Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ BẬN I MỤC TIÊU  Nghe viết đoạn từ Cô bận cấy lúa …Góp vào đời chung thơ Bận  Làm tập tả : phân biệt en/ oen; tr/ ch hay iên/ iêng  Trình bày đẹp thơ II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC  Viết sẵn b tập tả bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ (5’)  Gọi HS lên bảng, sau đọc cho HS viết từ sau: giếng nước, khiêng, viên phấn, thiên nhiên Cả lớp viết vào giấy nháp  HS đọc lại 38 chữ bảng chữ  Nhận xét, cho điểm HS Bài Hoạt động dạy Giới thiệu (1’) - Giờ tả hôm nay, em viết đoạn thơ cuối thơ Bận làm tập tả Hoạt động học phân biệt en/ oen, tr/ ch hay iên/ iêng Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (21’)  Mục tiêu : - Nghe viết đoạn từ Cơ bận cấy lúa …Góp vào đời chung thơ Bận - Trình bày đẹp thơ  Cách tiến hành : a) Trao đổi nội dung viết - Gv đọc đoạn thơ lần - Theo dõi GV đọc, HS đọc lại - Bé bận làm - Bé bận bú, bận chơi, bận khóc, bận cười, bận nhìn ánh sáng - Vì bận vui? - Vì việc làm làm cho đời chung vui b) Hướng dẫn trình bày - Đoạn thơ viết theo thể thơ nào? - Đoạn thơ viết theo thể thơ chữ - Đoạn thơ có khổ ?mỗi khổ có dòng thơ? - Đoạn thơ có hai khổ, có 14 dòng thơ, khổ thơ có dònh thơ - Trong đoạn thơ chữ cần viết hoa? - Những chữ đầu câu phải viết hoa - Tên chữ đầu dòng thơ viết cho đẹp ? - Tên viết lùi vào ô, chữ đầu câu viết lùi vào ô b) Hướng dẫn viết từ khó - yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn viết - PB : cấy lúa, khóc cười tả - PN : thổi nấu, ánh sáng - Yêu cầu học sinh đọc viết từ vừa tìm - HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp d)Viết tả e) sốt lỗi g) chấm Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (8’)  Mục tiêu : Làm tập tả : phân biệt en/ oen; tr/ ch hay iên/ iêng  Cách tiến hành : Bài - Gọi HS dọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - yêu cẩu hs tự làm - HS lên bảng làm, HS lớp làm vào nháp - Nhận xét, chỉnh sưả chốt lại lời giải - HS làm vào vở: nhanh nhẹn nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát Bài 3b - Gọi HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu SGK - Phát giấy bút cho nhóm - Gv giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - HS tự làm nhóm - Yêu cầu nhóm dán lên - nhóm dán đọc làm, bảng Các nhóm khác bổ sung có ý kiến nhóm khác bổ sung khác - Nhận xét, chốt lại lời giải - Làm vào + kiên: kiên cường, kiên nhẫn, kiên trung, kiên cố, kiên định, kiên + kiêng: ăn kiêng, kiêng cữ, kiêng nể, kiêng khem + miến: miến rong, nấu miếng… +miếng: miếng ăn, miếng trầu, miếng bánh, nước miếng + tiến : tiến lên, tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến, tiến, tiến triển,… +tiếng : tiếng tăm, tiếng cười, tiếng, danh tiếng, tiếng kêu, tiếng than,… Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà ghi nhớ từ vừa tìm - HS viết xấu, sai lỗi trở len phải viết lại ... tiến, tiến bộ, cấp tiến, tiến, tiến triển,… +tiếng : tiếng tăm, tiếng cười, tiếng, danh tiếng, tiếng kêu, tiếng than,… Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) - Nhận xét tiết học Dặn HS nhà ghi nhớ... kiên trung, kiên cố, kiên định, kiên + kiêng: ăn kiêng, kiêng cữ, kiêng nể, kiêng khem + miến: miến rong, nấu miếng… +miếng: miếng ăn, miếng trầu, miếng bánh, nước miếng + tiến : tiến lên, tiên.. .phân biệt en/ oen, tr/ ch hay iên/ iêng Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (21’)  Mục tiêu : - Nghe viết đoạn từ Cơ bận cấy lúa …Góp vào đời chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay