Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ NGHE VIẾT : BẬN I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Nghe viết xác đoạn “ Bận” b) Kỹ năng: Làm tập tiếng có âm vần dễ lẫn: eo/ oeo c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ viết BT2 * HS: VBT, bút II/ Các hoạt động: 1) Khởi động: Hát 2) Bài cũ: “ Trận bóng lòng đường” - Gv mời Hs lên bảng viết từ: giếng nước, khiêng, viên phấn, thiên nhiên - Một Hs đọc thuộc 11 bảng chữ - Gv lớp nhận xét 3) Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa 4) Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs chuẩn bị - Mục tiêu: Giúp Hs nghe viết vào  Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị - Gv đọc lần khổ thơ viết - Gv mời HS đọc lại khổ thơ viết - - Gv hướng dẫn Hs nắm nội dung thơ: - + Bài viết theo thể thơ gì? + Những chữ cần viết hoa? + Nên bắt đầu viết từ ô vở? - Gv hướng dẫn em viết nháp từ dễ viết sai Gv đọc cho Hs viết vào - Gv quan sát Hs viết - Gv theo dõi, uốn nắn  Gv chấm chữa PP: Hỏi đáp, phân tích, thực hành Hs lắng nghe Hai Hs đọc lại Thơ bốn chữ Các chữ đầu dòng thơ Viết lùi vào Hs viết nháp: Học sinh nêu tư ngồi, cách cầm bút, để Học sinh viết vào Học sinh sốt lại - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bút chì - Gv chấm vài (từ – bài) Hs tự chữa - Gv nhận xét viết Hs PP: Kiểm tra, đánh giá, thực hành, trò chơi * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp Hs làm tập VBT + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT - Gv mời Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: Nhanh nhẹn, nhoẻo miệng cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát Hs đọc Cả lớp đọc thầm theo Cả lớp làm vào VBT Hai Hs lên bảng làm Hs nhận xét Cả lớp chữa vào VBT + Bài tập 3: Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv chia lớp thành nhóm Thảo luận: Nhóm làm 3a) Nhóm làm 3b) Hs làm vào VBT - Gv nhận xét, chốt lại lời giải Trung: trung thành, trung kiên, kiên trung, trung bình, tập trung, trung hậu Chung : chung thủy, thủy chung, chung chung, chung sức, chung lòng, chung sống, chung Trai : trai, ngọc trai Chai: chai sạn, chai tay, chai lọ, chai Trống : trống, trống trải, trống trơn, gà trống Chống : chống chọi, chống đỡ, chống trả, chèo chống Tổng kết – dặn dò - Về xem tập viết lại từ khó - Những Hs viết chưa đạt nhà viết lại - Nhận xét tiết học Đại diện nhómlên viết lên bảng Hs nhận xét Hs chữa vào VBT ... Bài tập 3: Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv chia lớp thành nhóm Thảo luận: Nhóm làm 3a) Nhóm làm 3b) Hs làm vào VBT - Gv nhận xét, chốt lại lời giải Trung: trung thành, trung kiên, kiên... viết vào - Gv quan sát Hs viết - Gv theo dõi, uốn nắn  Gv chấm chữa PP: Hỏi đáp, phân tích, thực hành Hs lắng nghe Hai Hs đọc lại Thơ bốn chữ Các chữ đầu dòng thơ Viết lùi vào Hs viết nháp: Học... Hs tự chữ lỗi bút chì - Gv chấm vài (từ – bài) Hs tự chữa - Gv nhận xét viết Hs PP: Kiểm tra, đánh giá, thực hành, trò chơi * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp Hs làm tập VBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay