BCTT2 về công ty chế biến thịt

36 24 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2019, 16:27

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔPHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢNPHẨM THỊT HÀ NỘI 51.1 Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhàmáy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội 51.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần chăn nuôi C.P.Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội 51.1.1.1 Giới thiệu về công ty 51.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 51.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh công ty cổ phầnchăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội 61.1.3 Tình hình tổ chức quản lý và sản xuất của Chi nhánh công ty cổphần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thị Hà Nội 71.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 71.1.4. Đặc điểm các nguồn lực của công ty 91.1.4.1. Cơ cấu nguồn lao động của công ty tại thời điểm tháng31102017. 91.1.4.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất của công ty 101.1.4.3. Đặc điểm về huy động vốn và sử dụng vốn của công ty trong 3năm 20142016 121.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm gần đây (2014 LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện cho em học tập, trau dồi kiến thức bổ ích ngồi ghế nhà trường, tạo điều kiện cho em có thời gian thực tập thực báo cáo thực tập nghề nghiệp để vận dụng kiến thức học vào thực tế làm việc Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên Trần Thị Mơ Người nhiệt tình giúp đỡ hướng dẩn em để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập nghề nghiệp Em xin cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, cán bộ, nhân viên phòng tài - kế tốn cơng ty tạo điều kiện tốt cho em kinh nghiệm quý báu thực tập đơn vị Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực tập MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC MẪU SỔ ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………… m…………………………………………………………30 3.1.2 3.2 Nhược điểm…………………………………………………… 30 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm Hà Nội……………………………………………………………… 30 KẾT LUẬN…………………………………………………………………30 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ viết tắt CP CPBH CPQLDN CSH DN GTGT GVHB HĐTC HH QLDN SP TK TSCĐ TSNH TSDH VNĐ BCTC TĐPTBQ TĐPTLH BTC Viết đầy đủ Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chủ sở hữu Doanh nghiêp Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hoạt động tài Hàng hóa Quản lý doanh nghiệp Sản phẩm Tài khoản Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Việt Nam Đồng Báo cáo tài Tốc độ phát triển bình quân Tốc độ phát triển liên hồn Bộ tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty thừi điểm ngày 31/10/2018….9 Bảng 2.2: Tình hình sở vật chất cơng ty……………………………10 Bảng 2.3: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty năm (2015-2017)…….13 Bảng 2.4: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm(2015-2017)………………………………………………………… 15 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy công ty…………………………… Sơ đồ 1.2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty……………………………….17 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật Kí Chung… 19 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch tốn chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song………………………………………………………………………….22 DANH MỤC CÁC MẪU SỔ Mẫu sổ 3.1: Hóa đơn giá trị gia tăng……………………………………… 24 Mẫu sổ 3.2: Phiếu xuất kho……………………………… 25 Mẫu sổ 3.3: Sổ Nhật Kí Chung………………………………………… 26 Mẫu sổ 3.4: Sổ Giá Vốn Hàng Bán…………………………………… 28 Mẫu sổ 3.5: Sổ Doanh Thu…………………………………………… 29 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta ngày đổi mới, từ vực dậy, phát triển hồn thiện để tiến tới nước CNH – HĐH vào năm 2020 Đó bước ngoặt lớn lịch sử nề kinh tế nước phát triển Việt Nam Để làm điều doanh nghiệp nước phải trước hết đứng vững trường quốc tế, sau phát triển lớn mạnh Thực trạng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hình thức , quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh, tất khâu sản xuất kinh doanh trọng Tuy nhiên doanh nghiệp dù kinh doanh mặt hàng khác theo hình thức quan tâm đến hiệu kinh tế Đó điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Vấn đề đặt làm để đạt tối đa hiệu kinh doanh? Đây điều quan trọng mà thân doanh nghiệp phải cân nhắc Các doanh nghiệp đưa nhiều biện pháp, sách với cơng cụ quan trọng hiệu Trong khơng thiếu cơng tác kế toán bán hàng Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng qua thời gian thực tập tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Em sâu nghiên cứu đề tài “ Ngiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội” Làm báo cáo thực tập nghề nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội 2.2 Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội + Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội + Đề xuất số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Đặc điểm công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà 1.1 máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P 1.1.1.1 Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Giới thiệu cơng ty Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Địa chỉ: Lô CN - B3 - Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội Mã số thuế: 3600224423-053 Năm thành lập: 14/07/2008 Năm hoạt động thức: 01/05/2012 Giám đốc: Nguyễn Hồng Văn Số điện thoại: 04.3391.1257 Số Fax: 04.3391.1253 Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo luật định Hạch toán kế toán độc lập, sử dụng dấu riêng theo quy định nhà nước hoạt động theo điều lệ công ty * Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty: - Loại hình doanh nghiệp: cơng ty cổ phần - Hình thức sở hửu vốn: Vốn vay, vốn đầu tư, vốn tự có 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tiền thân Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội tập đoàn C.P.(Charoen Pokphand Group) thành lập năm 1921 Bangkok, Thái Lan Nay tập đoàn sản xuất kinh doanh đa nghành nghề tập đoàn mạnh Thái Lan lĩnh vực công – nông nghiệp chế biến thực phẩm Tập đoàn C.P bắt đầu vào Việt Nam vào năm 1988 với văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh Năm 1993 thành lập công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam, có trụ sở khu cơng nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Năm 2011 đổi tên thành công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Cùng với phát triển đất nước nhu cầu người ngày cao nên công ty ngày phát triển mở rộng tỉnh, thành phố khác Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam-Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội thành lập vào năm 2008 sau năm xây dựng thức hoạt động vào năm 2012 Với nổ lực tâm Ban Lãnh Đạo công ty cán công nhân viên Chi nhánh công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường người tiêu dùng Khẳng định vị trí cơng ty trở thành doanh nghiệp có tiềm lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ thịt chủ yếu từ thịt lợn, thịt gà Khi nhắc tới xúc xích hẳn củng biết đến với sản phẩm an tồn vệ sinh thực phẩm cơng ty C.P - Quy mơ kinh doanh: cơng ty phân phối hàng hóa với quy mô lớn,rộng khắp nước 1.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội + Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Thực tốt công tác cán bộ, quản lý sử dụng lao động hợp lý - Tổ chức tốt việc bán hàng giao hàng cho khách hàng - Tổ chức tốt công tác bảo quản, lưu trữ hàng hóa - Tổ chức điều hành kế toán sản xuất kinh doanh đơn vị thực thi tiến độ phân kỳ kế hoạch Đồng thời có nghĩa vụ thực đầy đủ báo cáo tài thống kê theo quy định pháp luật - Khai thác sử dụng vốn có hiệu đầu tư hoạt động kinh doanh, thực nghĩa vụ nộp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, không ngừng phát triển công ty ngày lớn mạnh + Thị trường kinh doanh cơng ty Trên thi trường có nhiều có vơ số nhà kinh doanh nhà tiêu dùng loại sản phẩm dịch vụ khác Sự tự kinh doanh, đa dạng kiểu hình với nhiều thành phần kinh tế, nhiều người sản xuất kinh doanh cội nguồn cạnh tranh kinh tế thị trường, cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp tránh khỏi Cạnh tranh xem động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường với nguyên tắc hoàn thiện thỏa mãn nhu cầu tốt hiệu người sẻ thắng, sẻ tồn phát triển Công ty cần xác định vị đối thủ để xác định cho chiến lược cạnh tranh phù hợp Đối thủ cạnh tranh công ty chủ yếu doanh nghiệp có mặt nghành thị trường đối thủ tiềm ẩn có khả tham gia vào nghành tương lai Ví dụ C.P Việt Đức, Vissan, Dabaco, Việt Hương… Những Đối thủ cạnh tranh người nắm giữ phần thị trường sản phẩm lớn ln có ý định mở rộng thị trường, chí thu hút khách hàng cơng ty Do doanh nghiệp cần phải tìm cách để nắm bắt phân tích thơng tin đối thủ cạnh tranh như: sách giá 10 Kế toán toán: Tổ chức thực quy định chứng từ Hạch toán bút toán liên quan đến tiền gửi, giao dịch với ngân hàng … Thực kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với kế tốn cơng nợ để đảm bảo cho việc cân đối khoản thu, chi tiền Kế tốn cơng nợ: Có nhiệm vụ theo dõi cơng nợ, vào phiếu thu, phiếu xuất, nhập kho để vào sổ chi tiết theo dõi công nợ khách hàng , lập báo cáo ngày, tháng, quý, năm theo quy định Kế tốn bán hàng: Tập hợp hóa đơn bán hàng, làm báo giá hóa đơn bán hàng hóa, theo dõi tổng hợp chi tiết bán hàng ra, theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng, tính thuế GTGT hàng hóa bán Kiểm tra số liệu đối chứng phần mềm với số liệu kho công nợ 1.2.2 Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng cơng ty Cơng ty ghi sổ theo hình thức Nhật Kí Chung Đặc trưng của hình thức kế tốn Nhật Kí Chung : Tất nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh phải ghi vào sổ Nhật Kí mà trọng tâm sổ Nhật Kí Chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế (định khoản kế tốn) nghiệp vụ Sau lấy số liệu sổ Nhật Kí để ghi Sổ Cái số có liên quan theo nghiệp vụ phát sinh • Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật Kí Chung: (1) Hằng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật Kí Chung, sau số liệu ghi sổ Nhật Kí Chung, nghiệp vụ phát sinh ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan (2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập bảng cân đối phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết ) dùng để lập Báo Cáo Tài Chính) Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật Kí Chung thể qua sơ đồ 1.3 Chứng từ gốc Sổ nhật kí chung Sổ chi tiết Sổ Sổ nhật kí đặc biệt Bảng cân đối phát sinh Bảng tổng hợp chi tiền Báo cáo tài Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật Kí Chung Ghi : Ghi ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 1.2.3 Chế độ kế toán áp dụng công ty Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/09/2006 Thơng tư 200/2014/TT – BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kí áp dụng cho năm tài bắt đầu sau ngày 1/1/2015 + Niên độ kế toán ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm + Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán : Đồng Việt Nam + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên + Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng + Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ + Chứng từ kế toán áp dụng : Hệ thống chứng từ theo Quyết định số 48/2006/ QĐ – BTC tài ban hành ngày 14/9/2006 + Phương pháp tính giá trị xuất kho: Phương pháp tính giá bình qn kỳ dự trữ CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT HÀ NỘI 2.1 Những vấn đề chung công tác kế tốn bán hàng chi nhánh cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội 2.1.1 Đặc điểm hàng hóa kinh doanh công ty Một số hàng chủ yếu kinh doanh cơng ty: - Các loại xúc xích xúc xích xơng khói, xúc xích nướng, xúc xích cay, xúc xích vườn bia, xúc xích ăn liền … - Thịt gà tẩm, thịt gà - Các loại thịt lợn ba chỉ, sườn non, sườn sụn, má lợn … 2.1.2 - Phương thức bán hàng phương thức tốn cơng ty Phương thức bán hàng Hiện công ty bán hàng chủ yếu theo hợp đồng Khi hợp đồng mua bán kí kết giũa công ty với đối tác sẻ đảm bảo việc mua hàng chắn.Theo cơng ty sẻ thực đơn hàng cho bên mua từ kho vận chuyển thẳng theo thời gian địa điểm bên thỏa thuận hợp đồng Ngoài doanh nghiệp vẩn sử dụng hình thức bán bn, bán lẻ cho siêu thị, đại lý, người tiêu dung… - Phương thức tốn + Thanh tốn hết chuyển khoản, khơng dùng tiền mặt + Đối với khách kí hợp đồng: Thanh tốn có thời hạn ghi thỏa thuận + Đối với khách bn, bán lẻ: Thanh tốn chuyển khoản tốn Ngồi có hình thức khác: Mua hàng với số lượng lớn hưởng chiết khấu giảm giá, Thanh toán trước thời hạn theo hợp đồng hưởng chiết khấu toán 2.2 Kế tốn chi tiết cơng tác kế tốn bán hàng chi công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội - Công ty sử dụng – Phương pháp thẻ song song Thủ kho Phiếu nhập kho phiếu xuất kho Kế toán BH Ghi Thẻ kho Sổ chi tiết hàng hóa Bảng tổng hợp nhập xuất tồn Tài khooản 156 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song 2.3 Kế tốn tổng hợp cơng tác kế tốn bán hàng chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội 2.3.1 Kế toán doanh thu , Kế toán giá vốn - TKSD: 131,112,511,3331,156,632 - Kế toán hạch toán: + Nợ TK: 131,112 Có TK: 511 + Nợ TK : 632 Có TK : 156 Có TK: 3331 - Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, Hợp đồng, Đơn đặt hàng, Giấy báo có,phiếu xuất kho, phiếu nhập kho Ví dụ : Ngày 5/10/2018 công ty xuất bán cho siêu thị Lan Chi với số lượng 350 túi xúc xích ăn liền với giá bán chưa thuế 67000đ/túi thuế GTGT 10%( mẫu số 3.1) Theo hóa đơn GTGT 0000027 Mẩu 3.1: Hóa đơn GTGT Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Liên 3: Nội Bộ Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Mẫu số: 01GTTKD/053 Kí Hiệu: AA/17E Số: 0000027 Đơn vị bán hàng: Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội Địa chỉ: Lô CN – B3 KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội Điện thoại: 04.3391.1257 MST: 3600224423-053 Đơn vị mua hàng: Siêu thị Lan Chi Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội Hình thức tốn: CK MST: STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT A B C 01 Xúc xích ăn liền túi Số lượng 350 Đơn giá 67000 Thành tiền =1 x 23.450.000 Cộng tiền hàng 23.450.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.345.000 Cộng tổng tiền toán: 25.795.000 Số tiền viết chữ: Tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng Người mua hàng: ( Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng: ( Ký ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị: ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) * Kế toán vào HĐGTGT lập phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho thực phiếu xuất kho: Mẫu 3.2: Phiếu xuất kho Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Nhà Máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Phiếu Xuất Kho Liên 3: Nội Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Mẫu số 02 – VT Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2016 Bộ Trưởng BTC Số: 02/16 Nợ TK: 632 Có TK: 156 Họ tên người nhận hàng: Siêu thị Lan Chi Lý xuất kho: XK theo giá vốn hàng bán theo hóa đơn 27 Xuất kho: CN cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam-Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội ST T A 01 Đ/c: Chương Mỹ - Hà Nội Đ/c: KCN Phú Nghĩa - Chương Mỹ-Hà Nội Tên nhãn hiệu, quy số lượng cách, phẩm chất, vật Đơn Mã Theo tư, dụng cụ, sản vị thực số chứng phẩm, hàng hóa, sản tính xuất từ phẩm B C D Xúc xích ăn liền túi 350 350 Cộng 350 Đơn giá Thành tiền 56.000 19.600.000 19.600.000 - Tổng số tiền(Viết chữ): mười chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn - Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐGTGT Ngày 05 tháng 10 năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Kế tốn trưởng Giám đốc (nguồn: phòng kế tốn) - Căn phiếu xuất kho số 02/16 ngày 05/10/2018( mẫu số 2.2) xuất 350 xúc xích cho siêu thị Lan Chi theo hóa đơn sơ 0002749 ngày 05/10/2018 (mẫu số 3.1) Trị giá vốn 19.600.000, giá bán chưa thuế 23.450.000 Thanh toán chuyển khoản kế tốn định khoản: Nợ TK 632: 19.600.000 Có TK: 156: 19.600.000 Nợ TK 112: 25.795.000 Có TK 511: 23.450.000 Có TK 3331: 2.345.000 - Từ nghiệp vụ phát sinh kế toán vào sổ NKC( theo mẫu số 3.3) Mẫu sổ 3.3 Sổ Nhật Kí Chung SỔ NHẬT KÍ CHUNG(trích) 10/2018 (Đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Ngày …… Số ……… 02/10 02/10 02/10 PXK 25 PXK 25 HĐ GTGT 25 HĐ DT nem chua GTGT 25 HĐ DT nem chua GTGT 25 ……… …………………… 63211 15611 112 …… ……………… PXK 52 PXK 52 HĐ GTGT 52 HĐ GTGT 72 HĐ GTGT 72 ……… Xuất bán Lạp sườn Xuất bán lạp sườn DT bán lạp sườn 63215 15615 112 52.120.000 DT bán lạp sườn 511 55.025.650 DT bán lạp sườn 3331 5.502.565 …………………… …… ………… PXK 110 PXK 110 HĐ GTGT 110 HĐ GTGT 110 PXK 110 ……… PXK 120 PXK Xuất bán XX ăn liền 63212 31.255.000 Xuất bán XX ăn liền 15612 DT bán XX ăn liền 112 DT bán XX ăn liền 511 35.065.000 DT bán XX ăn liền 33311 3.506.500 …………………… Xuất bán XX ăn liền …… 63212 Xuất bán XX ăn liền 15612 02/10 02/10 …… … 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 …… 25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 …… 31/10 31/10 Cộng số tháng trước chuyển sang Xuất bán nem chua Xuất bán nem chua DT nem chua …… Nợ ………… Có ………… 42.245.000 42.245.000 50.215.000 511 45.650.000 3331 4.565.000 ……………… 52.120.000 60.528.215 ………… 31.255.000 38.571.500 …………… 55.560.000 …………… 55.560.000 31/10 31/10 31/10 120 HĐ GTGT 120 HĐ GTGT 120 HĐ GTGT 120 DT bán XX ăn liền 112 64.048.237 DT bán XX ăn liền 511 58.225.670 DT bán XX ăn liền 3331 5.822.567 Cộng 2.604.268.893 2.604.268.893 Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Người lập biểu (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên) * Từ sổ Nhật Kí Chung kế tốn vào sổ TK 632 (mẫu sổ 3.4) sổ TK 511(mẫu sổ 3.5 Sổ Tháng 10/2018 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 Đơn vị: VNĐ Chứng từ ghi sổ Ngày 02/10 02/10 05/10 05/10 06/10 06/10 08/10 Số hiệu PXK 25 PXK 25 PXK 27 PXK 27 PXK 35 PXK 35 PXK 41 08/10 PXK 41 …… ……… Diễn giải Xuất bán nem chua Xuất bán nem chua Xuất bán XX ăn liền Xuất bán XX ăn liền Xuất bán gà tẩm Xuất bán gà tẩm Xuất bán XX xơng khói Xuất bán XX xơng khói …………………… TK đối ứng 15611 15611 15612 15612 15613 15613 15614 Số tiền Nợ 42.245.000 42.245.000 19.600.000 19.600.000 24.065.000 24.065.000 36.267.000 15614 …… … Có 36.267.000 ………… ………… 27/10 27/10 31/10 31/10 PXK 115 PXK 115 PXK 120 PXK 120 Xuất bán gà Xuất bán gà Xuất bán XX ăn liền Xuất bán XX ăn liền Cộng 15616 15616 15612 15612 60.284.336 60.284.336 55.560.000 964.332.000 55.560.000 964.332.000 Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập bảng (Nguồn: Phòng kế tốn) Sổ Tháng 10/2018 Tên tài khoản: Doanh Thu Số hiệu: 511 Chứng từ Diễn giải Ngày Số hiệu 02/10 HĐ GTGT 25 HĐ GTGT 27 HĐ GTGT 35 HĐ GTGT 41 ……… 05/10 06/10 08/10 …… 27/10 31/10 HĐ GTGT 115 HĐ GTGT Doanh thu bán nem chua Doanh thu bán XX ăn liền Doanh thu bán gà tẩm Doanh thu bán XX xơng khói ………………… … Doanh thu bán gà Doanh thu bán XX ăn liền Số hiệu TK đối ứng 112 Số tiền Nợ Có 45.650.000 112 23.450.000 112 28.585.000 112 42.564.000 …… … 112 112 ………… ………… 64.021.330 58.225.670 Cộng Người lập bảng (Nguồn: phòng kế tốn) 1.668.954.000 1.668.954.000 Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Kế toán trưởng CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM-NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn bán hàng công ty 3.1.1 Ưu điểm - Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty xây dựng máy kế tốn gọn nhẹ, tổ chức tương đối hồn chỉnh với đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ nghiệp vụ chuyên vững vàng phân công trách nhiệm rõ ràng Mỗi nhân viên phòng kế tốn công ty được phân công mảng định chuỗi cơng tác kế tốn củng cơng tác quản lý tài cơng ty - Về hệ thống sổ sách, chứng từ Trong điều kiện nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên có giá trị lớn nên cơng ty áp dụng hình thức tổ chức sổ nhật kí chung hồn tồn hợp lý giúp cho cơng tác quản lý chặt chẽ có hiệu Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty áp dụng với quy định tài hành Bộ chứng từ kế tốn mà cơng ty áp dụng theo theo mẫu quy định, tổ chức ln chuyển hợp lý, nhanh chóng, kịp thời, xác tuân thủ quy định - Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty áp dụng tài khoản , sổ kế toán mở mẫu quy định BTC, ghi chép mở khớp sổ, chấp hành tốt chế độ BCTC thống kê - Về quản lý hàng hóa Cơng ty có nhiều biện pháp bảo quản, lưu trữ hàng hóa Khi nhập kho hàng hóa, cơng ty kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẻ đảm bảo xuất cho khách hàng sản phẩm có chất lượng cao Hàng hóa cơng ty phân loại thành nhóm hàng có nội dung , cơng dụng, tính chất rõ ràng, hợp lý cụ thể - Về kế toán hàng tồn kho Cơng việc hạch tốn kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Đảm bảo cung cấp thường xuyên lien tục tình hình nhập xuất hàng tồn hàng hóa cơng ty phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý - Về kế toán bán hàng Bộ phận kế toán nghiệp vụ bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn cơng ty nói chung đảm bảo u cầu thống phạm vi tính tốn tiêu kinh tế Các số liệu kế toán phản ánh cách xác, trung thực, hợp lý, rõ ràng tạo điều kiện thuậ lợi cho công tác quản lý kinh doanh 3.1.3 Nhược điểm Công ty chưa thực việc trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho cơng ty có lượng hàng tồn kho nhiều nên cơng tác trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho cần thiết Mục doanh thu chưa chi tiết rõ ràng cho mặt hàng dẫn đến khó xác định doanh thu riêng mặt hàng 3.2 Một số biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng chi nhánh cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam-Nhà Máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Qua thời gian thực tập chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Trên sở nhửng kiến thưc học qua thực tiễn tìm hiểu cơng ty, em xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Về sử dụng tài khoản: Công ty sử dụng tài khoản 632 chi tiết cho sản phẩm tài khoản doanh thu 511 lại sử dụng chung cho tất mặt hàng điều sẻ khơng xác định doanh thu mặt hàng Đề xuất: Chi tiết tài khoản 511 giống tài khoản 632 để xác định xác doanh thu mặt hàng TK 5111: Xúc xích xơng khói TK 5112: Xúc xích ăn liền TK 5113: Thịt Gà tẩm TK 5114: Thịt gà sạch… Về cơng tác hạch tốn hàng tồn kho: Công ty cần thực theo chế độ tài kế tốn việc trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho cuối năm tài Việc dự phòng giúp kế tốn đảm bảo ngun tắc thận trọng việc phản ánh xác giá trị tài sản báo cáo tài chính, phản ánh thu nhập chi phí phát sinh kì Việc trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho phải thõa mãn điều kiện: Không vượt lợi nhuận phát sinh năm có chứng xác đáng thiệt hại giảm giá hàng tồn kho thời điểm cuối năm tài Mở rộng thị trường, đề xuất sách , hoạt động maketting nhằm nâng cao thương hiệu giúp công ty tăng doanh số bán hàng KẾT LUẬN Khi kinh tế ngày phát triển, thị trường cạnh tranh ngày gay gắt Một doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường trước hết phải kinh doanh có hiệu quả, lấy thu bù chi đảm bảo có lãi, nâng cao hiệu kinh doanh Muốn DN phải có sách bán hàng hợp lý với việc khơng ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp Điều đòi hỏi máy quản lý phải có kiến thức đầy đủ, tổng hợp chuyên sâu kinh tế để có chiến lược kinh doanh dài hạn Trong chiến lược cơng tác kế tốn giữ vai trò quan trọng công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý, cung cấp thông tin cần thiết cho việc định Ban Lãnh Đạo Vì việc tổ chức hạch tốn khoa học, hợp lý cơng tác kế tốn đặc biệt kế tốn bán hàng có ý nghĩa định tồn phát triển DN Hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng DN sẻ góp phần hồn thiện máy kế tốn đơn vị giúp cho đơn vị tiết kiệm chi phí khơng cần thiết mà vẩn đảm bảo tính xác, kịp thời báo cáo kế tốn Qua trình học tập trường Đại Học Lâm Nghiệp sau thời gian thực tập chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội giúp em có kiến thức thực tế chuyên sâu nghành tài - kế tốn Đồng thời qua q trình tìm hiểu cơng tác kế tốn chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty có có nhiều ưu điểm bên cạnh tồn số thiếu sót cần khắc phục nhược điểm em mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa kinh tế quản trị kinh doanh củng cơ, phòng tài - kế tốn cơng ty, đặc biệt giáo Th.S Đoàn Thị Hân người hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập nghề nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập LÊ THỊ HÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính ( 2014), thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài Chính (2006) , Hê thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, nhà xuất Tài Chính, Hà Nội PGS.TS NGND Ngô Thế Chi (chủ biên), TS Trương Thị Thủy (2012), Giáo trình kế tốn tài chính, nhà xuất tài chính, Hà Nội TS Trần Đình Khơi (2007), ngun lý kế toán, nhà xuất giáo dục, Hà Nội Nguyễn Văn Nhiệm, hướng dẫn thực hanh kế toán doanh nghiệp theo chế độ kế toán, nxb thống kê Tài liệu chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT2 về công ty chế biến thịt, BCTT2 về công ty chế biến thịt, Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty, Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/09/2006. Thông tư 200/2014/TT – BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kí và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015, Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song, 1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay