ĐỀ lý và đáp án THPT CHUYÊN KHTN hà nội lần 2

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:34

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016-2017 Bài thi: khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề:132 Câu 1: Phát biểu sai nói sóng điện từ ? A.Sóng điện từ lan truyền chân khơng B.Khi sóng điện từ lan truyền , vecto cường độ điện trường phương với vecto cảm ứng từ C.Sóng điện từ sóng ngang D.Khi sóng điện từ lan truyền, vecto cường độ điện trường phương với vecto cảm ứng từ 103 H;C  F Đặt 10 2 vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 50Hz tổng trở đoạn mạch Câu 2: Mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R  50; L  A 50 B 50 2 D 50 5 C 50 3 Câu 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày đêm lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với lúc ban đầu ? A.25% B.75% C.12,5% D.87,5% Câu 4: Gọi tốc độ truyền sóng điện từ khơng khí c Mạch dao động lý tưởng LC phát sóng vơ tuyến truyền khơng khí với bước sóng A   2 c C L B   2 c LC C   2 c LC D   2 c L C2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 5: Một nguồn sóng (coi điểm ) phát sóng mơi trường vật chất đẳng hướng , với bước sóng  Hai điểm M,N mơi trường cách nguồn sóng khoảng d1, d2 cách khoảng d Độ lệch pha hai phần tử vật chất M, N tính biểu thức sau ? A   2 d1  d B   2 d1  d C   2  D    d  2 d12  d 2  d Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt(V) vào ba đoạn mạch (1),(2),(3) chứa phần tử điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Khi cường độ dòng điện mạch (1) (2) cường độ dòng điện mạch (3) I Khi cường độ dòng điện mạch (1) (3) cường độ dòng điện mạch (2) R 21 Biết ωRC= Tỷ số gần với giá trị sau ? L A.1,14 B.1,56 C.1,98 D.1.25 Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo 10 cm Khi động lần năng, lắc có li độ A.±3 cm B.±2,5 cm C.±2 cm D.±4 cm Câu 8: Chiếu xạ có bước sóng 1  276nm vào catot tế bào quang điện làm nhơm hiệu điện hãm để triệt tiêu dòng quang điện -1,08V Thay xạ xạ 2  248nm catot làm đồng hiệu điện hãm để triệt tiêu dòng quang điện 0,86V Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào catot làm hợp kim gồm đồng nhơm hiệu điện hãm có độ lớn gần với giá trị sau ? A.0,86V B.1,58V C.1,05V D.1,91V Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 2L R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp Biết R  Khi   L điện 3C áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại U L max Khi ω=ω1 ω=ω2 điện áp hiệu dụng cuộn cảm có giá trị UL Tổng công suất tiêu thụ mạch AB hai UL trường hợp công suất tiêu thụ cực đại mạch Tỷ số U L max >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) A Câu 10: Poloin 206 82 B 210 84 C Pb Cho toàm hạt nhân 206 82 210 84 Pb sinh q trình phân rã có mẫu chất Po số hạt 206 82 Pb có mẫu Tại thời điểm t3=t1-∆t tỷ số khối lượng 31 mẫu ? tỷ số 420 103 2 Po chất phóng xạ phát hạt ∝ biến đổi thành hạt nhân chì Tại thời điểm t1 tỷ số hạt A D B 105 206 C 210 103 thời điểm t2=t1+∆t 210 84 Po 206 82 D Pb có 105 103 Câu 11: Một sóng điện từ lan truyền chân khơng với bước sóng 360m, độ lớn vecto cường độ điện trường vecto cảm ứng ddienj từ có giá trị cực đại E0 B0 Trên E phương truyền sóng , xét ,ột điểm M Vào thời điểm t, cường độ điện trường tai M có giá trị B giảm Vào thời điểm t+∆t , cảm ứng từ điểm M có giá trị tăng Biết khoảng thời gian ∆t , vecto cảm ứng từ đối chiếu lần Giá trị ∆t A.0,4μs B.1,2μs C.0,6μs D.0,85μs Câu 12: Trên sợi dây Ab có hai đầu cố định, xuất sóng dừng ổn định với bước sóng   24cm Hai điểm M, N cách đầu A khoảng dM=14cm, dN=27cm Khi vận tốc dao động phần tử vật chất M vM=2cm/s vận tốc dao động phần tử vaattj chất N A 2cm / s B 2cm / s C 2 2cm / s D 3cm / s Câu 13: Độ cao âm đặc tính sinh lý âm liên quan tới A.Vận tốc âm B.Biên độ âm C.Tần số âm D Năng lượng âm Câu 14: Một sóng dọc lan truyền môi trường với tần số 50Hz , biên độ 4cm có tốc độ 200cm/s Gọi A B hai điểm nằm phương truyền sóng mà chưa có sóng truyền đến cách nguồn khoảng 16 cm 30cm Khi có sóng truyền qua khoảng cách cực đại A B A.22cm B 65cm C.26cm D.24cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 15: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng , khoảng cách hao khe a=1,2mm, ánh sáng có bước sóng   0,6 m Gọi H chân đường cao hạ từ S1 xuống quan sát Ban đầu H vân tối Khi dịch chuyển từ từ theo phương vng góc với xa H thấy xuất hai lần vân sáng hai lần vân tối Nếu tiếp tục dời xa khơng thấy vân xuất tai H nữa, Khoảng dịch chuyển từ lúc đầu đén thấy vân sáng cuối A.0,48m B.0.82m C.0,72m D.0,36cm Câu 16: Năng lượng tối thiểu dùng để tách electron khỏi bề mặt kim loại 2,2eV Kim loại có giới hạn quang điện A.0,56μm B.0,49μm C.0,65μm D.0,75μm Câu 17: Chiếu tia sáng đa sắc gồm hai thành phần đỏ tím từ khơng khí (chiết suất coi ánh sáng) vào mặt phẳng khối thủy tinh với góc 600 Biết chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ 1,51, ánh sáng tím 1,56 Góc lệch hai tia khúc xạ thủy tinh A 2,10 B 1,720 C 1,420 D 1,30 Câu 18: Một photon có lượng 8J truyền chân không Khi photon truyền mơi trường có chiết xuất lượng bao nhiêu? A 16J B 4J C 2J D.8J Câu 19: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: A Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ mơi trường B Hiện tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C Hiện tượng cộng hưởng điện tử mạch LC D Hiện tượng giao thoa sóng điện từ Câu 20: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần số sóng điện từ sau: A Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy C Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 21: Mức lượng quỹ đạo dừng thứ n (n = 1,2,3…) nguyên tử Hidro xác định biểu thức En   13,6 (eV ) Nguyên tử Hidro trạng thái kích n2 thích lên trạng thái dừng thứ Tìm tỉ số bước sóng lớn bước sóng nhỏ mà nguyên tử phát ra? A 50 B 128 C 100 D 32 25 Câu 22: Khi nói quang phổ liên tục, phát biểu sau không đúng? A Quang phổ liên tục dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, thu khí chiếu ánh sáng vào khe hẹp máy quang phổ B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng C Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng dần phía ánh sáng có bước sóng ngắn (Ánh sáng màu tím) quang phổ D Tất vật rắn, lỏng khối khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục Câu 23: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương, tần số tương ứng (1), (2), (3) Dao động (1) ngược pha có lượng gấp đơi dao động (2) Dao động tổng hợp (13) có lượng 3W Dao động tổng hợp (23) có lượng W vuông pha với dao động (1) Dao động tổng hợp vật có lượng gần với giá trị sau đây? A 2,7W B 3.3W C 2,3W D 1,7W Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Khi tần số f1 (Hz) dung kháng tụ điện trở R Khi tần số f2 (Hz) điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Khi tần số f0 (Hz) mạch xảy cộng hưởng điện Biểu thức liên hệ f1 f2 f0 là: A 1   2 f0 f f1 B 1   f0 f 2 f12 C 1   f0 f 2 f12 D 1   f0 f 2 f12 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngàng gồm vật m = 1/π2 nối với lò xo độ cứng k = 100 N/m Đầu lò xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm bng nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F khơng đổi chiếu với vận tốc có độ lớn F = 2N, vật dao động với biên độ A1 Biết lực F xuất thời gian 1/30s sau lực F ngừng tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ A2 Biết q trình dao động, lò xo nằm giới hạn đàn hồi Bỏ qua ma sát Tỷ số A1/ A2 A B C D Câu 26: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở cuộn dây cảm mắc nối tiếp Biết R = 40 Ω L = 0.4/π (H) Đoạn mạch mắc vào điện áp u = 40 cos( 100πt) V Biểu thức cuồng độ dòng điện qua mạch là:  A i  cos(100  ) A  C i  cos(100  ) A  B i  cos(100  ) A  D i  cos(100  ) A Câu 27: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có điện trở R thay đổi Đặt đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u  U cos t Khi điện trở R có giá trị R0 9R0 đoạn mạch có cơng suất Muốn cơng suất đoạn mạch cực đại điện trở R phải có giá trị A 2,5R0 B R0 C R0 D R0 Câu 28:Chiếu sáng hai khe Young ánh sáng có bước sóng 1 quan sát thấy vân sáng liên tiếp cách 3,5 mm Thay ánh sáng có bước sóng 2 quan sát thấy vân sáng liên tiếp cách 7,2 mm Xác định tỷ số 1 / 2 A 9/5 B 4/3 C 15/14 D 36/25 Câu 29:Cơ vật dao động điều hòa A Bằng động vật tới vị trí cân B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đơi C biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 30: Hạt nhân bền vững có A B C D Năng lượng liên kết lớn Năng lượng liên kết riêng lớn Số nuclôn lớn Số nuclôn nhỏ Câu 31: Tại nơi , chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2s Chiều dài ban đầu lắc A 99cm B 100 cm C 101 cm D 98 cm Câu 32 : Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100 Ở cuộn thứ cấp giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụn hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng điện áp 2U Nếu tăng thêm 6n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở A 100V B 200V C 300V D 400V Câu 33 : Một lắc lõ xo gòm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo có khối lượng khơng đáng kể có đọ cứng k, dao động điều hòa theo phương thăng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân lò xo dãn đoạn l Chu kỳ dao động điều hòa lắc A 2 k m B 2 l g C 2 m k D 2 g l Câu 34 : Cho phản ứng hạt nhân : X  199 F  24 He  188 O Hạt X A notron B anpha C doteri D.proton  Câu 35 : Đặt điện áp xoay chiều u  200cos(100  )V vào hai đầu đoạn mạch dòng  điện qua mạch có cường độ i  2 cos(100  ) A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A.480 W B 200 W C 100 W D 200 W Câu 36: Tại điểm O mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phuwowg trình thẳng đứng với tần số f = 2Hz Từ điểm O có gợn sóng tròn lan truyền rộng rẫ xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp 30 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) A.40 cm/s B 30 cm/s C 60 cm/s D 15cm/s Câu 37 : Hiện tượng quang dẫn A Hiện tượng giảm điện trở chất bán dẫn chiếu vào ánh sáng có bước sóng thích hợp B Sự truyền sóng ánh sáng sợi cáp quang C Hiện tượng chất phát quang chiếu chùm electron D Hiện tượng chất bị nóng lên bị ánh sáng chiếu vào Câu 38 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm) Chiều dài quỹ đạo vật A cm B cm C cm D 12 cm Câu 39 : Trên mặt nước có nguồn sóng đặt hai điểm A, B dao động pha với phương trính u = acos20πt cm Biết AB =10 cm tốc độ truyền sóng mặt nước 15 cm/s C D hai điểm nằm hai vân cực đại tạo với AB hình chữ nhật ABCD Hỏi ABCD có diện tích nhỏ A 9,36 cm2 B 15,2 cm2 C 4,88cm2 D.10,56 cm2 Câu 40: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi roto máy quay với tốc độ n vòng / phút cường độ dòng điện hiệ dụng đoạn mạch 1A Khi roto máy quay với tốc độ 3n vòng / phút cường độ dòng điện hiệ dụng đoạn mạch A.Nếu roto máy quay với tốc độ 2n vòng / phút cường độ dòng điện hiệ dụng đoạn mạch A A B 2A C A D A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1.D 2.B 3.C 4.B 5.A 6.A 7.B 8.B 9.D 10.D 11.D 12.C 13.C 14.A 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C 21.B 22.B 23.D 24.D 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B 31.B 32.C 33.B 34.D 35.C 36.C 37.A 38.D 39.D 40.D Câu : Đáp án D Câu : Đáp án B Phương pháp : Cơng thức tính tổng trở cho mạch xoay chiều R,L,C Cảm kháng , dung kháng tổng trở mạch Z L  2 fL  70; Z C   20 2 fC  Z  R  ( Z L  ZC )  502   70  20   50 2 Câu : Đáp án C Phương pháp: Áp dụng định luật phóng xạ Theo phần trăm số hạt lại sau 11,4 ngày N N %N  100%  N0 N0  t T 100%   11,4 3,8 100%  23.100%  12,5% Câu : Đáp án B Câu : Đáp án A Câu : Đáp án A Câu : Đáp án B Phương pháp : Áp dụng bảo toàn lượng dao động điều hòa >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Do quỹ đạo vật 10cm =>biên độ dao động A = cm Áp dụng định luật bảo toàn lượng dao động điều hòa vị trí động lần Wd  Wt  W  3Wt  Wt  W  4k x2 A  kA  x    2,5 2 Câu : Đáp án B Câu : Đáp án D Câu 10 : Đáp án D Câu 11: Đáp áp D Câu 12 : Đáp án C Giải: Biểu thức sóng A uA = acost Xét điểm M; N AB: AM = dM = 14cm; AN = dN = 27 cm Biểu thức sóng dừng M N uM = 2asin uN = 2asin 2d M cos(t +  2d N  cos(t + 2 14    ) = 2asin cos(t + ).= - a cos(t + ) 24 2 2 27   ) = 2asin cos(t + ).= a 24 2 cos(t +  ) Vận tốc dao động phần tử vật chất M N: vM = u’M = a.sin(t +  ) (*) vN = u’N = - a .sin(t + Từ (*) (**) ->  ).(**) vN = > vN = - 2 cm/s vM Câu 13 : Đáp án C Câu 14 : Đáp án A Theo ta có hai dao động ngược pha   v 200   4cm; AB  14cm  3,5 f 50 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 10 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Hai dao dao động ngược pha nên max = 14 +(4+4) = 22 cm Câu 15 : Đáp án C Câu 16 : Đáp án A Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính cơng bề mặt kim loại hc 6, 625.1034.3.108      5, 6.107  0,56 m Theo ta có A  19  A 2, 2.1, 6.10 hc Câu 17 : Đáp án D Câu 18 : Đáp án D Năng lượng photon khơng thay đổi qua mơi trường có chiết suất khác Câu 19 : Đáp án C Nguyên tắc thu sóng đện từ dựa vào tượng cộng hưởng điện từ mạch LC Câu 20 : Đáp án C Câu 21: Đáp án B Bước sóng nhỏ mà xạ phát từ n =5 n=1 ta có hc 6, 625.1034.3.108 51    9,51.108 E5  E1 13,  ( 13.6 ) 52 12 Bước sóng dài mà xạ phát từ n = n = khí ta có 54  hc 6, 625.1034.3.108   4, 05.106  13, 13.6 E5  E4  ( ) 52 Khi ta có tỉ số bước sóng dài bước sóng ngắn 54 4, 05.106 128   42, 68  8 51 9,51.10 Câu 22 : Đáp án B Câu 23: Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 11 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 24: Đáp án D Câu 25 : Đáp án B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 12 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Giải:Khi chưa có lực F, vị trí cân vật O Biên độ A = cm Khi có thêm lực F, VTCB dịch chuyển đến O' cho OO' = F/k = 0,02 m = cm k  10 rad/s Chu kì T = 0,2 s m Tần số góc   O m Khi F bắt đầu tác dụng (t = 0), vật đến O có li độ so với O' x1 = - cm O' F v  có vận tốc v1  A  20 cm/s Biên độ A1  x     cm   Thời gian ngắn vật từ O đến O' t1 = T/6 = 1/60 s Ta thấy t = 1/30 s = 2t1 nên F ngừng tác dụng vật có li độ so với O x2 = cm có vận tốc v2 = v1  A  20 cm/s v  Từ biên độ lúc ngừng tác dụng lực : A2  x     cm   2 Vậy : A1/A2 = / Câu 26 : Đáp án C Phương pháp : Áp dụng định luật ôm đoạn mạch điện xoay chiều chứa hai phần từ R,L Cảm kháng tổng trở đoạn mạch Z L   L  100 0,   40  Z  R  Z L2  402  402  40 2 Cường độ cực đại qua mạch I  Độ lệch pha u i tan   U 40   1A Z 40 Z L 40       R 40 Do mạch chứa R L nên i chậm pha i   Vậy biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch i  cos 100 t   A 4  Câu 27 : Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 13 x ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Khi điện trở R có giá trị R0 9R0 đoạn mạch có cơng suất muốn cơng suất mạch đạt cực đại R phải có giá trị R  R0 9R0  3R0 Câu 28 : Đáp án A Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính khoảng cách giao thoa ánh sáng Theo ta có 81 D 3,5.a  3,5  1  a 8D 9 D 7, 2a x2  9i2   7,  2  a 9D 7, 2a  64   D   3,5 a 1 35 8D x1  8i1  Câu 29 : Đáp án A Cơ vật dao động điều hòa động vật vật tới vị trí can Câu 30 : Đáp án B Năng lượng liên kết lớn hạt nhân bền vững Câu 31 : Đáp án B Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn Theo ta có T1  2  l l  0, 21  2; T2  2  2, g g T1 l    l  1m  100cm T2 l  0, 21 2, Câu 32 : Đáp án C Ta có >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 14 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;)  U N2  n U  N 100 N N n     N  3n 1 ;  U1 N1 N2  n  2U  N  n  U1 N1 U x N  6n N2 100     U x  300V   ;  1 ,    U1 N1 U x N  6n Câu 33 : Đáp án B Đối với lắc lõ xo đứng vị trí cân ta có l  mg g g l      T  2 k  l g Câu 34 : Đáp án D X hạt proton Câu 35 : Đáp án C Độ lệch pha u i   P  UI cos            Công suất mạch  6 200  2.cos  100 2W Câu 36 : Đáp án C Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính vận tốc truyền sóng Khoảng cách hai gợn lồi liên tiếp bước sóng 30 cm tốc độ truyền sóng mặt nước v   f  30.2  60cm / s Câu 37 : Đáp án A Hiện tượng quang dẫn tượng giảm điện trở chất bán dẫn chiếu vào ánh sáng có bước sóng thích hợp Câu 38 : Đáp án D Chiều dài quỹ đạo vật dao động điều hòa hai lần biên độ 12 cm Câu 39 : Đáp án D Câu 40 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 15 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 16 ... DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1.D 2. B 3.C 4.B 5.A 6.A 7.B 8.B 9.D 10.D 11.D 12. C 13.C 14.A 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20 .C 21 .B 22 .B 23 .D 24 .D 25 .B 26 .C 27 .C 28 .A... động điều hòa vị trí động lần Wd  Wt  W  3Wt  Wt  W  4k x2 A  kA  x    2, 5 2 Câu : Đáp án B Câu : Đáp án D Câu 10 : Đáp án D Câu 11: Đáp áp D Câu 12 : Đáp án C Giải: Biểu thức sóng... = dN = 27 cm Biểu thức sóng dừng M N uM = 2asin uN = 2asin 2 d M cos(t +  2 d N  cos(t + 2 14    ) = 2asin cos(t + ).= - a cos(t + ) 24 2 2 27   ) = 2asin cos(t + ).= a 24 2 cos(t
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lý và đáp án THPT CHUYÊN KHTN hà nội lần 2 , ĐỀ lý và đáp án THPT CHUYÊN KHTN hà nội lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay