Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 12:06

Cinque TerreDạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi Tác giả : Kubota KisouThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 13223 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình thông minh. Tuy nhiên, con cái học giỏi không có nghĩa đã là thiên tài. Trong quá trình trưởng thành điều quan trọng đối với con người không chỉ là có trí thức mà còn là có trí tuệ. Đó là khả năng độc lập suy nghĩ, thông cảm với mọi người, có tính xã hội. Nếu có trí tuệ ắt sẽ có kiến thức. Cuốn sách này sẽ giới thiệu phương pháp để trẻ trở thành thiên tài với trí tuệ phi thường. Bạn hãy kiên trì đừng cho rằng “không thể” và bỏ cuộc. Khả năng của trẻ cao hơn chúng ta tưởng.Đối với việc giáo dục trẻ 0 tuổi cần phải tăng cường gây kích thích cho trẻ, giúp hình thành mối liên kết (khớp thần kinh) giữa các tế bào thần kinh đã được hình thành từ trong bào thai để tạo nên các mạch thần kinh. Còn việc giáo dục trẻ 1 tuổi điều quan trọng là giúp trẻ có thể làm được những điều mới. Để làm được như vậy, chúng ta cần giúp trẻ sử dụng các mạch thần kinh đã hình thành làm tăng số lượng khớp thần kinh hơn nữa để trẻ có thể sử dụng tay, chân, miệng một cách thành thạo.Với cuốn sách này chúng ta sẽ rèn luyện cho vùng vỏ não trước trán của trẻ bằng cách hướng dẫn trẻ đi bằng hai chân. Từ 2.000.000 năm trước tổ tiên của loài người hiện đại (vượn người và người nguyên thủy) đã biết sử dụng vùng vỏ não trước trán nên não bộ to lên. Theo đó, việc rèn luyện vỏ não trước trán của trẻ đồng nghĩa với việc trẻ sẽ trở nên thông minh hơn. Cuốn sách này sẽ chỉ ra những cách thức đơn giản nhất để bạn giúp con mình phát triển tối đa trong giai đoạn phát triển kỳ diệu khi con 1 tuổi. Mục lụcTrang 2: Điều cần làm khi trẻ 1 tuổiTrang 8: Trẻ con rất giỏiTrang 9: Giáo dục 1 tuổiTrang 10: 1 tuổi là giai đoạn như thế nào?Trang 12: Tại sao lại có giai đoạn bướng bỉnh?Trang 14:Tại sao cần giáo dục ngay từ sớm?Trang 16: Tế bào thần kinh và khớp thần kinh bắt não bộ làm việcTrang 18: Vùng vỏ não trước trán quyết định xem đầu óc có thông minh hay không – “Làm thêm việc gì đó khi đi bộ” giúp tạo nên bộ não thiên tàiTrang 20: Trẻ biết điTrang 22: Đi bộ giúp trẻ thông minh hơnTrang 24: Đi bộ đúng cáchTrang 26: Chuẩn bị đi dạoTrang 28: Đi đến đíchTrang 30: Đi qua đường có tín hiệu đèn giao thôngTrang 32: Nhớ bản đồTrang 34: Đi nhanh và thẳngTrang 36: Đi vòng trònTrang 37: Leo cầu thangTrang 38: Xích đu và cầu trượtTrang 40: Có cái gì nhỉ?Trang 42: Nếu trẻ đã có thể đi thành thạoTrang 44: Sử dụng tay và các ngón tayTrang 46: Chơi với giấyTrang 48: Tạo quả bóng giấyTrang 50: Vẽ tranhTrang 54: Chơi đồ hàngTrang 56: Trò chơi xếp hìnhTrang 58: Chơi với giấy màuTrang 60: Chơi cùng nhạc cụTrang 61: Vừa học vừa chơiTrang 62: Trò chơi thẻ bài rèn luyện thần kinhTăng cường trí nhớ làm việc (Working memory)Trang 63: Chơi ú tìmTrang 64: Trò chơi nhìn chằm chằm vào phía đối phươngTrang 65: Trò chơi so sánhTrang 66: Đọc cho trẻ ngheTrang 67: Thói quen sốngTrang 68: Chào hỏiTrang 69: Dọn dẹpTrang 70: Dạy cho trẻ về số 0Trang 71: Dạy trẻ về những điều cấm kịTrang 72: Cho trẻ cùng ăn với cả nhàTrang 74: Thay bỉmTrang 76: Hỏi đáp về giáo dục 1 tuổi Thông tin tác giả:Kubota Kisou là học giả về khoa học thần kinh, giáo sư danh dự của trường Đại học Kyoto. Hiện tại, ông là hiệu phó trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế Quốc tế, tham gia làm cố vấn nghiên cứu cho Bệnh viện Morinomiya và Viện Nghiên cứu Cơ bản Hitachi.Ngoài ra, ông đã cùng với vợ mình là bà Kayoko thực nghiệm cách nuôi dạy con có ứng dụng khoa học về não bộ. Ông đã hệ thống hóa cách nuôi dạy con theo công thức Kubota rồi mở lớp học, đã và đang đào tạo được rất nhiều thiên tài.Ông có khá nhiều tác phẩm như: Nuôi dưỡng não bộ trẻ, Nuôi dưỡng não bộ trẻ từ 23 tuổi, Thói quen tốt và thói quan xấu cho não bộ, Học tập và não bộ, Tạo nên bộ não kiện toàn trong 14 ngày… Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn Trẻ Tuổi Tác giả : Kubota Kisou Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 13223 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Là cha mẹ, mong muốn thơng minh Tuy nhiên, h ọc gi ỏi ngh ĩa thiên tài Trong q trình trưởng thành điều quan tr ọng đối v ới ng ười khơng ch ỉ có trí th ức mà có trí tuệ Đó khả độc lập suy nghĩ, thông c ảm v ới m ọi ng ười, có tính xã h ội N ếu có trí tuệ có kiến thức Cuốn sách s ẽ giới thiệu ph ương pháp để tr ẻ tr thành thiên tài v ới trí tuệ phi thường Bạn kiên trì đừng cho “khơng th ể” b ỏ cu ộc Kh ả n ăng c tr ẻ cao tưởng Đối với việc giáo dục trẻ tuổi cần phải tăng cường gây kích thích cho tr ẻ, giúp hình thành m ối liên kết (khớp thần kinh) tế bào thần kinh hình thành t bào thai để t ạo nên mạch thần kinh Còn việc giáo dục trẻ tuổi điều quan trọng giúp tr ẻ có th ể làm nh ững ều Để làm vậy, cần giúp trẻ sử dụng m ạch thần kinh hình thành làm tăng số lượng khớp thần kinh để trẻ sử dụng tay, chân, miệng cách thành th ạo Với sách rèn luy ện cho vùng v ỏ não tr ước trán c tr ẻ b ằng cách h ướng d ẫn trẻ hai chân Từ 2.000.000 năm trước t ổ tiên loài ng ười hi ện đại (v ượn ng ười ng ười nguyên thủy) biết sử dụng vùng vỏ não trước trán nên não b ộ to lên Theo đó, vi ệc rèn luy ện v ỏ não trước trán trẻ đồng nghĩa với việc trẻ trở nên thông minh h ơn Cu ốn sách s ẽ ch ỉ cách thức đơn giản để bạn giúp phát tri ển tối đa giai đo ạn phát tri ển k ỳ diệu tuổi Mục lục Trang 2: Điều cần làm trẻ tuổi Trang 8: Trẻ giỏi Trang 9: Giáo dục tuổi Trang 10: tuổi giai đoạn nào? Trang 12: Tại lại có giai đoạn bướng bỉnh? Trang 14:Tại cần giáo dục từ sớm? Trang 16: Tế bào thần kinh khớp thần kinh bắt não làm việc Trang 18: Vùng vỏ não trước trán định xem đầu óc có thơng minh hay khơng “Làm thêm việc bộ” giúp tạo nên não thiên tài Trang 20: Trẻ biết Trang 22: Đi giúp trẻ thông minh Trang 24: Đi cách Trang 26: Chuẩn bị dạo Trang 28: Đi đến đích Trang 30: Đi qua đường có tín hiệu đèn giao thơng Trang 32: Nhớ đồ Trang 34: Đi nhanh thẳng Trang 36: Đi vòng tròn Trang 37: Leo cầu thang Trang 38: Xích đu cầu trượt Trang 40: Có nhỉ? Trang 42: Nếu trẻ thành thạo Trang 44: Sử dụng tay ngón tay Trang 46: Chơi với giấy Trang 48: Tạo bóng giấy Trang 50: Vẽ tranh Trang 54: Chơi đồ hàng Trang 56: Trò chơi xếp hình Trang 58: Chơi với giấy màu Trang 60: Chơi nhạc cụ Trang 61: Vừa học vừa chơi Trang 62: Trò chơi thẻ rèn luyện thần kinh Tăng cường trí nhớ làm việc (Working memory) Trang 63: Chơi ú tìm Trang 64: Trò chơi nhìn chằm chằm vào phía đối phương Trang 65: Trò chơi so sánh Trang 66: Đọc cho trẻ nghe Trang 67: Thói quen sống Trang 68: Chào hỏi Trang 69: Dọn dẹp Trang 70: Dạy cho trẻ số Trang 71: Dạy trẻ điều cấm kị Trang 72: Cho trẻ ăn với nhà Trang 74: Thay bỉm Trang 76: Hỏi đáp giáo dục tuổi Thông tin tác giả: Kubota Kisou học giả khoa học thần kinh, giáo sư danh dự tr ường Đại học Kyoto Hi ện t ại, ông hiệu phó trường Cao đẳng Kỹ thuật Y t ế Qu ốc t ế, tham gia làm c ố v ấn nghiên c ứu cho B ệnh viện Morinomiya Viện Nghiên cứu Cơ Hitachi Ngoài ra, ông với vợ bà Kayoko thực nghi ệm cách ni d ạy có ứng d ụng khoa học não Ông hệ thống hóa cách ni dạy theo cơng th ức Kubota r ồi m l ớp h ọc, đào tạo nhiều thiên tài Ơng có nhiều tác phẩm như: Nuôi dưỡng não trẻ, Ni dưỡng não trẻ từ 2-3 tuổi, Thói quen tốt thói quan xấu cho não bộ, Học tập não bộ, Tạo nên não kiện toàn 14 ngày… ... 2: Điều cần làm trẻ tuổi Trang 8: Trẻ giỏi Trang 9: Giáo dục tuổi Trang 10 : tuổi giai đoạn nào? Trang 12 : Tại lại có giai đoạn bướng bỉnh? Trang 14 :Tại cần giáo dục từ sớm? Trang 16 : Tế bào thần... so sánh Trang 66: Đọc cho trẻ nghe Trang 67: Thói quen sống Trang 68: Chào hỏi Trang 69: Dọn dẹp Trang 70: Dạy cho trẻ số Trang 71: Dạy trẻ điều cấm kị Trang 72: Cho trẻ ăn với nhà Trang 74: Thay... não làm việc Trang 18 : Vùng vỏ não trước trán định xem đầu óc có thơng minh hay khơng – “Làm thêm việc bộ” giúp tạo nên não thiên tài Trang 20: Trẻ biết Trang 22: Đi giúp trẻ thông minh Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi, Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay