Tieu luan mon thong ke ra quyet dinh hieu qua

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:49

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TIỂU LUẬN THỐNG RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ Môn học: Giảng viên: Học viên: Lớp: TS Nguyễn Hoàng Quy Đỗ Thế Thanh Nhung HC18.T4 Đà Nẵng, tháng 04 năm 2014 Đề: Phân tích vai trò thống quản lý nhà nước Liên hệ thực tiễn Việt Nam Và theo khoản Điều Luật Thống Quốc hội khoá XII quy định: “Hoạt động thống điều tra, báo cáo tổng hợp phân tích cơng bố thơng tin phản ánh chất tính quy luật thông tin kinh tế xã hội, điều kiện không gian thời gian cụ thể tổ chức thống nhà nước tiến hành” Nói đến Thống nhiều người thường liên tưởng đến số, liệu xếp bảng biểu hay đồ thị biểu diễn số liệu tượng kinh tế - xã hội dân số, việc làm, thất nghiệp, giá hàng hóa, GDP Cùng với phát triển ngành khoa học, khoa học Thống phát triển phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác như: Công tác quản lý nhà nước, kinh doanh, giáo dục, y dược, nghiên cứu khoa học , cơng tác quản lý nhà nước xem đối tượng phục vụ phổ biến cơng tác Thống kê, giúp cho nhà lãnh đạo có sở để đưa định có tính khoa học nhất, khách quan nhất, hạn chế sai lầm dẫn đến tổn thất đáng tiếc làm giảm hiệu công tác quản lý ... Việt Nam Và theo khoản Điều Luật Thống kê Quốc hội khoá XII quy định: “Hoạt động thống kê điều tra, báo cáo tổng hợp phân tích cơng bố thơng tin phản ánh chất tính quy luật thông tin kinh tế xã... phổ biến công tác Thống kê, giúp cho nhà lãnh đạo có sở để đưa định có tính khoa học nhất, khách quan nhất, hạn chế sai lầm dẫn đến tổn thất đáng tiếc làm giảm hiệu công tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan mon thong ke ra quyet dinh hieu qua, Tieu luan mon thong ke ra quyet dinh hieu qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay