Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:31

Tuần: Tiết: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT ) BẬN I Mục đích , yêu cầu - Nghe - viết xác, trình bày khổ 2, thơ - Ôn luyện vần: en / oen, làm tập phân biệt tiếng bắt đầu tr/ ch II Đồ dùng dạy-học - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học Kiểm tra cũ : - phút - Viết bảng: Tròn trĩnh, trơi Dạy a Giới thiệu : 1-2 phút b Hướng dẫn tả: 10-12’ - GV đọc lần - HS đọc thầm + Nhận xét tả: - GV ghi bảng: Thổi nấu, ánh sáng, rộn vui - HS phân tích tiếng: nấu, sáng, rộn - HS viết bảng - Bài thơ viết theo thể thơ gì? Nên bắt đầu viết từ vở? - Những chữ đoạn viết cần viết hoa? c Viết tả: 13 – 15’ - Nhắc nhở HS tư ngồi, cách cầm bút - GV đọc - HS viết d Hướng dẫn chấm chữa: 5’ - GV đọc1 lần sau HS sốt lỗi- Ghi số lỗi lề – Chữa lỗi e Hướng dẫn làm tập: – 7’ Bài 2: HS đọc - Xác định yêu cầu - HS làm - GV chấm tả, chấm tập Bài 3a: HS đọc: - HS tìm từ ghép với:trung, chung, trai, chai, chống, trống - HS làm miệng - HS nhận xét sau GV nhận xét Củng cố - Dặn dò: 2-3’ - Nhận xét kết chấm - Về nhà chuẩn bị sau ... HS sốt lỗi- Ghi số lỗi lề – Chữa lỗi e Hướng dẫn làm tập: – 7 Bài 2: HS đọc - Xác định yêu cầu - HS làm - GV chấm tả, chấm tập Bài 3a: HS đọc: - HS tìm từ ghép với:trung, chung, trai, chai, chống,... chung, trai, chai, chống, trống - HS làm miệng - HS nhận xét sau GV nhận xét Củng cố - Dặn dò: 2 -3 - Nhận xét kết chấm - Về nhà chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay