MÁY BIẾN áp và TRUYỀN tải điện

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:57

Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI 6: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐI XA I PHƯƠNG PHÁP MÁY BIẾN ÁP A Định nghĩa: Là thiết bị dùng để biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều - Máy biến áp không làm thay đổi giá trị tần số dòng điện xoay chiều - Máy biến áp không biến đổi điện áp dòng điện chiều B Cấu tạo Gồm hai phần: Phần 1: Lõi thép Được ghép từ sắt non - silic mỏng song song cách điện với nhau.( N1 để chống lại dòng Phuco) Phần 2: Cuộn dây: Gồm hai cuộn cuộn sơ cấp thứ cấp: Cuộn sơ cấp( N1): o Gồm N1 cuộn dây quấn quanh lõi thép o Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện Cuộn thứ cấp( N2 ): o Gồm N2 cuộn dây quấn quanh lõi thép o Cho điện tải tiêu thụ N o Nếu >  máy tăng áp N1 N o Nếu <  máy hạ áp N1 N2 C Nguyên tắc hoạt động: - Dựa tượng cảm ứng điện từ - Dòng điện biến thiên cuộn sơ cấp  Từ thông biến thiên lõi thép  Dòng điện biến thiên cuộn thứ cấp D Công thức máy biến áp - Máy biến áp hiệu suất H = 100 %( cos 1 = cos 2) U1 N1 I2 = = U2 N2 I1 - Máy biến áp H ≠ 100% P U I cos 2 o H = x 100% = 2 x100% P1 U1.I1.cos 1 o e1 u1 - i1.r1 N1 = = e2 u2 + i2.r2 N2 *** Nếu coi cuộn sơ cấp có điện trở - cuộn thứ cấp có điện trở khơng đáng kể UL1 N1 Ta có: = Trong đó: UL12 + UR12 = U1 U2 N2 *** Nếu coi cuộn thứ cấp có điện trở ( mạch ngồi mắc với điện trở R) - cuộn sơ cấp có điện trở khơng đáng kể: N U1 Ta có: = N2 U2 + I2.r2 TRUYỀN ĐIỆN ĐI XA: TẠI SAO PHẢI TRUYỀN TẢI ĐIỆN: Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com - Nguồn điện sản xuất tập trung nhà máy điện như: nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân… việc tiêu thụ điện lại rộng khắp quốc gia, tập trung khu dân cư, nhà máy, từ thành thị đến nông thôn cần điện - Cần đường truyền tải điện để chia sẻ vùng, phân phối lại điện năng, xuất nhập điệntruyền tải điện nhu cầu thực tế vô quan trọng: ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c BÀI TỐN TRUYỀN ĐIỆN: Trong q trình truyền tải điện tốn quan tâm giảm hao phí điện xuống thấp P công suất truyền tải (W) .l R = điện trở đường dây truyền P2 S - Công thức xác định hao phí truyền tải: P = I2 R = R Trong đó: U cos U hiệu điện truyền tải cos  hệ số công suất đường truyền - Giải pháp làm giảm hao phí khả thi tăng hiệu điện điện trước truyền tải U tăng a lần  hao phí giảm a2 lần Công thức xác định độ giảm đường truyền tải điện: U = I.R P - P Công thức xác định hiệu suất truyền tải điện: H = 100% = 100% - % P P II BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1: Cơng thức tính cơng suất hao phí đường dây truyền tải điện? P2.R A: P = 2 B: P = R.2I C: P = UIcos  D: P = UIcos2 U cos  Câu 2: Cơng thức tính hiệu suất truyền tải điện? P + P P P - P A: H = 100% B: H = C: H = 100% D: P = (P - P).100% P P2 P Câu 3: Cơng thức tính độ giảm đường truyền tải điện? A: U = I2.R B: U = I.R C: U = U - I.R D: U = I.Z Câu 4: Trong trình truyền tải điện xa biện pháp giảm hao phí khả thi ? A: Giảm điện trở B: Giảm công suất C: Tăng hiệu điện D: Thay dây dẫn Câu 5: Máy biến áp không làm thay đổi thông số sau đây? A: Hiệu điện B: Tần số C: Cường đồ dòng điện D: Điện trở Câu 6: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải điện H=80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải : A: tăng hiệu điện lên đến 4kV B: tăng hiệu điện lên đến 8kV C: giảm hiệu điện xuống 1kV D: giảm hiệu điện xuống 0,5kV Câu 7: Máy biến thiết bị biến đổi: A: hđt nguồn điện xoay chiều C: hđt nguồn điện xoay chiều hay nguồn điện không đổi B hđt nguồn điện không đổi D: công suất nguồn điện không đổi Câu 8: Cơ sở hoạt động máy biến dựa tượng: A: Hiện tượng từ trễ B: Cảm ứng từ C: Cảm ứng điện từ D: Cộng hưởng điện từ Câu 9: Máy biến dùng để: A: Giữ cho hđt ổn định, không đổi B: Giữ cho cường độ dòng điện ln ổn định, khơng đổi C: Làm tăng hay giảm cường độ dòng điện D: Làm tăng hay giảm hiệu điện Câu 10: Máy biến dùng để biến đổi hiệu điện các: A: Pin B: Acqui C: nguồn điện xoay chiều D: nguồn điện chiều Câu 11: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hđt xoay chiều, hđt xuất hai đầu cuộn thứ cấp hđt: A: không đổi B: xoay chiều C: chiều có độ lớn khơng đổi D: B C Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu gây hao phí lượng máy biến do: A: toả nhiệt cuộn sơ cấp thứ cấp C: có thất lượng dạng xạ sóng điện từ Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com B: toả nhiệt lõi sắt có dòng Fucơ D: tất ngun nhân nêu A, B, C Câu 13: Chọn câu trả lời SAI Đối với máy biến : A: e’/e = N’/N B: e’ = N’|∆Φ/∆t| C: U’/U = N’/N D: U’/U = I’/I Câu 14: Nguồn xoay chiều có hđt U = 100V cho qua máy biến thế, ta thu hđt U’ = 10V Bỏ qua mát lượng: A Đó máy tăng thế, có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp B: Đó máy hạ thế, có cường độ hiệu dụng cuộn thứ cấp gấp 10 lần cuộn sơ cấp C: Công suất điện bên cuộn sơ cấp gấp 10 lần bên cuộn thứ cấp D: Công suất điện bên cuộn thứ cấp gấp 10 lần bên cuộn sơ cấp Câu 15: Cuộn sơ cấp có số vòng dây gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Hđt hai đầu thứ cấp so với hđt hai đầu sơ cấp: A: Tăng gấp 10 lần B: Giảm 10 lần C: Tăng gấp lần D: Giảm lần Câu 16: Cuộn thứ cấp máy biến có 1000 vòng xuất suất điện động 600V Nếu máy biến nối vào mạng xoay chiều U = 120V Tính số vòng cuộn sơ cấp: A: 500 vòng B: 200 vòng C: 400 vòng D: 600 vòng Câu 17: Gọi N1, U1, I1, P1 số vòng dây, hđt, dòng điện cơng suất sơ cấp N2, U2, I2, P2 số vòng dây, hđt, dòng điện cơng suất thứ cấp Hiệu suất máy biến là: A: H = U2/U1 B: H = I2/I1 C: H = P2/P1 D: H = N2/N1 Câu 18: Cơng suất hao phí đường dây truyền tải điện là: A: ∆P = RP2/U2 B: ∆P = R.I2 t C: ∆P = RU2/P2 D: ∆P = UI Trong P cơng suất cần truyền, R điện trở dây, U hđt máy phát, I cđdđ dây, t thời gian tải điện Câu 19: Vai trò máy biến việc truyền tải điện xa: A: Giảm điện trở dây dẫn đường truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải B: Tăng hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải C: Giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải D: Giảm thất thoát lượng dạng xạ điện từ Câu 20: Để giảm hao phí cần tải điện xa Trong thực tế, dùng biện pháp kể sau: A: Giảm hiệu điện máy phát điện n lần để cường độ dòng điện giảm n lần, giảm công suất tỏa nhiệt xuống n2 lần B Tăng hiệu điện từ máy phát điện lên n lần để giảm hao phí tỏa nhiệt đường dây n2 lần C: Dùng dây dẫn chất liệu siêu dẫn đường kính lớn D: Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện Câu 21: Khi truyền tải công điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí đường dây toả nhiệt ta đặt máy: A: tăng đầu nhà máy điện B: hạ đầu nhà máy điện C: tăng đầu nhà máy điện máy hạ nơi tiêu thụ D: hạ nơi tiêu thụ Câu 22: Nhận xét sau máy biến khơng đúng? A: Máy biến tăng hiệu điện C: Máy biến thay đổi tần số dòng điện xoay chiều B: Máy biến giảm hiệu điện D: Máy biến có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện Câu 23: Phương pháp làm giảm hao phí điện máy biến A: để máy biến nơi khơ thống B: lõi máy biến cấu tạo khối thép đặc C: lõi máy biến cấu tạo thép mỏng ghép cách điện với D: tăng độ cách điện máy biến Câu 24: Nguyên tắc hoạt động máy biến áp A Dựa tượng cộng hưởng B: Dựa tượng cảm ứng điện từ C: Dựa tượng tự cảm D: Dựa tượng điều hòa dòng điện Câu 25: Khi nói hao phí đường dây truyền tải, phát biểu sau sai? A: Điện trở dây nhỏ cơng suất hao phí nhỏ B: Điện trở dây tăng làm hao phí giảm C: Cơng suất truyền tải giảm hao phí giảm D: Tăng hiệu điện giải pháp làm giảm hao phí hiệu Câu 26: Máy biến áp có N1 > N2 kết luận sau đúng? A: Máy tăng áp B: Máy ổn áp C: Máy hạ áp D: Khơng có đáp án Câu 27: Nếu tăng hiệu điện truyền tải lên 10 lần hao phí giảm lần? A: 10 lần B: không đổi C 100 lần D: 10 lần Câu 28: Khi nói cấu tạo máy biến áp điều sau sai? A: Máy biến áp gồm hai phần phần cuộn dây phần lõi thép B: Các lõi thép ghép song song cách điện với ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com C: Dòng phu- gây hao phí máy biến áp D: Máy biến áp không cần lõi thép cần hai cuộn dây Câu 29: Phát biểu sau không đúng? A: Trong sống cần máy biến áp cần sử dụng điện nhiều mức điện áp khác B: Máy biến áp biến áp cho dòng chiều xoay chiều C: Máy biến áp có cuộn sơ cấp nhiều vòng cuộn thứ cấp chắn máy hạ áp D: Máy tăng áp làm giảm giá trị hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp Câu 30: Một máy biến áp, quận sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 100 vòng - Nếu cuộn thứ cấp có hiệu điện 200V cuộn sơ cấp có hiệu điện đầu vào bao nhiêu? A: 100V B: 200V C: 400V D: 500V - Nếu hiệu điện đầu vào có giá trị 220V đầu có giá trị bao nhiêu? A: 440V B: 220V C: 100V D: 110V - Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện 100V - 50Hz, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có R = 50 Ω, ZL = 50 Ω dòng điện mạch có giá trị bao nhiêu? A: 0,5A B: 1A C: 2A D: 4A Câu 31: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp thiết kế lúc lấy nhiều mức hiệu điện khác Biết cuộn sơ cấp có hiệu điện 220V Nếu cuộn thứ cấp lấy mức hiệu điện 6V số vòng dây cuộn sơ cấp là? A: 28 vòng B: 27 vòng C: 29vòng D: 30 vòng Câu 32: Máy biến áp cuộn thứ cấp có 1000 vòng, từ thơng cực đại biến thiên lõi thép 0,5m WB tần số dòng điện biến thiên với f = 50Hz Hỏi Máy biến áp có hiệu điện hiệu dụng đầu bao nhiêu? A: 110V B: 111V C: 112V D: 113V Câu 33: Một Trạm biến áp truyền điện với công suất 100KW Với mức hiệu điện 20KV Do đường dây đầu tư từ lâu lên cũ điện trở hệ thống dây dẫn 100 Ω Hệ số công suất 0,95 - Tính cơng suất hao phí truyền tải? A: 27700W B: 277000W C: 2,77KW D: 2770KW - Tính lượng điện hao phí năm? ( Coi năm có 365 ngày) A: 24265,2KW B: 24265,3KWh C: 24265,2MWh D: khơng có đáp án Câu 34: Cơng suất cần truyền nhà máy 40KW, công suất hao phí đường truyền tải 4KW hiệu suất truyền tải bao nhiêu? A: 10% B: 90% C: 80% D: 10% Câu 35: Trong trình truyền tải điện để giảm hao phí đường dây truyền tải xuồng 100 lần cần tăng hiệu điện lên lần? A: 100 lần B: 10 lần C: 20 lần D: Khơng có đáp án Câu 36: Hiệu điện nhà máy phát 10 KV, trước truyền tải hiệu điện nâng lên 40KV hao phí đường truyền tải giảm lần? A: lần B: lần C: 16 lần D: 40 lần Câu 37: Hiệu điện nhà máy phát 10 KV, Nếu truyền tải hao phí truyền tải 5KW, Nhưng trước truyền tải hiệu điện nâng lên 40KV hao phí đường truyền tải bao nhiêu? A: 1,25 KW B: 0,3125KW C 25 KW D: kW Câu 38: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 106 vòng Máy biến áp dùng để tăng hiệu điện trước truyền tải Hỏi công suất hao phí giảm lần?( Giải thiết hiệu suất máy biến áp 100%) A: 103 lần B: 106 lần C: 100 lần D: 10 lần Câu 39: Một đường dây có điện trở Ω, truyền tải công suất 10KW với hiệu điện 2000V Hỏi cơng suất hao phí trun tải bao nhiêu? A: 1250W B: 12,5W C: 125W D: 1125W Câu 40: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp có 5000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V điện áp cuộn thứ cấp bao nhiêu? A: 44V B: 220V C: 3,4V D: 4,4V Câu 41: Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 100 vòng Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 220 V 0,5A Bỏ qua hao phí lượng máy Cơng suất cuộn thứ cấp bao nhiêu? A: 100W B: 220W C: 110W D: Khơng tính Câu 42: Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 220V 0,5A, cuộn thứ cấp 20 V 6,2A Biết hệ số công suất cuộn sơ cấp 1, cuộn thứ cấp 0,8 Hiệu suất máy biến áp tỉ số công suất cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp là? A: 80% B: 40% C: 90,18% D: 95% Câu 43: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp 1/10 Điện áp hiệu dụng cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp 100V 5A Bỏ qua hao phí máy biến áp Dòng điện từ máy biến áp truyền đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở 100 Ω Cảm kháng dung kháng dây dẫn không đáng kể Hiệu suất truyền tải điện là? A: 90% B: 5% C: 10% D: 95% Câu 44: Một máy tăng áp có số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 150 vòng 1500 vòng Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 250V 100A Bỏ qua hao phí lượng máy Điện áp từ máy tăng áp dẫn đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở 30 Ω Điện áp nơi tiêu thụ là? ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Truy cậpĐIỄN http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú ;)09166.01248 CHƯƠNG IV: DÒNG XOAY CHIỀU Di vịđộng: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com A: 220V B: 2200V C: 22V D: 22KV Câu 45: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp 1/5 Điện trở vòng dây mát lượng máy khơng đáng kể Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn( 220V - 100W) đèn sáng bình thường Điện áp cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp bao nhiêu? A: 44 V - 5A B: 44V - 2,15A C: 4,4V - 2,273A D: 44V - 2,273A Câu 46: Công suất điện áp nguồn phát 14KW 1,4KV Hệ số công suất mạch tải điện Để điện áp nơi tiêu thụ không thấp 1,2KV điện trở lớn dây dẫn bao nhiêu? A: 10 Ω B: 30 Ω C: 20 Ω D: 25 Ω Câu 47: Điện áp trạm phát điện 5Kv Công suất truyền không đổi Cơng suất hao phí đường dây tải điện 14,4% công suất truyền trạm phát điện Để công suất hao phỉ 10% công suất truyền trạm phát điện áp trạm phát điện bao nhiêu? A: 8KV B: 7KV C: 5,5KV D: 6KV Câu 48: Hiệu suất truyền tải 60% Để hiệu suất truyền tải 90% điện áp cần tăng lên lần? A: giữ nguyên B: tăng 1,5 lần C: tăng lần D: Tăng 2,5 lần Câu 49: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 2200 vòng 120 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở : A: 24V B: 17V C: 12V D: 8,5V Câu 50: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 6V Số vòng cuộn thứ cấp : A: 85 vòng B: 60 vòng C: 42 vòng D: 30 vòng Câu 51: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 3000 vòng cuộn thứ cấp 500 vòng, mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz, cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp 12A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A: 1,41A B: 2,00A C: 2,83A D: 72,0A Câu 52: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 kwh Công suất điện hao phí đường dây tải điện : A: P=20kW B: P=40kW C: P=82kW D: P=100kW Câu 53: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 kwh Hiệu suất trình truyền tải điện : A: H=95% B: H=90% C: H=85% D: H=80% Câu 54: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 800 vòng, cuộn thứ cấp 40 vòng Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 40V 6A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A: 2V; 0,6A B: 800V; 12A C: 800V; 120A D: 800V; 0,3A Câu 55: Một máy biến dùng máy thu vơ tuyến có cuộn sớ cấp gồm 1000 vòng, mắc vào mạng điện 127V ba cuộn thứ cấp để lấy hiệu điện 6,35V; 15V; 18,5V Số vòng dây cuộn thứ cấp là: A: 71vòng, 167vòng, 207vòng B: 71vòng, 167vòng, 146vòng C: 50vòng, 118vòng, 146vòng D: 71vòng, 118vòng, 207vòng Câu 56: Cuộn thứ cấp máy biến có 1000vòng Từ thơng lõi biến có f = 50Hz Φ0 = 0,5mWb Suất điện động hiệu dụng thứ cấp là: A: 111V B: 500V C: 157V D: 353,6V Câu 57: Từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ cách 5km, dùng dây có bán kính 2mm, ρ = 1,57.10-8Ωm để truyền tải điện Điện trở dây: A: R = 5Ω B: R = 6,25Ω C: R = 12,5Ω D: R = 25Ω Câu 58: Điện truyền từ máy biến A tới máy hạ B (nơi tiêu thụ) hai dây đồng có điện trở tổng cộng 50Ω Dòng điện đường dây I = 40A Công suất tiêu hao đường dây 10% công suất tiêu thụ B Công suất tiêu thụ B là: A: PB = 800W B: PB = 8kW C: PB = 80kW D: PB = 800kW Câu 59: Một máy phát điện xoay chiều có cơng suất 1000kW Dòng điện phát sau tăng lên 110kV truyền xa dây dẫn có điện trở 20Ω Điện hao phí đường dây là: A: 6050W B: 2420W C: 5500W D: 1653W Câu 60: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp 10 Máy mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, tần số 50Hz Hai đầu cuộn thứ cấp nối với tải điện trở R, dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp có cường độ 5(A) Coi hệ số công suất mạch thứ cấp sơ cấp máy 1, máy có hiệu suất 95% cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp xấp xỉ A: 0,53(A) B: 0,35(A) C: 0,95(A) D: 0,50(A) Câu 61: Người ta truyền tải điện từ A đến B Ở A dùng máy tăng B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 Cường độ dòng điện dây 50A Cơng suất hao phí dây 5% cơng suất tiêu thụ B hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ 200V Biết dòng điện hiệu điện ln pha bỏ qua hao phí máy biến Tỉ số biến đổi máy hạ là: ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TruyXOAY cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu 09166.01248 thú vị ;) CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN CHIỀU Di hay động: MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com A : 0,005 B 0,05 C 0,01 D 0,004 Câu 62: Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cơng suất P hoạt động đồng thời Điện sản xuất đưa lên đường dây truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải H Hỏi tổ máy hoạt động bình thường hiệu suất truyền tải H’ bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải điện trở đường dây không đổi ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A: H '  H B H’ = H C H '  n  H 1 D H’ = n.H n n Câu 63: Cuộn sơ cấp máy biến có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng Hiệu điện hiệu dụng cuộn sơ cấp U1= 110 V cuộn thứ cấp để hở U2= 216 V Tỷ số điện trở cảm kháng cuộn sơ cấp là: A: 0,19 B: 0,15 C: 0,1 D: 1,2 Câu 64: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A: I1 = 0,035A B: I1 = 0,045A C: I1 = 0,023A D: I1 = 0,055A Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HP ... cần máy biến áp cần sử dụng điện nhiều mức điện áp khác B: Máy biến áp biến áp cho dòng chiều xoay chiều C: Máy biến áp có cuộn sơ cấp nhiều vòng cuộn thứ cấp chắn máy hạ áp D: Máy tăng áp làm... dòng điện xoay chiều B: Máy biến giảm hiệu điện D: Máy biến có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện Câu 23: Phương pháp làm giảm hao phí điện máy biến A: để máy biến nơi khơ thống B: lõi máy biến. .. máy biến việc truyền tải điện xa: A: Giảm điện trở dây dẫn đường truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải B: Tăng hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải C: Giảm hiệu điện truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: MÁY BIẾN áp và TRUYỀN tải điện , MÁY BIẾN áp và TRUYỀN tải điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay