55 cách để tự tin

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:17

Cinque Terre55 Cách Để Tự Tin Tác giả : XACTThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 15674 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Tự tin là tố chất quan trọng để chúng ta có được thành công trong cuộc sống. Người tự tin sẽ luôn nhận được sự chú ý, yêu mến, tôn trọng và tin cậy từ phía các nhà tuyển dụng và đối tác, vì họ có khả năng và ý chí phấn đấu để hoàn thành công việc ngay cả trong những tình huống khó khăn, cấp bách. Họ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, được những người xung quanh ngưỡng mộ và kính trọng. Chính vì thế, các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình lớn lên trở thành những người tràn đầy lòng tự tin. Tự tin không phải là tố chất bẩm sinh, mà nó là kết quả mỗi cá nhân tự đúc rút ra được trong quá trình sống, trải nghiệm của mình. Một người tự tin sẽ luôn tin tưởng vào khả năng, sức mạnh và năng lực của bản thân. Họ không bị áp lực bởi những hoài nghi và mặc cảm tự ti, cũng như không áp đặt ý tưởng và niềm tin cho người khác. Trong cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay, chúng tôi đưa ra 55 cách để bạn có thể luôn tự tin, hi vọng rằng, cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn xây dựng và nâng cao sự tự tin của mình. Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn đọc. Rất mong quý độc giả đón đọc và ủng hộ. 55 Cách Để Tự Tin Tác giả : XACT Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 15674 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Tự tin tố chất quan trọng để có thành cơng cu ộc s ống Ng ười t ự tin s ẽ nhận ý, yêu mến, tôn trọng tin cậy t phía nhà tuyển d ụng đối tác, h ọ có khả ý chí phấn đấu để hồn thành cơng vi ệc c ả nh ững tình hu ống khó kh ăn, cấp bách Họ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nh ững người xung quanh ng ưỡng m ộ kính trọng Chính thế, bậc phụ huynh mong muốn em lớn lên tr thành nh ững người tràn đầy lòng tự tin Tự tin khơng phải tố chất bẩm sinh, mà kết cá nhân t ự đúc rút trình sống, trải nghiệm Một người tự tin s ẽ tin t ưởng vào kh ả n ăng, s ức m ạnh lực thân Họ khơng bị áp lực b ởi hồi nghi m ặc c ảm t ự ti, c ũng nh không áp đặt ý tưởng niềm tin cho người khác Trong sách mà bạn cầm tay, đưa 55 cách để b ạn có th ể ln t ự tin, hi vọng rằng, cẩm nang nhỏ giúp bạn xây dựng nâng cao tự tin Ban biên tập nỗ lực thực mong muốn cu ốn sách h ữu ích cho b ạn đọc R ất mong quý độc giả đón đọc ủng hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 cách để tự tin, 55 cách để tự tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay