Vượt lên những chuyện nhỏ trong công việc

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 12:08

Cinque TerreVượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc Tác giả : Richard CarlsonThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 10413 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian và năng lượng của bản thân cho công việc – tám tiếng, mười tiếng, thậm chí mười hai tiếng một ngày. Dù chúng ta làm việc cho tập đoàn danh tiếng hay một doanh nghiệp nhỏ; dù chúng ta thành lập công ty riêng, làm cho nhà nước hay hoạt động trong bất cứ ngành nghề nào, thì có một điểm chung mà không ai có thể chối cãi: công việc không chỉ có thể mà còn là yếu tố thường xuyên khiến ta căng thẳngTuy nhiên, điều chúng ta bàn đến sau đây không liên quan đến việc làm thế nào để xóa bỏ căng thẳng trong công việc hay làm thế nào để bạn không gặp rắc rối – bởi vì đây là những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đề tài mà chúng ta bàn dưới đây là: “Bạn sẽ đối phó như thế nào với căng thẳng?”. Tôi đã học được một điều rõ ràng rằng: nếu bạn có ý định tìm kiếm một phương pháp giúp giảm bớt căng thẳng trong công việc, bạn phải tìm nó trong chính bản thân mình. Bởi vì chẳng có công việc hay cuộc sống nào không chứa thách thức cả.Nếu từng đọc qua những cuốn sách trước đây của tôi, hẳn bạn cũng nhận ra rằng tôi là người rất lạc quan. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình bằng cách tạo ra những thay đổi nhỏ về thái độ và cách xử sự của bản thân. Dù chẳng có cách nào giảm thiểu khó khăn trong cuộc sống nhưng tôi cam đoan rằng chúng ta không phải là nạn nhân của cuộc đời. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không đến khi những khó khăn được giảm thiểu hay khi cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Sự thay đổi phải đến từ bên trong chúng ta. Và khi ta thay đổi, công việc cũng như cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ dàng và ít căng thẳng hơn.Sau khi xuất bản cuốn “Tất cả chỉ là chuyện nhỏ”, tôi đã nhận được hàng ngàn bức thư và điện thoại từ độc giả. Tất cả đều cảm ơn vì cuốn sách đã giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Nhiều người đã đề nghị tôi viết thêm những cuốn sách với cùng mục tiêu đó, nhưng chỉ tập trung vào một khía cạnh nhất định, chẳng hạn như công việc. Bản thân tôi đã từng vượt qua được nhiều chuyện nhỏ trong công việc và cũng đã tiếp xúc với nhiều người như vậy. Vậy nên tôi đã quyết định chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được với các bạn thông qua cuốn sách này.Việc phân tích cách thức con người dùng để đối phó với rắc rối trong công việc chẳng hạn như quan sát thái độ của một người bị sa thải, bị đối thủ vượt qua, bị thuyên chuyển công tác; hay quan sát vấn nạn ăn cắp từ trong nội bộ đã mang lại cho tôi nhiều thích thú. Tôi nhận thấy rằng hầu như trong những tình huống buộc phải đối phó với thách thức lớn, chúng ta đều tỏ ra can đảm, sáng tạo và kiên cường lạ thường. Nhưng, cũng giống như các khía cạnh khác trong cuộc sống, việc đối phó với những “chuyện nhỏ” trong công việc lại là chuyện khác hẳn. Khi nhìn lại, bạn sẽ nhận thấy rằng trong quá trình làm việc, dù thỉnh thoảng vẫn có những vấn đề thật sự nghiêm trọng xảy đến, nhưng hầu hết những rắc rối khiến ta căng thẳng hàng ngày đều là những “chuyện nhỏ”. Có thể nói, với hầu hết chúng ta, những rắc rối hay vấn đề nghiêm trọng thường xảy ra không nhiều và cách quãng, trong khi điều làm ta căng thẳng và muốn nổi đóa lên lại chính là những chuyện nhỏ hằng ngày.Bạn hãy dừng lại trong giây lát để hình dung xem chúng ta đã tốn biết bao nhiêu năng lượng cho những lúc căng thẳng, giận dữ hay nản lòng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt? Còn những lúc ta bị xúc phạm, quấy rầy hay bị chỉ trích thì sao? Và hãy hình dung về những lúc bạn cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc đau buồn. Hãy nghĩ xem những cảm xúc tiêu cực này sẽ tác động xấu như thế nào đến năng suất và niềm đam mê công việc của bạn. Thật lãng phí phải không? Bây giờ, hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao khi bạn dùng chừng đó năng lượng – thậm chí chỉ một phần năng lượng – nhưng làm việc trong trạng trái hưng phấn và sáng tạo?Dù không thể kiểm soát những biến cố nghiêm trọng nhưng phải thừa nhận rằng rất nhiều lúc, ta đã thổi phồng những vấn đề nhỏ nhặt và làm rối tung mọi thứ. Chúng ta dễ mệt mỏi và nản lòng khi phải đối phó với các vấn đề nhỏ nhặt chồng chất. Theo đó, chúng ta xâu chuỗi các rắc rối lại với nhau và xử sự như thể chúng là những vấn đề nghiêm trọng vậy.Bởi vì công việc thường chứa đựng rất nhiều “chuyện nhỏ” mà bạn phải đối phó, nên giữa cách bạn giải quyết chúng và những kinh nghiệm bạn thu được thường có một sự tương quan nhất định. Nếu bạn có thể học cách đối phó với những rắc rối hằng ngày bằng tầm nhìn sáng suốt, sự kiên nhẫn và lạc quan, nghĩa là bạn đã bắt đầu phát huy được khả năng tốt nhất của bản thân cũng như của đồng nghiệp. Bạn sẽ không còn cảm thấy căng thẳng, cáu kỉnh, thất vọng nữa mà ngược lại, bạn sẽ làm việc với cảm giác hưng phấn và sáng tạo hơn. Những giải pháp được tìm thấy khi ta ở tâm thái điềm tĩnh cũng nhiều bằng những rắc rối xảy đến nếu tâm trạng ta phiền muộn.Một tác dụng tích cực khi bạn học cách vượt qua những chuyện nhỏ đó là cuối cùng, bạn sẽ nhìn những rắc rối xảy đến hằng ngày như những chuyện nhỏ thật sự. Nếu trước kia, bạn xử sự với hầu hết mọi chuyện như thể chúng rất nghiêm trọng thì bây giờ, bạn sẽ ứng phó với chúng sáng suốt hơn vì bạn biết phân biệt rạch ròi giữa vấn đề thật sự nghiêm trọng và những vấn đề nhỏ nhặt.Nào, hãy cùng tôi khám phá bí quyết để vượt qua những chuyện nhỏ trong công việc Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc Tác giả : Richard Carlson Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 10413 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Nhiều người dành phần l ớn th ời gian n ăng l ượng c b ản thân cho công vi ệc – tám tiếng, mười tiếng, chí mười hai ti ếng m ột ngày Dù làm vi ệc cho t ập đoàn danh tiếng hay doanh nghiệp nhỏ; dù thành l ập công ty riêng, làm cho nhà n ước hay ho ạt động ngành nghề nào, có ểm chung mà khơng có th ể ch ối cãi: cơng vi ệc khơng mà yếu tố thường xuyên ến ta c ăng th ẳng! Tuy nhiên, điều bàn đến sau không liên quan đến vi ệc làm th ế để xóa b ỏ c ăng thẳng công việc hay làm để bạn không g ặp rắc r ối – b ởi nh ững điều ch ắc chắn xảy Đề tài mà bàn là: “B ạn s ẽ đối phó nh th ế v ới c ăng th ẳng?” Tôi học điều rõ ràng rằng: bạn có ý định tìm kiếm m ột phương pháp giúp gi ảm b ớt căng thẳng công việc, bạn phải tìm thân B ởi ch ẳng có cơng vi ệc hay sống không chứa thách thức Nếu đọc qua sách trước tôi, hẳn b ạn c ũng nh ận r ằng ng ười r ất lạc quan Tôi tin tất người có th ể nâng cao ch ất l ượng cu ộc s ống c b ằng cách tạo thay đổi nhỏ thái độ cách xử thân Dù ch ẳng có cách gi ảm thiểu khó khăn sống cam đoan n ạn nhân c cu ộc đời Chúng ta thay đổi sống Tuy nhiên, thay đổi khơng đến nh ững khó khăn giảm thiểu hay sống trở nên d ễ dàng h ơn S ự thay đổi ph ải đến t bên Và ta thay đổi, công vi ệc s ống ta s ẽ tr nên d ễ dàng căng thẳng Sau xuất “Tất chuyện nhỏ”, nh ận hàng ngàn b ức th ện thoại từ độc giả Tất cảm ơn sách giúp họ cảm thấy thoải mái h ơn cu ộc sống Nhiều người đề nghị viết thêm cu ốn sách v ới m ục tiêu đó, nh ưng ch ỉ t ập trung vào khía cạnh định, chẳng hạn công việc Bản thân t ừng v ượt qua nhiều chuyện nhỏ công việc tiếp xúc v ới nhi ều ng ười nh v ậy V ậy nên định chia sẻ kinh nghiệm mà tích lũy v ới bạn thơng qua cu ốn sách Việc phân tích cách thức người dùng để đối phó với rắc rối công vi ệc - ch ẳng h ạn nh quan sát thái độ người bị sa thải, bị đối thủ v ượt qua, b ị thuyên chuy ển công tác; hay quan sát vấn nạn ăn cắp từ nội - mang lại cho tơi nhiều thích thú Tơi nh ận th r ằng h ầu nh tình buộc phải đối phó với thách th ức lớn, t ỏ can đảm, sáng t ạo kiên cường lạ thường Nhưng, giống khía cạnh khác cu ộc s ống, vi ệc đối phó với “chuyện nhỏ” cơng việc lại chuy ện khác h ẳn Khi nhìn l ại, b ạn s ẽ nh ận th r ằng q trình làm việc, dù có v ấn đề thật s ự nghiêm tr ọng x ảy đến, nh ưng hầu hết rắc rối khiến ta căng thẳng hàng ngày nh ững “chuy ện nh ỏ” Có th ể nói, v ới hầu hết chúng ta, rắc rối hay vấn đề nghiêm trọng thường x ảy không nhi ều cách quãng, điều làm ta căng thẳng mu ốn đóa lên l ại nh ững chuy ện nh ỏ h ằng ngày Bạn dừng lại giây lát để hình dung xem t ốn bi ết n ăng l ượng cho lúc căng thẳng, giận hay nản lòng chuyện nhỏ nh ặt? Còn lúc ta b ị xúc ph ạm, quấy rầy hay bị trích sao? Và hình dung v ề nh ững lúc b ạn c ảm th lo l ắng, s ợ hãi ho ặc đau buồn Hãy nghĩ xem cảm xúc tiêu cực tác động xấu nh th ế đến n ăng su ất niềm đam mê công việc bạn Thật lãng phí ph ải khơng? Bây gi ờ, t ưởng t ượng m ọi chuyện bạn dùng chừng n ăng l ượng – th ậm chí m ột ph ần n ăng l ượng – nh ưng làm việc trạng trái hưng phấn sáng t ạo? Dù kiểm soát biến cố nghiêm trọng ph ải thừa nh ận r ằng r ất nhi ều lúc, ta thổi phồng vấn đề nhỏ nhặt làm rối tung th ứ Chúng ta d ễ mệt mỏi n ản lòng phải đối phó với vấn đề nhỏ nhặt chồng chất Theo đó, xâu chu ỗi r ắc r ối l ại v ới xử thể chúng vấn đề nghiêm trọng Bởi cơng việc thường chứa đựng nhiều “chuyện nhỏ” mà b ạn ph ải đối phó, nên gi ữa cách b ạn giải chúng kinh nghiệm bạn thu th ường có t ương quan nh ất định N ếu bạn học cách đối phó với rắc rối ngày tầm nhìn sáng su ốt, s ự kiên nh ẫn lạc quan, nghĩa bạn bắt đầu phát huy khả t ốt b ản thân c ũng nh c đồng nghiệp Bạn không cảm thấy căng thẳng, cáu kỉnh, thất vọng mà ngược l ại, b ạn s ẽ làm việc với cảm giác hưng phấn sáng tạo Những giải pháp tìm th ta tâm thái điềm tĩnh nhiều rắc rối xảy đến tâm trạng ta phi ền mu ộn Một tác dụng tích cực bạn học cách v ượt qua nh ững chuy ện nh ỏ cu ối cùng, b ạn s ẽ nhìn rắc rối xảy đến ngày chuyện nhỏ thật s ự Nếu tr ước kia, b ạn x s ự v ới h ầu hết chuyện thể chúng nghiêm trọng bây gi ờ, bạn s ẽ ứng phó v ới chúng sáng su ốt bạn biết phân biệt rạch ròi vấn đề thật nghiêm trọng v ấn đề nh ỏ nh ặt Nào, tơi khám phá bí để vượt qua chuyện nhỏ công việc! ... chẳng hạn cơng việc Bản thân t ừng v ượt qua nhiều chuyện nhỏ công việc tiếp xúc v ới nhi ều ng ười nh v ậy V ậy nên định chia sẻ kinh nghiệm mà tích lũy v ới bạn thông qua cu ốn sách Việc phân tích... phân biệt rạch ròi vấn đề thật nghiêm trọng v ấn đề nh ỏ nh ặt Nào, khám phá bí để vượt qua chuyện nhỏ công việc! ... su ất niềm đam mê công việc bạn Thật lãng phí ph ải khơng? Bây gi ờ, t ưởng t ượng m ọi chuyện bạn dùng chừng n ăng l ượng – th ậm chí m ột ph ần n ăng l ượng – nh ưng làm việc trạng trái hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vượt lên những chuyện nhỏ trong công việc, Vượt lên những chuyện nhỏ trong công việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay