Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:26

Tuần: Tiết: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP ) TRẬN BĨNG DƯỚI LỊNG ĐƯỜNG I Mục đích, yêu cầu - Chép lại xác đoạn truyện "Trận bóng lòng đường " - Củng cố cách trình bày đoạn văn - Làm tập tả phân biệt cách viết âm đầu vần dễ lẫn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học Kiểm tra cũ: 2- 3’ - Viết bảng con: Nhà nghèo, ngoằn ngoèo Dạy mới: a Giới thiệu bài: – 2’ b Hướng dẫn tả:10-12’ - GV đọc mẫu-HS theo dõi SGK + Nhận xét tả: Những chữ đoạn văn viết hoa? Lời nhân vật đặt sau dấu câu gì? - GV ghi bảng từ: Xích lơ, q quắt, lưng còng - HS, đọc, phân tích tiếng: lơ, quắt, lưng - HS đọc lại từ bảng - HS viết bảng c Viết tả : 13-15’ - Nhắc nhở HS tư ngồi, cách cầm bút - HS viết d Chấm, chữa: 5’ - GV đọc mẵu tồn bài-HS sốt lỗi bút chì, bút mực,ghi số lỗi lề - GV chấm 8-10 e Hướng dẫn làm tập : 5-7’ Bài 2: Điền âm- vần khó:HS làm VBT Bài 3: Viết chữ, tên chữ thiếu - HS làm Củng cố -Dặn dò : 1-2’ - Nhận xét tiết học ...c Viết tả : 13- 15’ - Nhắc nhở HS tư ngồi, cách cầm bút - HS viết d Chấm, chữa: 5’ - GV đọc mẵu toàn bài-HS sốt lỗi bút chì, bút mực,ghi số lỗi lề - GV chấm 8-10 e Hướng dẫn làm tập : 5 -7 Bài... lỗi lề - GV chấm 8-10 e Hướng dẫn làm tập : 5 -7 Bài 2: Điền âm- vần khó:HS làm VBT Bài 3: Viết chữ, tên chữ thiếu - HS làm Củng cố -Dặn dò : 1-2’ - Nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay