Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:26

Giáo án Tiếng việt Chính tả: Tiết 13 TRẬN BĨNG DƯỚI LỊNG ĐƯỜNG I.Mục tiêu: Chép lại xác đoạn truyện Củng cố cách trình bày đoạn văn Biết viết hoa chữ đầu đoạn, đầu câu lùi vào ô với bắt đầu viết đầu đoạn Lời nhân vật đặt sau dấu hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng Làm tập tả phân biệt cách viết âm đầu, vần dễ lẫn Ôn bảng chữ Đọc thuộc lòng II.Đồ dùng: Sgk, giáo án III.Hoạt động Kiểm tra: em Bài mới: Giới thiệu Gv đọc Hs theo dõi sgk Một hs đọc Hs theo dõi sgk Bài viết có câu? câu Khi thấy dìu ơng cụ lên thái độ Quang sợ tái người Quang nào? Những chữ viết hoa? Đầu dòng, đầu câu, tên riêng Lời nhân vật đặt sau dấu câu gì? Sau dấu hai chấm, gạch ngang đầu dòng Hs viết từ khó Viết bảng Nhận xét Gv đọc Hs viết Gv đọc Hs soát lỗi Chấm – chữa Luyện tập Bài 2: Hs đọc yêu cầu Điền vào chỗ trống giải câu đố Nêu cách a) Tròn, chẳng, trâu (cái bút mực) Hs làm vào tập b) Giếng, kiến (quả dừa) Một em lên bảng Bài 3: Hs đọc yêu cầu Viết chữ tên chữ thiếu Hs làm vào bảng q, r, s, t, th, tr, u, ư, v, x, y Làm theo thứ tự Học thuộc Gọi số em đọc Củng cố: Nhắc lại kế hoạch Tổng kết: Nhận xét, dặn dò Hs đọc ...Chấm – chữa Luyện tập Bài 2: Hs đọc yêu cầu Điền vào chỗ trống giải câu đố Nêu cách a) Tròn, chẳng, trâu (cái bút mực) Hs làm vào tập b) Giếng, kiến (quả dừa) Một em lên bảng Bài 3: Hs đọc... tập b) Giếng, kiến (quả dừa) Một em lên bảng Bài 3: Hs đọc yêu cầu Viết chữ tên chữ thiếu Hs làm vào bảng q, r, s, t, th, tr, u, ư, v, x, y Làm theo thứ tự Học thuộc Gọi số em đọc Củng cố: Nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay