Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5 bài: Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:42

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 5: TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP I Mục đích yêu cầu: - HS biết tổ chức họp - Bước đầu biết xác định rõ nội dung họp tập tổ chức họp theo gợi ý cho trước II Chuẩn bị: Bảng lớp ghi sẵn gợi ý nội dung họp III.Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: HS nêu miệng BT tiết B Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT - HS biết tổ chức họp - HS đọc yêu cầu tập gợi ý nội dung họp - GV hỏi: Bài “Cuộc họp chữ viết” cho em biết : để tổ chức tốt họp, em phải ý gì? - HS nhắc lại trình tư tổ chức họp - HS làm việc theo tổ: tập tổ chức họp - Các tổ thi tổ chức họp trước lóp - Cả lớp GV nhận xét C Củng cố, dặn dò: - Xem lại - Chuẩn bị Kể lại buổi đầu em học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5 bài: Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5 bài: Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay