chiều pha, phần cảm có tác dụng: A tạo từ trường B: tạo dòng điện xoay chiều C: tạo lực quay máy D: tạo suất điện động xoay chiều Câu 9: Chọn câu sai nói động khơng đồng ba pha: HP Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com A: Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc ln nhỏ tần số góc dòng điện B: Ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C: Stato có ba cuộn dây giống quấn ba lõi sắt bố trí lệch 1/3 vòng tròn D: Từ trường quay tạo dòng điện xoay chiều ba pha Câu 10: Dòng điện cảm ứng khơng xuất khung dây kín chuyển động từ trường cho mặt phẳng khung dây: A: Song song với đường cảm ứng từ B: Vng góc với đường cảm ứng từ C: Tạo với đường cảm ứng từ 1góc < α < 90o D: Cả câu tạo dòng điện cảm ứng Câu 11: Trong cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây A: Luôn tăng B: Luôn giảm C: Luân phiên tăng, giảm D Luôn khơng đổi Câu 12: Dòng điện cảm ứng A: Xuất cuộn dây dẫn kín thời gian có biến thiên đường cảm ứng từ qua tiết diện cuộn dây B: Xuất cuộn dây dẫn kín có đường cảm ứng từ gởi qua tiết diện S cuộn dây C: Càng lớn diện tích S cuộn dây nhỏ D: Tăng từ thông gởi qua tiết diện S cuộn dây tăng giảm từ thông gởi qua tiết diện S cuộn giảm Câu 13: Hiện với máy phát điện công suất lớn người ta thường dùng cách sau để tạo ta dòng điện xoay chiều pha? A: Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động tịnh tiến so với nam châm B: Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động quay lòng nam châm C: Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu đứng yên chuyển động tịnh tiến so với cuộn dây D: Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu đứng yên chuyển động quay lòng stato có cuộn dây Câu 14: Máy phát điện xoay chiều chuyển hóa: A quang thành điện B: thành điện C hoá thành điện D: Cả A,B,C Câu 15: Trong máy phát điện xoay chiều pha công suất lớn: A: Phần ứng phận quay (rôto) B: Phần cảm phận đứng yên (Stato) C: Bộ góp gồm hai vành khuyên hai chổi quét để lấy điện mạch D: Các cuộn dây phần ứng phần cảm quấn quanh lõi thép ghép từ thép cách điện với Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: A: Hệ thống vành khuyên chổi quét gọi góp hai cực máy phát B: Phần cảm thường nam châm vĩnh cửu C: Phần ứng: tạo dòng điện phần đứng yên D: Cả câu Câu 17: Trong máy phát điện xoay chiều, tăng số vòng dây phần ứng lên hai lần giảm vận tốc góc rơto bốn lần suất điện động cực đại máy phát sẽ: A: Tăng hai lần B: Giảm hai lần C: Giảm bốn lần D: Không đổi Câu 18: Một động khơng đồng ba pha hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây 220V Trong có mạng điện xoay chiều ba pha máy phát tạo ra, suất điện động hiệu dụng pha 127V Để động hoạt động bình thường ta phải mắc theo cách sau đây? A: Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình B: Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình tam giác C: Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình D: Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình tam giác Câu 19: Một động không đồng ba pha hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây 100V Trong có mạng điện xoay chiều ba pha máy phát tạo ra, suất điện động hiệu dụng pha 173V Để động hoạt động bình thường ta phải mắc theo cách sau đây? A: Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình B: Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình tam giác C: Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình D: Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình tam giác Câu 20: Ưu điểm dòng xoay chiều pha so dòng xoay chiều pha: A: Dòng pha tương đương dòng xoay chiều pha B: Tiết kiệm dây dẫn, giảm hao phí đường truyền tải C: Dòng pha tạo từ trường quay cách đơn giản D: Cả A,B,C Câu 21: Chọn câu A: Dòng điện pha máy phát pha tạo ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com B: Suất điện động máy phát tỉ lệ với tốc độ quay rơto C: Dòng xoay chiều tạo ln có tần số số vòng quay giây rơto D: Chỉ có dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay Câu 22: Phát biểu sau không đúng? A: Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động không đồng ba pha có độ lớn khơng đổi B: Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động khơng đồng ba pha có phương khơng đổi C: Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động không đồng ba pha có hướng quay D: Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động khơng đồng ba pha có tần số tần số dòng điện Câu 23: Nguyên tắc hoạt động động không đồng bộ: ω vận tốc góc nam châm chữ U; ω0 vận tốc góc khung dây A Quay khung dây với vận tốc góc nam châm hình chữ U quay theo với ω0 < ω B: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc ω khung dây quay chiều với chiều quay nam châm với ω0 < ω C: Cho dòng điện xoay chiều qua khung dây nam châm hình chữ U quay với vận tốc góc ω D: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc khung dây quay chiều với chiều quay nam châm với ω0 = ω Câu 24: Chọn câu trả lời sai: A: Động không đồng ba pha biến điện thành B Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C: Trong động không đồng ba pha, vận tốc góc khung dây ln nhỏ vận tốc góc từ trường quay D: Động khơng đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha Câu 25: Trong động không ba pha, dòng điện qua cuộn dây cực đại cảm ứng từ cuộn dây tạo có độ lớn B1 cảm ứng từ hai cuộn dây lại tạo có độ lớn A: B1 B: khác C: 2B1/3 D: B1/2 Câu 26: Để tạo động không đồng pha từ máy phát điện xoay chiều pha nguyên tắc ta có thể: A: Thay đổi rôto, giữ nguyên stato B: Thay đổi stato, giữ ngun rơto C: Đưa góp điện gắn với rôto D: Cả câu sai Câu 27: Một động điện có cơng học 1s 3KW, biết cơng suất động 90% Tính công suất tiêu thụ động trên? A: 3,33KW B: 3,43KW C: 3,23KW D 2,7KW Câu 28: Động khơng đồng ba pha, có ba cuộn dây giống hệt mắc tam giác Mạch điện ba pha dùng để chạy động cần dùng dây dẫn A: dây B:3 dây C: 1dây D: dây Câu 29: Động không đồng pha Mạch điện pha dùng để chạy động cần dùng dây dẫn A: dây B.3 dây C: 1dây D: dây Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều ba pha có hiệu điện pha hiệu dụng Up = 200 V Các cuộn dây phần ứng máy nối ngồi theo kiểu hình Cường độ hiệu dụng qua điện trở R = 100 Ω mắc vào hai hai dây nóng là: A: 6A B 2A C: A D: 3A Câu 31: Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp pha 115,5V tần số 50Hz Người ta đưa dòng ba pha vào tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12,4 Ω độ tự cảm 50mH Tính cường độ điện qua tải A: 5,8A B: 12A C: 15A D: 10A Câu 32: Một máy phát điện xoay chiều pha với roto có hai cặp cực phát dòng điện 50 Hz Tìm tốc độ quay của roto phút? A: 3000 vòng/phút B: 2000 vòng/phút C: 50 vòng/phút D: 1500 vòng/phút Câu 33: Một máy phát điện có phần cảm cố định Phần ứng gồm 500 vòng dây, từ thơng cực đại gửi qua vòng dây 10-3 Wb Máy phát suất điện động hiệu dụng 111V Số vòng quay roto /s là? Biết rơ tơ máy có cặp cực A: 35 vòng/s B: 50 vòng/s C: 30 vòng/s D: 40 vòng/s Câu 34: Máy phát điện pha roto có số cặp cực 4, roto quay với tốc độ 3000 vòng/phút tần số góc phát bao nhiêu? A: 100 rad/s B: 200  rad/s C: 300 rad/s D: 400 rad/s Câu 35: Máy phát ba pha mắc theo kiểu hình Có hiệu điện dây 300 V hiệu điện pha bao nhiêu? A: 300 V B: 150 V C: 100V D: 100 V Câu 36: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình có điện áp dây 381V tần số 50Hz Một cuộn dây có R = 60 Ω, L = 0,8/H mắc dây pha dây trung hòa Cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là: A: I = 2A B I = 2,5A C: 2,2A D: 4A Câu 37: Một khung dây kim loại dẹt hình chữ nhật gồm N vòng dây, diện tích vòng S quay với tốc độ góc ω , quanh trục cố định từ trường có cảm ứng từ B Trục quay ln vng góc với phương từ trường, trục đối xứng khung & nằm mặt phẳng khung dây Suất điện động cảm ứng xuất khung có biên độ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A: E = NBS ω B: E = NBS / ω C: E = BSω / N D: NBS ω / Câu 38: Một máy phát điện xoay chiều pha có rơto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát 50Hz rơto phải quay với tốc độ bao nhiêu? Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com A: 1500vòng/phút B: 750vòng/phút C: 500vòng/phút D: 12,5vòng/phút ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều pha phát suất điện động e = 1000 cos(100t) (V) Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút số cặp cực là: A B: 10 C: D: Câu 40: Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có cạnh 15cm 20cm quay từ trường với vận tốc  1200 vòng/phút Biết từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay B = 0,05T Giá trị hiệu dụng suất điện động xoay chiều là: A 37,7V B: 26,7V C: 42,6V D: 53,2V Câu 41: Gọi B0 cảm ứng từ cực đại ba cuộn dây stato động không đồng ba pha Cảm ứng từ tổng hợp từ trường quay tâm stato có trị số A: B = 0,5B0 B: B = B0 C: B = 3B0 D: B = 1,5B0 Câu 42: Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp pha Up = 115,5V tần số 50Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12,4 Ω độ tự cảm 50mH Tính công suất tải tiêu thụ A: 1251W B: 3700W C: 3720W D: 3500W Câu 43: Một vòng dây có điện tích 0,05m2 quay từ B = 0,2T với tốc độ 120 vòng/phút( B vng góc với trục quay) - Tìm từ thơng cực đại qua khung dây? A: 10-2 mWb B: 10-2 Wb C: 10Wb D: 100Wb - Suất điện động cực đại qua vòng dây? A 0,4 V B: 0,04V C: 0,04V D: 0,004V Câu 44: Một cuộn dây có 1000 vòng, vòng có diện tích 60 cm2 quay từ trường 0,1 T khung quay quanh trục OO’ nằm khung với tốc độ 50 vòng /s Biết trục quay khung vng góc đường ứng từ Suất điện động hiệu dụng khung dây bao nhiêu? A: 188,5V B: 13,33V C: 18,85V D: 133,3V Câu 45: Một khung dây dẫn diện tích S = 50cm2 gồm 150 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/phút từ trường B vng góc trục quay  có độ lớn B = 0,02T Từ thơng cực đại gửi qua khung là? A: 0,015 Wb B: 10-4 Wb C: 0,2Wb D: 0,02Wb  Câu 46: Một khung dây dẫn quay quanh trục quay  với vận tốc 150 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ B vng góc trục quay khung Từ thông cực đại gửi qua khung 10/ Wb Suất điện động hiệu dụng khung bao nhiêu? A 25 V B 50V C 50 V D 25 V Câu 47: Ở mạng điện ba pha mắc hình tam giác, cường độ dòng điện dây Id = 6A Cường độ dòng điện pha bao nhiêu? A: A B: A C: 6A D: 3A Câu 48: Một động không đồng ba pha đấu theo hình tam giác vào mạng điện ba pha có hiệu điện dây 220 V biết dòng điện dây 10A hệ số cơng suất cos = 0,8 Động có cơng suất bao nhiêu? A: 1760 W B: 1760 W C: 5280W D: 2000W Câu 49: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp Suất điện động hiệu dụng máy 220V tần số 50Hz Cho biết từ thơng cực đại qua vòng dây 4mWb Tính số vòng dây cuộn phần ứng A 175 vòng B: 62 vòng C 248 vòng D 44 vòng Câu 50: Vào thời điểm đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(t + 1) i2 = Iocos(t + 2) có giá trị tức thời 0,5Io, dòng điện giảm, dòng điện tăng Hai dòng điện lệch pha góc 5 4 2  A: B: C: D: 3 Câu 51: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể Nối cực máy phát với cuộn dây cảm Khi rôto máy quay với vận tốc góc n vòng / s cường độ dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I Nếu rơto quay với vận tốc góc 2n vòng / s cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A I B: 2I C: 3I D: I Câu 52: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể Nối cực máy phát với tụ điện Khi rơto máy quay với vận tốc góc n vòng / s cường độ dòng điện qua tụ điện có cường độ hiệu dụng I Nếu rơto quay với vận tốc góc 2n vòng / s cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A: 4I B: 2I C: 3I D: I Câu 53: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể Nối cực máy phát với điện trở Khi rôto máy quay với vận tốc góc n vòng / s cường độ dòng điện qua điện trở có cường độ hiệu dụng I Nếu rôto quay với vận tốc góc 2n vòng / s cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A: I B: 2I C: 3I D: I Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com Câu 54: Khung dây dẫn quay với vận tốc góc ωo quanh trục  đường cảm ứng từ Sđđ cảm ứng biến thiên với: A: tần số góc ω > ωo B: tần số góc ω = ωo C: tần số góc ω < ωo D: Khơng có sở để kết luận  Câu 55: Khung dây dẫn quay với vận tốc góc ω quanh trục đường cảm ứng từ từ trường Từ thông cực đại gởi qua khung suất điện động cực đại khung liên hệ công thức : A: Eo = ωΦo/ B: Eo = Φo/ω C: Eo = Φo/ω D: Eo = ωΦo ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 56: Phản ứng máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống Từ thơng qua vòng dây có giá trị cực đại 2mWb biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Suất điện động máy có giá trị hiệu dụng bao nhiêu? A: E = 88858V B: E = 88,858V C: E = 12566V D: E = 125,66V Câu 57: Một máy phát điện xoay chiều pha có rơto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát 50Hz rơto phải quay với tốc độ bao nhiêu? A: 3000 vòng/phút B: 1500 vòng/phút C: 750 vòng/phút D: 500 vòng/phút Câu 58: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua vòng dây 5mWb Mỗi cuộn dây gồm có vòng? A: 198 vòng B: 99 vòng C: 140 vòng D: 70 vòng Câu 59: Hiệu điện hiệu dụng hai đầu pha máy phát điện xoay chiều ba pha 220V Trong cách mắc hình sao, hiệu điện hiệu dụng hai dây pha : A: 220V B: 311V C: 381V D: 660V Câu 60: Một khung dây dẫn có diện tích S = 100cm2 gồm 200 vòng dây quay với vận tốc 60vòng/s từ trường vng góc với trục quay ∆ có độ lớn B = 0,4T Từ thông cực đại gởi qua khung dây là: A: 0,24 Wb B: 0,8 Wb C: 2400 Wb D: 8000 Wb  Câu 61: Một khung dây quay quanh trục ∆ từ trường có vectơ B ∆, trục quay với vận tốc góc ω Từ thông cực đại gởi qua khung 10/π (Wb) suất điện động cực đại xuất khung 100V Giá trị ω bằng: A: 10π rad/s B: vòng /s C 300vòng /phút D: Cả A,B,C Câu 62: Một khung dây dẫn có diện tích S = 100cm2 gồm 100 vòng quay với vận tốc 50 vòng/s Khung đặt từ trường B = 3.10-2 T Trục quay khung vng góc với đường cảm ứng từ Tần số dòng điện cảm ứng khung là: A: 50Hz B: 100Hz C: 200Hz D 400Hz Câu 63: Một máy phát điện xoay chiều ban đầu có cuộn dây giống nối tiếp, rôto quay tốc độ n = 320 vòng/phút tạo suất điện động Để có suất điện động ban đầu, thiết kế cuộn dây giống nối tiếp, Cần cho rôto quay tốc độ n’ ? A: n’ = 240 vòng/phút B n’ = 160 vòng/phút C: n’ = 120 vòng/phút D n’ = 80 vòng/phút Câu 64: Một máy phát điện xoay chiều có cặp cực, phần ứng gồm 12 cuộn dây mắc nối tiếp Rôto quay tốc độ n vòng/phút Biết từ thơng cực đại qua cuộn 0,2/π (Wb), suất điện động cực đại máy sinh 240V Tính n A: n = 500 vòng/phút B n = 750 vòng/phút C: n = 600 vòng/phút D: n = 400 vòng/phút Câu 65: Một động không đồng ba pha đấu theo hình tam giác vào mạch điện xoay chiều ba pha có hiệu điện dây 120V, dòng điện qua động 5A Hệ số công suất động 0,85 Công suất động là: A: 510W B: 510 W C: 1530W D: 1530 W Câu 66: Một động điện xoay chiều sản cơng suất học 100kW có hiệu suất 80% Mắc động vào mạng điện xoay chiều định mức điện tiêu thụ động là: A: 80 kW h B: 100 kWh C: 125 kWh D: 360 MJ Câu 67: Một động khơng đồng ba pha có cơng suất 6120W đấu theo hình tam giác vào mạch điện xoay chiều ba pha có hiệu điện dây 240V, dòng điện chạy qua động 10A Hệ số công suất động là: A: 0,085 B: 0,85 C: 2,55 D: Một giá trị khác Câu 68: Một động không đồng ba pha có hiệu điện định mức pha 220V Biết công suất động 10,56 kW hệ số cơng suất 0,8 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động là: A: 2A B: 6A C: 20A D: 60ª Câu 69: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V sinh công suất 320 W Biết điện trở dây quấn động 20 Ω hệ số công suất động 0,89 Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy động A: 4,4 A B: 1,8 A C: 2,5 A D: A Câu 70: Một động điện xoay chiều có điện trở cuộn dây không, điện trở dây nối vào động 32, mắc động vào mạch điện có điện áp hiệu dụng 200V sản công suất 43W Biết hệ số cơng suất động 0,9 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động là: A: A B: 0,25 A C: 2,5 A D: 0,5 A Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com Câu 76: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung quay với tốc  độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c T Suất điện động cực đại khung dây 5 B: 220 V C: 110 V vng góc với trục quay có độ lớn A: 110 V D: 220 V Câu 77: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây , quay với tốc độ góc  quanh trục vng góc với đường   sức từ trương B Chọn gốc thời gian t=0s lúc pháp tuyến n khung dây có chiều trùng với chiều véc tơ  cảm ứng từ B Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất khung dây A: e=  NBScos  t B: e=  NBSsin  t C: e=NBScos  t D: e=NBSsin  t Câu 78: Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V, tiêu thụ công suất điện 2,5kW Điện trở hệ số công suất động R = 2 cos = 0,95 Hiệu suất động là: A: 90,68% B: 78,56% C: 88,55% D: 89,67% Câu 79: Một động điện xoay chiều pha có điện trở r = 20  hệ số công suất 0,9 Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 200 cos100  t (V) mạch tạo cơng suất Pcơ = 160W Hiệu suất động là: A: 98% B: 81% C: 95% D: 89% Câu 80: Một mạch điện xoay chiều ba pha mắc theo hình tam giác, ba pha điện ba bóng đền giống hệt sáng bình thường Nếu bóng đèn bị cháy A: bóng lại bị tắt B: bóng lại sáng bình thường C: bóng lại sáng D: bóng lại tối Câu 81: Một khung dây dẫn phẳng, quay với tốc độ góc  quanh trục cố định từ trường đều, có véc tơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung, suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e  E cos(t   ) ( V) Vào thời điểm t = 0, véc tơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với véctơ cảm ứng từ góc A: 1800 B: 1500 C: 450 D: 900 Câu 82: Một động không đồng ba pha có cuộn dây phần cảm đấu hình vào điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 380(V) Động có cơng suất 1,5(kW) hiệu suất 75%, hệ số cơng suất động 0,85 cường độ dòng điện chạy qua động xấp xỉ A: 12,7 (A) B: 3,57 (A) C: 6,2 (A) D: 10,7 (A) Câu 83: Vào thời điểm hai dòng điện xoay chiều i1  I cos(t  1 ) i2  I cos(t   ) có giá trị tức thời I0 dòng điện tăng dòng điện giảm Hai dòng điện lệch pha A:  B:  C: 7 12 D:  Câu 84: Một đường tải điện ba pha có dây a, b, c, d Một bóng đèn mắc vào hai dây a b hai dây b c hai dây b d sáng bình thường Nếu dùng bóng đèn mắc vào hai dây a c A:Đèn sáng bình thường B: Đèn sáng yếu bình thường C: Bóng đèn sáng q mức bình thường (có thể bị cháy) D: Đèn không sáng Câu 71: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 100cm2, có N = 500 vòng dây, quay với tốc độ 3000 vòng/phút quay quanh trục vng góc với đường sức từ trường B = 0,1T Chọn gốc thời gian t = 0s lúc pháp tuyến n khung dây có chiều trùng với chiều vectơ cảm ứng từ B Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất khung dây là: A: e = 157cos(314t - /2) (V) B: e = 157cos(314t) (V) C: e = 15,7cos(314t - /2) (V) D: e = 15,7cos(314t) (V) Câu 72: Một khung dây gồm 200 vòng, diện tích vòng dây 100 cm2 đặt từ trường 0,2T Trục quay khung vng góc với đường cảm ứng từ Khung quay với tốc độ 50 vòng /s Biết lúc t = đường cảm ứng từ B hướng với pháp tuyến khung dây Biểu thức suất điện động khung là? A u = 88,86cos( 100t ) V B: u = 125,66cos( 100) V C u = 125,66cos( 100t - /2) V D: u = 88,86cos( 100t + /2) V Câu 73: Từ thơng qua vòng dây dẫn  = 2.10-2/ cos( 100t + /4) Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất vòng dây ? A: u = 2cos( 100t - /4) V B: u = cos( 100t - /4) V C: u = cos( 100t + /4) V D: u = 2cos( 100t + 3/4) V Câu 74: Một khung dây diện tích 1cm2, gồm 50 vòng dây quay với vận tốc 120 vòng/phút quanh trục ∆  từ trường B = 0,4T Khi t = 0, mặt phẳng khung dây có vị trí vng góc đường cảm ứng từ Biểu thức từ thông gởi qua khung: A: Φ = 0,02cos(4πt + π/2)(Wb) B: Φ = 0,002cos(4πt)(Wb) C: Φ = 0,2cos(4πt)(Wb) D: Φ = 2cos(4πt + π/2)(Wb) Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com Câu 75: Một khung dây có diện tích 1cm2, gồm 50 vòng dây, đặt từ trường có B = 0,4T.Trục vng góc với từ trường Cho khung dây quay quanh trục với vận tốc 120vòng/phút Chọn t = mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ Biểu thức từ thông gởi qua khung dây là: A: Φ = 0,02cos(4πt + π/2)(Wb) B Φ = 0,002cos(4πt) (Wb) C: Φ = 0,2cos(4πt) (Wb) D: Φ = 2cos(4πt) (Wb) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP ... dụng nhà có động là: A: Động khơng đồng pha B: Động chiều C: Động điện xoay chiều pha D: Động sử dụng xăng Câu 6: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện dựa tượng: A: Hiện tượng cảm ứng điện từ B:... hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di v động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com B: Suất điện động máy phát tỉ lệ với tốc độ quay rôto C: Dòng xoay chiều tạo... CHIỀU Di hay động: ĐỘNG CƠ ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com A: Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc ln nhỏ tần số góc dòng điện B: Nguyên tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: MÁY PHÁT điện ĐỘNG cơ điện , MÁY PHÁT điện ĐỘNG cơ điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay