ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN bắc cạn lần 1

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:36

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c SỞ GD&ĐT BẮC KẠN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Hiện tượng quang điện tượng A tạo thành electron dẫn lỗ trống chất bán dẫn tác dụng ánh sáng có bước sóng thích hợp B ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại C êlectron chuyển động nhiệt mạnh kim loại bị chiếu sáng D êlectron bị bứt khỏi khối chất khối chất bị nung nóng Câu 2: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính B Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ qua lăng kính D Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau qua lăng kính thuỷ tinh, vừa bị lệch, vừa bị đổi màu Câu 3: Hiện tượng quang dẫn xảy A kim loại B chất điện môi C chất bán dẫn D chất điện phân Câu 4: Trong mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, có dao động điện từ tự Chu kì dao động dòng điện mạch A 2π L C B π L C C 2π LC D 2π LC Câu 5: Cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) (A) Cường độ hiệu dụng dòng điện A A B 2,83 A C A D 1,41 A Câu 6:Dòng điện xoay chiều dòng điện có A cường độ hàm bậc thời gian B cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian C chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian D cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian Câu 7: Sóng A co dãn tuần hồn phần tử mơi trường B truyền chuyển động khơng khí C chuyển động tương đối vật so với vật khác D dao động lan truyền môi trường vật chất Câu 8: Xét hai dao động điều hoà phương, tần số: x1 = A1cos (ωt + φ1 ) x = A2cos (ωt + φ2 ) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A xác định theo biểu thức A A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos ( φ2  φ1 ) C A2 = A12 + A22 B A2 = A12 + A22  2A1A2cos (φ2  φ1 ) D A = A1 + A2 Câu 9: Quang phổ vạch chất khí lỗng có số lượng vạch vị trí vạch phụ thuộc vào A áp suất B chất chất khí C cách kích thích D nhiệt độ Câu 10: Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A gia tốc có độ lớn cực đại B li độ có độ lớn cực đại C li độ D pha cực đại Câu 11: Phát biểu sau sai? Cơ dao động điều hoà A động vào thời điểm ban đầu B động vị trí cân C tổng động vào thời điểm D vị trí biên Câu 12: Cơ thể người nhiệt độ 370C phát xạ loại xạ sau đây? A Tia hồng ngoại B Tia X C Bức xạ nhìn thấy D Tia tử ngoại Câu 13: Trong dao động điều hoà, lực gây dao động cho vật ln A biến thiên tuần hồn khơng điều hồ B biến thiên tần số pha với li độ vật C biến thiên tần số ngược pha với li độ vật D biến thiên tần số pha với vận tốc vật Câu 14: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động LC tượng A tự cảm B cộng hưởng điện C cảm ứng điện từ D từ hố Câu 15: Nếu mơi trường, ta biết bước sóng  ánh sáng đơn sắc có tần số f, chiết suất tuyệt đối mơi trường suốt (c tốc độ ánh sáng chân không) A c f B c f C f c D f c Câu 16: Một sóng truyền mơi trường thứ với tốc độ v1 có bước sóng 1; truyền mơi trường thứ hai với tốc độ v2 có bước sóng 2 Khi A 2 = 1 B λ2 λ1 = v1 v2 C v2 = v1 D λ1 λ2 = v1 v2 Câu 17: Từ khơng khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ A gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm B chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm D chùm tia sáng hẹp song song Câu 18:Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ với chu kì T lượng điện trường tụ điện mạch A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T B khơng đổi theo thời gian C biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Trên thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,0 mm Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng A 0,50 μm B 0,75 μm C 0,60 μm D 0,45 μm Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L  H điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) (V) Cảm  kháng cuộn cảm A 200 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 25 Ω Câu 21: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 8cos(6πt)(cm), tần số dao động vật A Hz B Hz C 6π Hz D 0,5 Hz >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 22: Tại điểm O mặt nước, có nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng tròn lan rộng xung quanh với chu kì 1,5s Khoảng cách hai gợn sóng 3cm Vận tốc truyền sóng A 4,5 cm/s B 0,5 cm/s C cm/s D cm/s Câu 23: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(10πt) (cm), biên độ dao động vật A cm B 10 cm C 31,4 cm D 6,28 cm Câu 24: Một lắc đơn dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với phương trình li độ dài s = 2cos7t (cm), t tính s Khi lắc qua vị trí cân tỉ số lực căng dây trọng lượng A 0,95 B 1,01 C 1,05 D 1,08 –34 Câu 25: Cho: số Plăng h = 6,625.10 J.s;tốcđộ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích êlectron e = 1,6.10–19 C.Giới hạn quang điện kim loại natri 0 = 0,5 m Tính cơng êlectron natri đơn vị eV A 2,48 eV B 4,97 eV C 3,2 eV D 1,6 eV Câu 26: Một tụ điện có C    103 F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u  141,2cos 100t   4 2  (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ điện có giá trị A A B A C A D A Câu 27: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ Biết lượng dao động toàn phần 36.10–6 J, điện dung tụ điện 2,5 F Khi hiệu điện hai tụ điện V lượng tập trung cuộn cảm A 24,47 J B 24,75 mJ C 24,75 J D 24,75 nJ Câu 28: Một lắc lò xo gồm nặng có khối lượng 1kg gắn với lò xo có độ cứng k =1600N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C cm D cm Câu 29: Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính đặt khơng khí có góc chiết quang A = 40 góc tới hẹp Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,62 1,68 Độ rộng góc quang phổ tia sáng sau ló khỏi lăng kính A 0,0150 B 0,24 rad C 0,240 D 0,015 rad Câu 30: Cho: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích êlectron e = 1,6.10–19 C.Để ion hố ngun tử hiđrơ, người ta cần lượng 13,6 eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ có quang phổ hiđrô A 112 nm B 91 nm C 0,91 m D 0,071 m Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u  200 2cos(100t) (V) (với t tính giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L  điện dung C  104  3 H tụ điện có  F Điện mà đoạn mạch tiêu thụ thời gian Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch ban đầu gần giá trị sau đây? A 0,707 B 0,447 C 0,577 D 0,866 Câu 33: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c d = 20 cm dao động pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ m/s đến m/s Tốc độ A 3,5 m/s B m/s C m/s D 3,2 m/s Câu 34: Điện trạm phát điện truyền điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) hiệu suất trình truyền tải điện 80% Công suất điện truyền không đổi Khi tăng điện áp đầu đường dây tải điện đến 50 kV hiệu suất trình truyền tải điện A 94,2% B 98,6% C 96,8% D 92,4% Câu 35: Hai dao động điều hoà phương, tần số, có phương trình dao động   x1  A1 cos  t   (cm) x2 = A2cos(ωt – π) (cm), phương trình dao động tổng hợp x = 4cos(ωt 6  + φ) Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị A cm B cm C 3 cm D cm Câu 36: Cho g = 10 m/s Ở vị trí cân lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo dãn 10 cm Khi lắc dao động điều hoà, khoảng thời gian vật nặng từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí cân lần thứ hai A 0,12s B 0,15s C 0,24s D 0,30s Câu 37:Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2, cách khoảng 13 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u = acos(50t) (u tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,2 m/s biên độ sóng khơng đổi truyền Khoảng cách ngắn từ nguồn S1 đến điểm M nằm đường trung trực S1S2 mà phần tử nước M dao động ngược pha với nguồn A 66 mm B.68 mm C 72 mm D 70 mm Câu 38: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật nhỏ có khối lượng m = 100g dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang μ = 0,02 Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ cho vật dao động Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động dừng A 15 s B 55 s C 75 s D 25 s Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện có suất điện động , điện trở r =  Sau dòng điện qua mạch ổn định ngắt cuộn cảm khỏi nguồn nối với tụ điện thành mạch kín điện tích cực đại tụ 4.10 –6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng điện trường cực đại đến lượng điện trường lần lượng từ trường  106 s Giá trị  A V B V C V D V Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được.Khi tần số điện áp f hệ số công suất đoạn mạch Khi tần số điện áp 2f hệ số cơng suất đoạn mạch Mối quan hệ cảm kháng, dung kháng điện trở đoạn mạch tần số 2f A ZL  2ZC  2R C 2ZL  ZC  3R 4R D ZL  4ZC  3R B ZL  4ZC  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co đánh giá đề thiên kiểm tra lý thuyết nên để h t tTheo p wquảw wcác.emt cầnahọci lkỹivàenắmuchắcplý thuyết ro.co làm tốt:đề/với/ kết cao http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TẾT VÀ ĐÁP ÁN BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1.A 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.B 10.C 11.B 12.A 13.B 14.A 15.B 16.D 17.A 18.C 19.A 20.B 21.A 22.D 23.A 24.B 25.A 26.D 27.C 28.D 29.A 30.B 31 32.D 33.B 34.C 35.B 36.B 37.B 38.D 39.C 40.B Câu : Đáp án A Câu : Đáp án A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Câu 3: Đáp án C Hiện tượng quang dẫn xảy chất bán dẫn Câu : Đáp án D Câu : Đáp án C Câu 6: Đáp án B Dòng điện xoay chiều dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian Câu : Đáp án D Sóng dao động lan truyền môi trường vật chất Câu : Đáp án A Biên độ dao động tổng hợp xác định theo công thức A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos ( φ2  φ1 ) Câu : Đáp án B Câu 10 : Đáp án C Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại li độ ) Câu 11: Đáp án B Ở thời điểm ban đầu khơng phải vị trí can bẳng tì động vật khơng cực đâị không Câu 12 : Đáp án A Cơ thể người nhiệt độ 37oC phát tia hồng ngoại Câu 13 : Đáp án B Ta ln có F = k.x Câu 14 : Đáp án A Câu 15 : Đáp án B Ta có chiết suất tuyệt đối môi trường với ánh sáng xác định công thức c c n  v  f Câu 16 : Đáp án D Khi truyền vào mơi trường khác tần số ánh sáng không đổi tần số nguồn phát Câu 17 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường biến thiên theo màu sắc ánh sáng, tăng dần từ màu đỏ đến màu tím :(nđỏ < ncam < nvàng < nlục < nlam < nchàm < ntím.) góc khúc xạ chùm tia màu vàng nhỏ chùm tia màu chàm Câu 18: Đáp án C Năng lượng điện trường xác định công thức WC  q2 q2  cos (t   ) 2C C Câu 19 : Đáp án A Áp dụng cơng thức tính khoảng vân ta có .D i.a 1.103.0, 75.103 i      0,5.106 m  0,5 m a D 1,5 Câu 20 : Đáp án B Áp dụng cơng thức tính cảm kháng ta có Z L  .L  100  100  Câu 21: Đáp án A  6 Áp dụng mối liên hệ tần số tần số góc ta có f    3Hz 2 2 Câu 22 : Đáp án D Trong sóng học khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp bước sóng ta có vận tốc  truyền sóng v    2cm / s T 1,5 Câu 23 : Đáp án A Câu 24 : Đáp án B Theo ta có S 2 2 T g T  ;l   0, 2m     0,1rad  4 l T    2.cos   1, 01 P Câu 25 : Đáp án A hc 6, 625.1034.3.108 Áp dụng cơng thức tính cơng ta có A    3,968.1019 J  2, 48eV 0 0,5.106 Câu 26: Đáp án D 1   20 Theo ta có dung kháng tụ ZC  103 .C 100 2 U 100   5A Cường độ hiệu dụng mạch I  ZC 20 Câu 27 : Đáp án C Áp dụng định luật bảo tồn lượng ta có 1 W  WC  WL  WL  W-WC  36.106  Cu  36.106  2,5.106.32  24, 75 J 2 Câu 28: Đáp án D k 1600   40rad / s Tốc độ góc lắc lò xo   m >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c h t t p : / /  w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s biên độ v 200 lắc A  max   5cm  40 Câu 29 : Đáp án A Vì góc A,i nhỏ nên ta có D = (n -1)A Do Dd  (nd  1) A; Dt  (nt  1) A Độ rộng góc quang phổ tai sáng sau ló khỏi lăng kính D  Dt  Dd  (nt  nd ) A  (1,68  1,62).4  0,0150 Câu 30 : Đáp án B Áp dụng cơng thức tính lượng ta có hc hc 6, 625.1034.3.108 E      9,1.108  91nm  E 13, 6.1, 6.1019 Câu 31 : Đáp án Vì đề khơng có phương án chọn nên giải theo phương pháp tự luận Phương pháp giải bạn cần nhớ lại công thức điện tiêu thụ A Cảm kháng, dung kháng tổng trở mạch Z L  .L  100  200 3  ZC   C 104 100   Z  R  Z L  Z C  100 3  1002  200  100  200 Khi ta có cường độ hiệu dụng hệ số cơng suất mạch U 200 R 100 I   1;cos     Z 200 Z 200 Vậy điện tiêu thụ mạch 1h A  U I cos .t  200.1 .3600  360000 J Câu 32: Đáp án D Hệ số công suất mạch lúc ban đầu lúc sau UR UR cos 1  ;cos 2  U U Mà U R2  2U R1  cos 2  cos 1 lại có i2 vng pha với i1 nên ta có 2  1     cos 2  cos 1  cos(2  )   cos 2 2 tan 2    cos 2  0,816 Gần với đáp án D Câu 33: Đáp án B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Vì hai điểm A, B dao động pha nên ta có v df d  k   k  v  f k df 0, 2.40  v         k  k k  v  4m / s Câu 34 : Đáp án C Ta có tỷ lệ sau H1 U 22  (H1 ; H hao phí) H U12  H1  100%  80%  20% U12 202 H  H1  18%.( )  3.2% U2 50  H  100%  3, 2%  96,85 Câu 35 : Đáp án B Để A2 max A vng góc với A1 theo định lý sin tam giác ta có A sin   A1 sin   A1  A sin  sin   A2  3cm 2 A1 A Câu 36 : Đáp án B Thời gian lò xo từ vị trí có chiều dài cực đại đến vị trí cân lần ba phần tư chu kỳ ta có -A T  2 l 0,1  2  0, 2 s g 10 t  T  0,15 s A Câu 37 : Đáp án B v 20   0,8cm f 25 Phương trình sóng tổng hợp M d  d2 uM  2a.cos(50 t   )mm  Để M dao động ngược pha với hai nguồn ta có Bước sóng dao động   A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  d  d1   (2k  1) 2d mà d  d  d1    2k   d  (2k  1)  d  6,5cm  k   d  (2.8  1).0, 4.10  68mm Câu 38 : Đáp án D m 0,1  2 s k 100 2 mg 2.0, 02.0,1.10 Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ A    0, 4mm k 100 Khi thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến dừng T A 10.10 t  0.099  24, 75  25s A 0, Câu 39 : Đáp án C Chu kỳ dao động vật T  2 Cường độ dòng điện cực đại qua mạch I0 = E/r Năng lượng ban đầu mạch: W0 = Khi lượng tụ wC = 3wl > LI 02 Q02 = 2C q Q02 = -> q = Q0 2C 2C Q0 t = T/12 > T = 2.10-6 (s) Q0 LI 02 Q02 4.10 6 LC = 10-6 = -> I0 = = = (A) 6 2C LC 10 Thời gian điện tích giảm từ Q0 đến T = 2 LC = 2.10-6 (s) -> -> E = I0 r = (V), Chọn đáp án C Câu 40 : Đáp án B + Khi tần số f cos  : mạch cộng hưởng   LC  hay ZL  ZC (1) + Khi tần số f : Z 'L  2Z L ; Z 'C   cos 2  R  Z R R  Z 'L  Z 'C  ZC (2) cos   : 2  Z   R  Z 'L  Z 'C  Z 'L  Z 'C   2Z L  C  R  (3) 2   Từ (1);(2) (3)   ZL  R   2Z L      R   Z  ZC  C     3Z L 2R  4R hay Z L   Z 'L  Z L   2R    Z L  ZC  hay   3ZC 2R  Z '  ZC  R  Z ' L hay ZC    C  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ... TẾT VÀ ĐÁP ÁN BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1. A 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.B 10 .C 11 .B 12 .A 13 .B 14 .A 15 .B 16 .D 17 .A 18 .C 19 .A 20.B 21. A 22.D 23.A 24.B 25.A 26.D 27.C 28.D 29.A 30.B 31 32.D... 39.C 40.B Câu : Đáp án A Câu : Đáp án A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Câu 3: Đáp án C Hiện tượng quang dẫn xảy chất bán dẫn Câu : Đáp án D Câu : Đáp án C Câu 6: Đáp án B Dòng điện... 0, 015 0 Câu 30 : Đáp án B Áp dụng công thức tính lượng ta có hc hc 6, 625 .10 34.3 .10 8 E      9 ,1. 108  91nm  E 13 , 6 .1, 6 .10 19 Câu 31 : Đáp án Vì đề khơng có phương án chọn nên giải
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN bắc cạn lần 1 , ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN bắc cạn lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay