Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:14

Cinque TerreNghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não Tác giả : Đạt Lai Lạt MaThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 18129 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.“Nghệ thuật sống hạnh phúc trong thế giới phiền não” được bác sĩ Howard C. Cutter tổng hợp và viết lại từ những lời dạy của đức Dalai Lama tại nhiều bối cảnh thuyết giảng khác nhau. Tác phẩm được trình bày theo một hệ thống gồm bốn phần, ba phần đầu là một tác phẩm độc lập mang cùng tựa đề tác phẩm này và phần 4 cũng là một tác phẩm bỏ túi độc lập, vì có cùng nội dung nên được gộp vào phần cuối của tác phẩm, để độc giả có thể thưởng thức hai tác phẩm trong một của đức Đạt Lai Lạt Ma.Đọc Nghệ thuật sống hạnh phúc, người đọc sẽ có thêm sức sống mới, nghị lực mới, niềm tin mới và con đường mới để vượt qua các bế tắc và khổ đau. Khi hạnh phúc được xem là mục tiêu, nghệ thuật sống hạnh phúc là cẩm nang sống cho mình. Chỉ khi nào mỗi người có khả năng sống với hạnh phúc, ta mới có khả năng góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc. Tác phẩm này tổng hợp các thông điệp hạnh phúc của Phật giáo góp phần hướng đến một thế giới hòa bình trên nền tảng hòa bình nội tại, sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu đối với mọi người. Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não Tác giả : Đạt Lai Lạt Ma Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 18129  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF “Nghệ  thuật sống hạnh phúc trong thế  giới phiền não” được bác sĩ Howard C. Cutter tổng hợp và viết lại từ  những lời dạy của đức Dalai Lama tại nhiều bối cảnh thuyết giảng khác nhau. Tác phẩm được trình bày theo một hệ thống gồm bốn phần, ba phần đầu là một tác phẩm độc lập mang cùng tựa đề tác phẩm này và phần 4 cũng là một tác phẩm bỏ túi độc lập, vì có cùng nội dung nên được gộp vào phần cuối của tác phẩm, để  độc giả  có thể  thưởng thức hai tác phẩm trong một của đức Đạt Lai Lạt Ma Đọc Nghệ thuật sống hạnh phúc, người đọc sẽ có thêm sức sống mới, nghị lực mới, niềm tin mới và con đường mới để  vượt qua các bế  tắc và khổ  đau. Khi hạnh phúc được xem là mục tiêu, nghệ thuật sống hạnh phúc là cẩm nang sống cho mình. Chỉ  khi nào mỗi người có khả  năng sống với hạnh phúc, ta mới có khả năng góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc. Tác phẩm này tổng hợp các thơng điệp hạnh phúc của Phật giáo góp phần hướng đến một thế giới hòa bình trên nền tảng hòa bình nội tại, sẽ là bạn đồng hành khơng thể thiếu đối với mọi người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não, Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay