ĐỀ lí và đáp án THPT NGUYỄN ĐĂNG đạo bắc NINH lần 2

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:37

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:… Số báo danh:… Câu 1: (ID 180816) Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u =U0cos(ωt) Dung kháng tụ: A ω.L B ω.C C 1/(ω.L) D 1/(ωC) Câu 2: (ID 181160) Mạch dao động điện từ cuộn cảm L tụ điện C, tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần tần số dao động riêng mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 3: (ID 181161) Trong truyền thơng sóng điện từ, thiết bị sử dụng mạch phát sóng điện từ: A Loa B Mạch biến điệu C Mạch chọn sóng D Mạch tách sóng Câu 4: (ID 181162) Chọn phát biểu sai Trong mạch điện xoay chiều chứa R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng điện: A u = uR B U = UR C UL = UC D Z >R Câu 5: (ID 181163) Cho đoạn mạch gồm R = 100(Ω), cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 1/π Đặt vào hai 5 )(V ) Biểu thức hiệu điện đầu cuộn cảm: đầu đoạn mạch điện áp u  100 cos( 100 t  12 5  )(V ) A uL  100 cos( 100 t  B uL  100 cos( 100 t  )(V ) 12 12 C uL  100 cos( 100 t   )(V ) D uL  100 cos( 100 t   )(V ) 12 Câu 6: (ID 181164) Cho mạch điện xoay chiều chứa R, C mắc nối tiếp Công thức xác định độ lệch pha u i: tanφ = ZC/R Z Z R R A tan   C B tan   C C tan   D tan   R R Zc Zc Câu 7: (ID 181165) Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k = 100 N/m Vật thực 10 dao động (s) Lấy π2 = 10, khối lượng m vật A 50 (g) B 625 (g) C 500 (g) D kg Câu 8: (ID 181166) Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos( t ) vào hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm L cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị tương ứng là: 6(A); (A) Tỉ số cảm kháng điện trở thuần: A 2/3 B C 0,5 D 1,5 Câu 9: (ID 181167) Chọn phát biểu sai máy biến áp: A Biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều B Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ C Biến đổi cường độ dòng điện xoay chiều D Biến đổi tần số dòng điện xoay chiều Câu 10: (ID 181168) Chọn phát biểu sai nói sóng điện từ:   A E; B dao động tần số   B E; B dao động vng pha C Sóng điện từ lan truyền tất môi trường D Sóng điện từ sóng ngang >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 11: (ID 181169) Trong mạch dao động lý tưởng LC, hiệu điện tức thời tụ u, cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm i , hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng U,I Chọn hệ thức đúng: u2 i2 u2 i2 u i u i A   B   C   D   U I U I U I U I Câu 12: (ID 181170) Cho vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(20t)(cm) Vận tốc cực đại vật A 50 cm/s B 100 cm/s C 10cm/s D 20 cm/s Câu 13: (ID 181171) Một lắc đơn thả khơng vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo Khi lắc qua vị trí có li độ góc α tốc độ vật có biểu thức A v  gl (cos   cos  ) B v  gl (cos   cos  ) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c C v  gl (cos   cos  ) D v  2mg(cos   cos  ) Câu 14: (ID 181252) Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp dao động pha với tần số Hz, tốc độ truyền sóng 20 cm/s Một điểm N đứng yên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AN - BN = 10 cm Điểm N là: A Cực tiểu thứ D Cực tiểu thứ B Cực đại bậc C Cực đại bậc Câu 15: (ID 181253) Chọn phát biểu sai q trình truyền sóng: A Là q trình truyền vật chất B Là trình truyền pha dao động C Là trình truyền lượng D Là trình truyền trạng thái dao động Câu 16: (ID 181254) Trong âm sau âm âm nghe A 10-3kHz B 10 Hz C 0,1 Hz D 10 kHz Câu 17: (ID 181255) Cho lắc lò xo gồm vật m = 200 (g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) Vật dao động tác dụng ngoại lực F = 5cos20πt (N).Chu kì dao động vật là: A 0,1(s) B 0,4(s) C 0,25(s) D 0,2(s) Câu 18: (ID 181256) Trong liên lạc vũ trụ người ta dùng: A Sóng dài B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng trung Câu 19: (ID 181257) Lõi sắt máy biến áp chế tạo nhiều thép mỏng ghép cách điện với tạo thành mạch từ khép kín với mục đích: A Tăng dòng Fu-cơ lõi sắt B Giảm dòng Fu-cơ lõi sắt C Giảm chi phí sản xuất máy biến áp D Tăng từ tính cho lõi sắt Câu 20: (ID 181627) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm L tụ C mắc nối tiếp Biết U0, R,L,C không đổi, f thay đổi Khi tần số f1 cảm kháng 250Ω, dung kháng 160Ω Khi tần số f2 hệ số công suất đoạn mạch Tỉ số f1/f2 là: A 25/16 B 4/5 C 5/4 D 16/25 Câu 21: (ID 181628) Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định Ba điểm M, N, P ba điểm liên tiếp dây dao động với biên độ cm, biết M, N dao động pha, N,P dao động ngược pha Khi điểm qua vị trị cân khoảng cách MN = 2NP = 20 cm Biên độ bụng sóng bước sóng: A 8cm; 60cm B 8cm; 40 cm C 4cm; 60cm D 4cm; 40cm Câu 22: (ID 181629) Cho sóng lan truyền mơi trường với biên độ không đổi Cho hai điểm M, N phương truyền sóng, cách λ/3 Tại thời điểm t li độ sóng M N 3cm – 3cm Biên độ sóng: A cm B cm C 6cm D cm Câu 23: (ID 181630) Một động điện có điện trở dây 32Ω, mắc vào mạch điện có điện áp hiệu dụng 200(V) sản công suất 43W Biết hệ số cơng suất 0,9 Cường độ dòng điện chạy qua động cơ: A 0,25(A) B 0,3(A) C 0,6(A) D 0,5(A) Câu 24: (ID 181631) Trong mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5μH, tụ điện có điện dung C = 6μF có dao động điện từ tự Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị 20mA điện tích tụ điện có độ lớn 2.10─ (C) Điện tích cực đại tụ điện A 12.10─8 (C) B 2.5.10 ─ (C) C 4.10 ─ (C) D 9.10─9 (C) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;)  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 25: (ID 181632) Cho vật thực đồng thời hai dao động x1  cos( 10 t  x2  A2 cos( 10 t   )(cm) )(cm) dao động tổng hợp có phương trình x  Acos( 10 t   )(cm) Biết biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất, giá trị φ: A π/12 B –π/6 C π/6 D π/4 Câu 26: (ID 181633) Trong dao động điều hòa lắc đơn phát biểu sau đúng? A lực căng dây lớn vật qua vị trí cân B lực căng dây lớn vật qua vị trí biên C lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng D lực căng dây khơng phụ thuộc vào vị trí vật Câu 27: (ID 181634) Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 1mH tụ điện có điện dung C = 0,1/π2 μF Khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp tụ cực đại U0 đến lúc điện áp tụ nửa giá trị cực đại có giá trị gần A (μs) B (μs) C (μs) D (μs) Câu 28: (ID 181635) Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn dao động pha, tần số f = 12 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B đoạn d1 = 18cm d2 =24 cm dao động với biên độ cực đại Giữa M trung trực AB có hai vân cực tiểu Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 36 cm/s B 28 cm/s C 20 cm/s D 24 cm/s Câu 29: (ID 181636) Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  120 cos( 100 t )(V ) Biết cuộn dây cảm Điều chỉnh L để (UAM)max UMB = 160(V) Giá trị (UAM)max là: A 200(V) B 250(V) C 280(V) D 180(V) Câu 30: (ID 181637) Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R cuộn dây có điện trở r hệ số tự cảm L M điểm biến trở cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U0 cos( t )(V) ( biết U0, ω không đổi) Điều Chỉnh biến trở để công suất biến trở đạt giá trị cực đại, UMB = 120(V) điện áp tức thời uAB lệch pha π/6 so với uMB ; Giá trị U0: A 240(V) B 120 (V) C 120 (V) D 120 2(V ) Câu 31: (ID 181638) Một khung dây có N = 200 vòng, quay từ trường có cảm ứng từ B = 2,5.102 (T) Trục quay vng góc với véc tơ cảm ứng từ, diện tích vòng dây S = 400cm 2, suất điện động cực đại khung tạo 12,56(V) Tần số suất điện động cảm ứng: A Hz B 10 Hz C 50 Hz D 60 Hz Câu 32: (ID 181639) Cho lắc lò xo đặt giá đỡ nằm ngang gồm vật m = 200(g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 80(N/m) Biết hệ số ma sát vật mặt sàn μ =0,1, lấy g = 10(m/s 2) Ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo dãn 10 cm thả nhẹ Tốc độ cực đại vật trình dao động: A 1,5(m/s) B 1,25(m/s) C 1,95(m/s) D 2(m/s) Câu 33: (ID 181640) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R tụ C mắc nối tiếp Khi điều chỉnh R = R1 R = R2 = 8R1 cơng suất tiêu thụ mạch Hệ số công suất đoạn mạch ứng với hai giá trị R1 , R2 là: 2 1 2 A B C ; D ; ; ; 2 3 3 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 34: (ID 181641) Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cos(ωt + φ) (V) Khi biểu thức điện áp uAN = 150 cos(ωt + 2π/3) (V) uMB = 75cos(ωt – π/6) (V) Biết cuộn dây cảm ω2LC = Giá trị UMN : A 150(V) Câu 35: (ID 181642) B 75(V) C 50(V) C L A X M N B D 25 (V) Cho sợi dây đàn hồi AB căng ngang với đầu cố định có sóng dừng ổn định Ở thời điểm t1 M có tốc độ 0, dây có dạng đường nét liền Khoảng thời gian ngắn dây chuyển sang dạng đường nét đứt 1/6(s) Tốc độ truyền sóng dây: A 40 cm/s B 60 cm/s C 30 cm/s D 80 cm/s Câu 36: (ID 181643) Tại hai điểm A, B mặt nước cách 16 cm có hai nguồn sóng giống nhau.Điểm M nằm mặt nước đường trung trực AB cách trung điểm I AB khoảng nhỏ cm dao động pha với I Điểm N nằm mặt nước nằm đường thẳng vng góc với AB A, cách A khoảng nhỏ để N dao động với biên độ cực tiểu? A 8,57 cm B 2,14 cm C 8,75 cm D 9,22 cm Câu 37: (ID 181644) Một ℓắc ℓò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật nặng khối lượng m = 400 g Từ vị trí cân kéo vật đoạn cm thả nhẹ cho vật dao động điều hoà Sau thả vật 7π/30 s giữ đột ngột điểm lò xo Biên độ dao động vật sau giữ lò xo A cm B 14cm C 6cm D 7cm Câu 38: (ID 181645) Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U cos( 100 t )(V ) Biết cuộn dây cảm, U, R, C khơng đổi Điều chỉnh L = L1thì UMB = 150(V), L = L2 = 3.L1thì UMB = 50(V) cường độ dòng điện trường hợp lệch pha π/2 Giá trị U: A 100(V) B 50(V) C 50 (V) D 100 (V) Câu 39: (ID 181646) Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100 g Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Kéo vật xuống khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng cm bng nhẹ cho vật dao động điều hòa Thời gian lò xo bị nén khoảng thời gian 0,5 s kể từ thả vật là: A 1/6 s B 1/30 C 1/15 s D 2/15 s Câu 40: (ID 181849) Một lắc lò xo dao động điều hồ mặt phẳng ngang với chu kỳ T = 2π (s) Khi lắc đến vị trí biên dương vật có khối lượng m chuyển động phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với lắc Tốc độ chuyển động m trước va chạm 5cm/s sau va chạm vật m bật ngược trở lại với vận tốc 3cm/s Gia tốc vật nặng lắc trước va chạm –2 cm/s2 Sau va chạm lắc quãng đường thi đổi chiều chuyển động? A cm B cm C cm D 2 - HẾT >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT THỰC HIỆN BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1D 2A 3B 4D 5C 6B 7B 8D 9D 10 B 11 D 12 B 13 B 14 A 15 A 16 D 17 A 18 C 19 B 20 C 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 21 A 22 B 23 A 24 C 25 C 26 A 27 C 28 A 29 A 30 C 31 B 32 C 33 C 34 D 35 D 36 B 37 D 38 C 39 A 40 D Câu :Đáp án D Câu : Đáp án A Tần số dao động riêng mạch dao động xác định biểu thức f  độ tự cảm 2 LC cuộn dây tăng lên lần tần số dao động riêng mạch giảm lần Câu : Đáp án B Câu : Đáp án D Khi mạch xảy tượng cộng hưởng cảm kháng dung kháng nên tổng trở mạch điện trở Câu : Đáp án C Câu : Đáp án B Câu : Đáp án B Vật thực 10 dao động 5s nên chu kỳ dao động vật T = 0,5s Từ công thức xác định chu kỳ dao động lắc lò xo dao động điều hào ta có khối lượng vật nhỏ m T k 0,52.100 T  2  m    0, 625kg  625 g k 4 4.10 Câu : Đáp án D Vì điện áp đặt vào hai thiết bị nên tỳ lệ cảm kháng điện trở tỷ lệ cường độ dòng điện Câu : Đáp án D Máy biến áp hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ tần số dòng điện xoay chiều không bị biến đổi Câu 10 : Đáp án B   E; B dao động theo hai phương vng góc với khơng vng pha Câu 11 : Đáp án D Chú ý I  I Câu 12 : Đáp án B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Vật tốc cực đại vật dao động điều hòa xác định biểu thức vmax = wA = 20.5 = 100 cm/s Câu 13 : Đáp án B Câu 14: Đáp án A Theo ta có bước sóng vật cm mà AN-BN = 10 = 2,5 bước sóng N nằm vân cực tiểu thứ Câu 15 : Đáp án A Câu 16 : Đáp án D Khoảng tân số mà tai người nghe 16 -> 20kHz Câu 17 : Đáp án A Chu kỳ dao động chu kỳ ngoại lực T = 0,1s Câu 18: Đáp án C Câu 19 : Đáp án B Câu 20 : Đáp án C Khi tần số f1 ta có: ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c ZL1  2f1L  250 1  2f1C  ZC1 160  42 f12 LC  250 160 Khi tần số f2 ta có: cos   R/ Z   R  Z  ZL2  ZC2  42f 22   42f 22 LC  LC Từ ta f1/f2 = 5/4 Câu 21: Đáp án A Theo đề ta vẽ hình dạng sóng dừng bên: Từ M đến M’ bước sóng Dựa vào hình vẽ tính λ = MM’ = 2(MN + NP) = 60cm P điểm gần nút sóng có biên độ 4cm, cách nút sóng đoạn NP/2 = 5cm Ta có:  2.d    2.5   A P  2A cos     2A cos     4cm  A  4cm 2    60  Vậy biên độ bụng sóng 2A = 8cm Câu 22: Đáp án B Độ lệch pha M N là:   2d 2   Biểu diễn đường tròn ta hình vẽ Từ tìm biên độ A = cm Câu 23: Đáp án A cos   R / Z  0,9  Z  R 0,9 Công suất tồn phần = Cơng suất có ích + Cơng suất tỏa nhiệt: UIcos   43  I2 R  200.0,9.I  43  32I2 Từ tính I = 5,375A I = 0,25A Ta lựa chọn đáp án I = 0,25A Câu 24: Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Năng lượng điện từ mạch: W  Li  q q 02   q  4.108 C 2C 2C Câu 25: Đáp án C Áp dụng định hàm số sin tam giác ta được: A2 A   sin(60  ) sin(60  ) sin 60 6sin 60 A sin(60  ) Để A sin(60 + φ) max =  φ = 300 = π/6 Câu 26: Đáp án A Cơng thức tính lực căng dây treo lắc: T = mg(3cosα – 2cosα0) T max cosα max  α = tức vật qua vị trí cân Câu 27: Đáp án C Khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp tụ cực đại U0 đến lúc điện áp tụ nửa giá trị cực 2 LC = 3.10-6s = 3μs đại có giá trị gần T/6 = Câu 28: Đáp án A M vân cực đại, M trung trực AB có hai vân cực tiểu  Tại M có vân cực đại thứ Ta có: d2  d1  k  2  6cm    3cm Vận tốc truyền sóng mặt nước: v = λf = 36cm/s Câu 29: Đáp án A UZL U AM  U L  IZL  Đặt y = R  (ZL  ZC ) 2  U R  Z2L ZC2 (1) 2Z  C 1 ZL R  ZC2 2ZC   Để UAM max y ZL Z2L Khi y’ =  L  (R  ZC2 )C  ZL  Khi UMB = U R  ZC2 R  (ZL  ZC ) 2  R  ZC2  R  ZC2  ZL ZC ZC U ZL ZC Z2L  Z L ZC  120 ZC ZL  ZC  160V  25ZC  16ZL Thay vào (1) ta UAM = 200V Câu 30: Đáp án C Công suất biến trở: P  I2 R  U2 R  (R  r)  Z2L Để P max R  U2 r  ZL2 R  2r  R r  Z2L R >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c r  Z2L  r  ZL2 R 2 Dấu “=” xảy r  ZL  R AD BĐT Cô si ta có: R  Khi U MB  I r   ZL2 U r  Z2L (R  r)  Z2L  UR 2R  2Rr  U 2r 2 R = 120V (1) Độ lệch pha điện áp hai đoạn mạch AB MB π/6 Ta có: R  r  Z2L  (R  r)  Z2L  (r  Z 2L )((R  r)  Z 2L )cos300 R  R  R  2Rr  R  R (R  2Rr  R )  2R  2Rr  R 3(2 R  2Rr) 2R  2r  3(2 R  2Rr) 4R  4r  8Rr  6R  6Rr 2r  Rr  R 2r r r     0,5 R R R Thay vào (1) ta U = 120 V  U0 = 120 V Câu 31: Đáp án B E0  NBS  12,56  .200.2,5.102.400.104    62,8rad / s  f  10Hz Câu 32: Đáp án C Vật đạt tốc độ cực đại qua vị trí lực ma sát vân với lực đàn hồi lần trình dao động Fdh  Fms  k  mg    2,5.103 m Vậy vật đạt tốc độ lớn vật từ vị trí bắt đầu thả lò xo đến lò xo dãn 2,5.10-3m = 0,25cm Khi vật quãng đường S = 9,75cm Độ biến thiên = Công lực ma sát: 1  k   k  mv2   mgS  v = 1,95m/s 2 2  Câu 33: Đáp án C Công suất tiêu thụ mạch là: P  I2 R  U2 R  R  ZC2 U2 Z2 R C R Công suất tiêu thụ thay đổi R trường hợp nhau: R1  ZC2 Z2 Z2 Z2 Z2  R  C  R1  C  8R1  C  R12  ZC2  8R12  C  ZC2  8R12 R1 R2 R1 8R1 Hệ số công suất ứng với trường hợp là: cos1  cos2  R1 R12  ZC2 R2 R 22  ZC2   R1 R12  8R12  8R1 64R12  8R12  2 Câu 34: Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c 2 LC   L   ZL  2ZC C Xét tam giác MBC có: MC  MB2  BC2  2MB.BC.cos300  75 (V) ZL  2ZC  MA  MC  50 7V MC  BC2  MB2 3 cosA=cosC=  2.MC.BC MAN : MN  AM  AN  2AM.AN.cosA  50 7V  U 0MN  50 7V  U MN  25 7V Câu 35: Đáp án D Khoảng thời gian 1/6s khoảng thời gian phần thử bụng từ biên dương (nét liền) đến vị trí li độ nửa cực đại theo chiều âm Khoảng T/3 = 1/6s suy T = 0,5s  Từ đồ thị, dễ thấy bó sóng có chiều dại 20cm hay   40m  v   80cm / s T Câu 36: Đáp án B Để M pha gần I MA  MB IA  IB I  M  2     2  MA      Ta phương trình (8  )2  82  (4 5)2    4cm Để N cực tiểu gần A N cực tiểu thứ (ứng với k=3) MB  MA  (3  1/ 2)4  MA  2,14 cm MB  MA  16 Câu 37: Đáp án C 2 k 7 7T 10rad / s  T   /  s m 30 Tại thời điểm trước giữ lò xo x  4cm; v  40 3cm / s;   10rad / s Sau giữ, x giảm nửa độ cứng tăng gấp đôi x  2cm; v  40 3cm / s;  '  10 2rad / s  A '  Ta có   Câu 38: Đáp án C U MB1  U MB2  U R  ZC2 R  (ZL1  ZC ) U R  ZC2 R  (ZL2  ZC )  150V  50V  R  (ZL2  ZC )  R  (ZL1  ZC )  2R  2ZC2  3ZL1ZC (1) Vì dòng điện trường hợp vuông pha, điện áp không đổi nên ta vẽ >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Dựa vào hình vẽ ta được: ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c U R1  U LC2  UR R  (ZL1  ZC ) 2  U|ZL2  ZC | R  (ZL2  ZC ) Từ (1) (2) ta ZC  R 7; ZL  R | ZL2  ZC |  3R | 3ZL1  ZC | (2) 16R Thay vào biểu thức UMB1 tính U = 50 V Câu 39: Đáp án A Độ dãn lò xo vật vị trí cân bằng:   mg  0,01m  1cm k Kéo vật xuống khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng cm buông nhẹ nên biên độ dao động vật 2cm Chu kỳ dao động T = 0,2s Lò xo bị nén vật di chuyển đoạn từ li độ -1cm biên âm 2cm, biểu diễn phần tơ đậm hình vẽ Trong 0,5s = 2,5T, thời gian lò xo bị nén là: 2T/3 + T/6 = 1,6 (s) Câu 40: Đáp án D Biên độ dao động ban đầu: a  2 A  A  2cm Hai vật va chạm đàn hồi xuyên tâm nên áp dụng ĐL bảo toàn động lượng động ta được: 5m  3m  m'v   2  5 m  m  m'v Giải hệ ta v = 2cm/s Áp dụng hệ thức độc lập: A '2  22  v2  A’ = 2 cm 2 Vậy quãng đường sau va chạm đến đổi chiều chuyển động 2 cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page 10 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ... 20 C 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 21 A 22 B 23 A 24 C 25 C 26 A 27 C 28 A 29 A 30 C 31 B 32 C 33 C 34 D 35 D 36 B 37 D 38 C 39 A 40 D Câu :Đáp. .. DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT THỰC HIỆN BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1D 2A 3B 4D 5C 6B 7B 8D 9D 10 B 11 D 12. .. ZL1  2 f1L  25 0 1  2 f1C  ZC1 160  4 2 f 12 LC  25 0 160 Khi tần số f2 ta có: cos   R/ Z   R  Z  ZL2  ZC2  42f 22   42f 22 LC  LC Từ ta f1/f2 = 5/4 Câu 21 : Đáp án A Theo đề ta
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lí và đáp án THPT NGUYỄN ĐĂNG đạo bắc NINH lần 2 , ĐỀ lí và đáp án THPT NGUYỄN ĐĂNG đạo bắc NINH lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay