Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:31

Giáo án Tiếng việt Chính tả: Tiết 14 BẬN I.Mục tiêu: Nghe – viết xác, trình bày khổ thơ – văn Ôn luyện vần khó en / oen Làm tập phân biệt tiếng bắt đầu chữ tr / ch II.Đồ dùng: Sgk, giáo án III.Hoạt động Kiểm tra: em Bài mới: Giới thiệu Gv đọc khổ – Hs theo dõi sgk Hs đọc lại Hs theo dõi sgk Bài thơ viết theo thể thơ gì? Thơ chữ Những chữ viết hoa? Các chữ đầu dòng thơ Trình bày nào? Đầu dòng lùi ơ, cách rõ khổ Hs viết từ khó Gv đọc Hs viết Gv đọc Hs soát lỗi Chấm, chữa Luyện tập Bài 1: Đọc yêu cầu Nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt Nêu cách làm – hs làm hoen gỉ, hèn nhát Bài 2b: Đọc yêu cầu Kiên cường, kiên nhẫn, kiêng nể, ăn Một bàn làm nội dung kiêng, miến gà, thái miến /(miếng ăn), Trình bày 3.Củng cố: nhắc lại nội dung 4.Tổng kết: nhận xét dặn dò tiến bộ, tiến lên/ tiếng cười, tiếng sét ... kiên nhẫn, kiêng nể, ăn Một bàn làm nội dung kiêng, miến gà, thái miến /(miếng ăn), Trình bày 3. Củng cố: nhắc lại nội dung 4.Tổng kết: nhận xét dặn dò tiến bộ, tiến lên/ tiếng cười, tiếng sét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Nghe viết: Bận, phân biệt en, oen; iên, iêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay