Tính toán kiểm tra nhíp đặt dọc kiểu Côngxôn theo 3 chế độ tải trọng đặc biệt

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 12:15

tính toán thiết kế nhíp công xôn thiết kế ô tô Đặng Quí XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN NHÍP ĐẶT DỌC KIỂU CÔNG XÔN.TÍNH TOÁN NHÍP ĐẶT DỌC KIỂU CÔNG XÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BÀI TẬP LỚN CUỐI MƠN “THIẾT KẾ Ơ TƠ” Đề tài: “Tính tốn kiểm tra nhíp đặt dọc kiểu Cơng-xơn theo chế độ tải trọng đặc biệt” GVHD : MSc.Đặng Quý HVTH : Trần Hữu Trọng MSSV: 14145311 LỚP: 149450A TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017 PHẦN 1: XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN NHÍP ĐẶT DỌC KIỂU CÔNG XÔN + : phản lực tiếp tuyến bánh xe (N) + : phản lực ngang bánh xe (N) + : phản lực pháp tuyến bánh xe (N) + : phản lực từ mặt đường tác dụng lên nhíp (N) + : trọng lượng phần khơng treo (N) + : phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe (N) + : phản lực tổng hợp tác dụng lên nhíp (N) + : lực thành phần theo phương ngang thẳng đứng (N) + : lực thành phần theo phương ngang thẳng đứng (N) + : góc nghiêng tai nhíp (độ) + : khoảng cách quang nhíp (m) + : hình chiếu chiều dài nửa nhíp bên trái bên phải lên phương ngang (m) + l: hình chiếu chiều dài tồn quang nhíp lên phương ngang (m) + b: chiều rộng nhíp (m) + : chiều dày nhíp thứ i (m) + : ứng suất uốn (N/ + : moment chống uốn mặt cắt ngang (N.m) + : trọng lượng tác dụng lên cầu xe (MN) + Y: phản lực tổng hợp lực ngang tác dụng lên xe (kN) + : hệ số bám ngang + : hệ số tính đến thay đổi trọng lượng tác dụng lên cầu + : lực kéo (N) + : lực phanh (N) + X: phản lực lực kéo lực phanh trường hợp kéo phanh tương ứng (N) PHẦN 2: TÍNH TỐN NHÍP ĐẶT DỌC KIỂU CÔNG XÔN Trường hợp : = 0, +, + Phương trình cân moment A: + Phương trình cân moment B: Trong thực tế: góc + Moment uốn D: + Ứng suất uốn: Mặt cắt vng góc qua nhíp hình chữ nhật: Mặt cắt xiên theo phương qua nhíp hình chữ nhật: Do góc nghiêng nhíp bé nên ta xem tính tốn theo Lá nhíp chính: ngồi ứng suất uốn tồn ứng suất kéo , nhỏ nên bỏ qua Trường hợp 2: X i = X imax ; Y = ; Z i ≠ Khi truyền lực kéo: Tai nhíp vị trí thẳng đứng: + + Phương trình cân moment B: + Phương trình cân moment A: + + Gây ứng suất uốn phụ:  Ứng suất uốn toàn bộ: - Ứng suất uốn bên trái: - Ứng suất uốn bên phải : Khi phanh: Tai nhíp vị trí thẳng đứng: + Phương trình cân moment B: + Phương trình cân moment A: + Gây ứng suất uốn phụ:  Ứng suất uốn toàn bộ: - Ứng suất uốn bên trái: - Ứng suất uốn bên phải: Trường hợp 3: X i = 0, Y = Y max = m i G i ; Zi ≠ + Phương trình cân moment A: + Phương trình cân moment C: Suy ra: Khi + Tính tốn tương tự trường hợp thay ta được: + Moment uốn D: + Ứng suất uốn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán kiểm tra nhíp đặt dọc kiểu Côngxôn theo 3 chế độ tải trọng đặc biệt, Tính toán kiểm tra nhíp đặt dọc kiểu Côngxôn theo 3 chế độ tải trọng đặc biệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay