Lắng nghe yêu thương

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:15

Cinque TerreLắng Nghe Yêu Thương Tác giả : Susanna TamaroThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 16433 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Lắng nghe yêu thương là những suy tư trong hành trình đi tìm lại cội rễ của chính mình của một cô gái trẻ người Ý gốc Do Thái, vốn chỉ biết mình ‘sinh ra lúc 4 tuổi khi được chuyển đến sống với một người bà yêu mình hơn cả mẹ.Yêu cháu và muốn bảo bọc cháu yêu khỏi những tổn thương từ những cá tính quá góc cạnh lẫn cực đoan của cha mẹ, người bà đã dựng nên những câu chuyện đẹp để cho cháu yên lòng về xuất xứ của mình. Nhưng truyện cổ tích chỉ có tác dụng lúc cô cháu yêu còn nhỏ, và khi đã lớn hơn, đã hiểu ra phần nào sự thật mà người bà đã vì yêu thương mà che giấu, mọi yêu thương trong cô cháu gái đã chuyển sang thái cực tình cảm khác hẳn lòng căm ghét.Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi người bà qua đời.Và hành trình đi tìm lại cội rễ của cô gái cũng là hành trình chuyển hóa nhận thức và tình cảm của cô đối với những con người đã ban cho mình cuộc sống. Lắng Nghe Yêu Thương Tác giả : Susanna Tamaro Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 16433  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Lắng nghe u thương là những suy tư trong hành trình đi tìm lại cội rễ của chính mình của một cơ gái trẻ người Ý gốc Do Thái, vốn chỉ biết mình ‘sinh ra lúc 4 tuổi' khi được chuyển đến sống với một người bà u mình hơn cả mẹ u cháu và muốn bảo bọc cháu u khỏi những tổn thương từ những cá tính q góc cạnh lẫn cực đoan của cha mẹ, người bà đã dựng nên những câu chuyện đẹp để  cho cháu n lòng về  xuất xứ của mình. Nhưng truyện cổ tích chỉ có tác dụng lúc cơ cháu u còn nhỏ, và khi đã lớn hơn, đã hiểu ra phần nào sự thật mà người bà đã ­ vì u thương mà ­ che giấu, mọi u thương trong cơ cháu gái     chuyển   sang   thái   cực   tình   cảm   khác   hẳn   ­   lòng   căm   ghét Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi người bà qua đời Và hành trình đi tìm lại cội rễ của cơ gái cũng là hành trình chuyển hóa nhận thức và tình cảm của cơ đối với những con người đã ban cho mình cuộc sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Lắng nghe yêu thương, Lắng nghe yêu thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay