Bí quyết trình bày từ các chuyên gia

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 12:05

Cinque TerreBí Quyết Trình Bày Từ Các Chuyên Gia Tác giả : Quách Tuấn KhanhThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 10143 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Những tiết lộ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành người trình bày thuyết phục và gặt hái thành công.Cuốn sách này dành cho ai?Cuốn sách dành cho những người muốn mọi cuộc nói chuyện, chia sẻ hay trình bày của mình cuốn hút và thuyết phục hơn. Tất nhiên, đây cũng là cuốn sách cần thiết cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp diễn thuyết, huấn luyện hay giảng dạy chuyên nghiệp.Sử dụng sách thế nào cho hiệu quả? Trước khi đọc, bạn hãy đánh giá kỹ năng trình bày của mình ở mức độ nào để biết những điểm cần cải thiện hoặc phát huy. Bạn có thể không đọc hết cuốn sách, chỉ cần đọc những chương mình quan tâm Đọc kỹ những bài thực hành được gợi ý trong từng chương Khi soạn bài trình bày, bạn hãy dùng cuốn sách như một cẩm nang hướng dẫn để chuẩn bị thật tốt.Các chuyên gia chia sẻ trong cuốn sách: Quách Tuấn Khanh Hồng Phương Lan Vũ Hoàng Quốc Tuấn Lu Tùng Thanh Lưu Ngọc Lâm Nguyễn Hoài Nam Huỳnh Ngọc Minh Nguyễn Anh Tuấn Trần Đức Hưng Trần Thiên Lý Nguyễn Đức Nhật Phan Cử Nhân Hoàng Minh Việt Trần Hữu Lễ Quyết Trình Bày Từ Các Chun Gia Tác giả : Quách Tuấn Khanh Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 10143 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Những tiết lộ sách giúp bạn tr thành người trình bày thuy ết ph ục g ặt hái thành công Cuốn sách dành cho ai? Cuốn sách dành cho người muốn cu ộc nói chuy ện, chia s ẻ hay trình bày c cu ốn hút thuyết phục Tất nhiên, sách cần thi ết cho nh ững ng ười mu ốn theo đuổi nghiệp diễn thuyết, huấn luyện hay giảng dạy chuyên nghiệp Sử dụng sách hiệu cho quả? - Trước đọc, bạn đánh giá kỹ trình bày m ức độ để bi ết nh ững ểm cần cải thiện phát huy - Bạn khơng đọc hết sách, cần đọc chương quan tâm - Đọc kỹ thực hành gợi ý chương - Khi soạn trình bày, bạn dùng sách nh m ột c ẩm nang h ướng d ẫn để chu ẩn b ị th ật tốt Các chuyên gia chia sẻ - Quách Tuấn - Hồng Phương - Vũ - Lu - Lưu Tùng Ngọc sách: Khanh Lan Quốc Hoàng Tuấn Thanh Lâm - Nguyễn Hoài Nam - Huỳnh Ngọc Minh - Nguyễn Anh Tuấn - Trần - Trần Thiên - Nguyễn Đức Nhật - Phan Cử Nhân - Hoàng Minh - Trần Hữu Lễ Đức Hưng Lý Việt .. .Các chuyên gia chia sẻ - Quách Tuấn - Hồng Phương - Vũ - Lu - Lưu Tùng Ngọc sách: Khanh Lan Quốc Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết trình bày từ các chuyên gia, Bí quyết trình bày từ các chuyên gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay