Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:31

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT) TIẾT 14: BẬN I.Mục đích yêu cầu: - Nghe-viết tả, trình bày dòng thơ,khổ thơ chữ - Làm tập điền tiếng có vần en/oen; - Làm tập 3b II Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn BT III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: HS làm lại tập 2b, tiết 13 B Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết - Nghe-viết xác, trình bày khổ thơ 2,3 Bận - GV đọc hai khổ thơ - 1,2 HS đọc lại hai khổ thơ - GV hướng dẫn HS nhận xét: Bài thơ viết theo thể thơ gì? Những chữ cần viết hoa? Các khổ thơ trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: thổi nấu, khóc, đều, chăng, điều,góp - HS viết tả vào - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Làm tập tả phân biệt cặp vần en/oen - HS đọc yêu cầu tập - HS làm cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng - GV nhận xét, chốt lại Bài tập 3b: - Phân biệt cách viết số tiếng có vần dễ sai iên/iêng - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc theo nhóm: trao đổi, tìm ghi nhanh vào bảng từ ghép - Các nhóm trình bày - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị bài: Các em nhỏ cụ già (nghe-viết) ... khóc, đều, chăng, điều,góp - HS viết tả vào - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Làm tập tả phân biệt cặp vần en/oen - HS đọc yêu cầu tập... làm cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng - GV nhận xét, chốt lại Bài tập 3b: - Phân biệt cách viết số tiếng có vần dễ sai iên /iêng - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc theo nhóm: trao đổi, tìm ghi... trình bày - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị bài: Các em nhỏ cụ già (nghe- viết)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay