Tieu luan phat trien chuong trinh dao tao Nghiep Vu Su Pham

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2019, 10:49

Câu hỏi: Vì mơn học “Văn hóa doanh nghiệp Đạo đức Kinh doanh” giảng dạy chương trình đào tạo Giám đốc điều hành? Trả lời: Vì nguyên nhân sau: Thứ nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần thiết Giám đốc điều hành Thứ hai, để doanh nghiệp phát triển bền vững, Giám đốc điều hành cần nhận thức đầy đủ xây dựng mơ hình kinh doanh dựa sở đạo đức; Sự ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến đạo đức kinh doanh Thứ ba, giá trị đạo đức kinh doanh đem đến cho doanh nghiệp nhà lãnh đạo, cụ thể: Làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp; Làm tăng tin tưởng, thỏa mãn đối tác khách hàng; Góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp; Góp phần vào cam kết tận tâm nhân viên; Góp phần điều chỉnh hành vi doanh nhân; Góp phần vào vững mạnh kinh tế quốc dân Cuối cùng, chuẩn đầu môn học đáp ứng chuẩn đầu chương trình đào tạo Giám đốc điều hành Tiểu luận kết thúc mơn học “Phát triển chương trình tổ chức q trình đào tạo” Trang 1/11 TRƯỜNG ĐH XYZ Chương trình Đào tạo Giám đốc điều hành ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN HỌC Văn Hóa Doanh NghiệpĐạo Đức Kinh Doanh Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 2/11 Thông tin tổng quát - Tên môn học: + Tiếng Việt: Văn hóa doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh + Tiếng Anh: không - Mã số môn học: XZY1 - Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:  Kiến thức  Kiến thức sở ngành  Kiến thức chuyên ngành  Kiến thức khác  Môn học chuyên kỹ chung -  Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp Số tín chỉ: 02 + Lý thuyết: 15 tiết + Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 15 tiết - Môn học tiên quyết/ Môn học trước: Hành vi tổ chức, Marketing bản, Luật kinh doanh - Môn học song hành: Không - Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu năm kinh nghiệm vị trí quản lý tương đương Trưởng phòng Mơ tả mơn học Mơn học văn hóa doanh nghi ệp đạo đức kinh doanh nghiên cứu vấn đề giá trị, đạo đức, văn hóa, tiến trình định khía cạnh luật pháp kinh doanh Do đó, mơn học sử dụng số khái niệm bản, sở lý thuyết môn học có liên quan như: Hành vi tổ chức, Marketing bản, Luật kinh doanh Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 3/11 Môn Hành vi tổ chức: sử dụng lý thuyết hành vi lợi ích cá nhân, hành vi lợi ích đội nhóm, hành vi lợi ích tổ chức, văn hóa tổ chức Môn học Marketing bản: sử dụng khái niệm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị, hành vi cạnh tranh, v.v Môn Luật kinh doanh: sử dụng nội dung luật có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh môi trường sống Nội dung mơn học: Vai trò tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh Tạo lập trì văn hóa doanh nghiệp Các vấn đề đạo đức kinh doanh ngày luật có liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Tiến trình định, lãnh đạo đạo đức kinh doanh Các yếu tố cá nhân, yếu tố tập thể hành vi đạo đức công việc Xây dựng phát triển chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh bối cảnh toàn cầu hóa Tài liệu học tập Giáo trình: Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa cơng ty – PGS TS Nguyễn Mạnh Quân, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân – 2012 “Business Ethics - Ethical Decision Making and Cases”, Ferrell Fraedrich, 2008; Houghton Mifflin Company Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 4/11 Mục tiêu môn học Môn học hướng đến mục tiêu sau: Mục tiêu (Gx) (1) Mô tả mục tiêu (2) Cung cấp nội dung để xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cung cấp quan điểm lý thuyết tính minh bạch đạo đức bối cảnh toàn cầu Xác định mối liên hệ văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh G1 G2 G3 G4 Xác định mối liên hệ đạo đức kinh doanh hiệu kinh doanh doanh nghiệp dài hạn G5 Xác định hành vi cá nhân, hành vi đội nhóm, hành vi tổ chức có ảnh hưởng đạo đức kinh doanh G6 Thay đổi thái độ thực chương trình trách nhiệm xã hội đạo đức kinh doanh doanh nghiệp (1): Ký hiệu mục tiêu môn học (2): Mô tả mục tiêu bao gồm động từ chủ động, chủ đề CĐR (X.x.x) bối cảnh áp dụng tổng quát (3), (4): Ký hiệu CĐR CTĐT Trình độ lực tương ứng phân bổ cho môn học (Phần Cô cho phép nên áp dụng thực thực tế!) Chuẩn đầu môn học Chuẩn đầu (CĐR) môn học mức độ giảng dạy sau: CĐR (Xx) (1) Mô tả CĐR (2) Mức độ giảng dạy (I, T, U) (3) T X1 Lựa chọn giá trị văn hóa cho doanh nghiệp X2 Áp dụng tác động văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh U X3 Đánh giá vấn đề thực tế đạo đức kinh doanh doanh nghiệp, tình khó xử đạo đức U Tiểu luận kết thúc mơn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 5/11 CĐR (Xx) (1) Mức độ giảng dạy (I, T, U) (3) Mô tả CĐR (2) X4 Xác định động hành vi cá nhân, hành vi đội nhóm, tổ chức định có liên quan đến đạo đức kinh doanh U X5 Phát triển chương trình trách nhiệm xã hội hướng đến đạo đức kinh doanh doanh nghiệp U X6 Đánh giá được lĩnh vực, ngành nghề có liên quan nhiều đến vấn đề đạo đức kinh doanh bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập U (1): Ký hiệu CĐR môn học (2): Mô tả CĐR, bao gồm động từ chủ động, chủ đề CĐR cấp độ (X.x.x.x) bối cảnh áp dụng cụ thể (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng Đánh giá môn học Thành phần đánh giá (1) A1 Bài tập cá nhân A2 Thuyết trình nhóm & thảo luận lớp Bài đánh giá (Ax) (2) Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp nơi anh/chị làm việc trả lời câu hỏi: Tác động văn hóa doanh nghiệp mà anh/chị xây dựng đạo đức kinh doanh? Hiện vấn đề vi phạm đạo đức luật pháp lĩnh vực khác kinh tế ngày tăng số lượng Đặc biệt lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cơng nghệ thông tin, y tế , thực phẩm, xây dựng, giáo dục Lớp chia thành nhóm Mỗi nhóm chọn lĩnh vực, thảo luận trả lời câu hỏi sau: Xác định hành vi vi phạm đạo đức đặc thù lĩnh vực chọn Cho ví dụ minh họa thực tế Đề xuất định hướng giảm thiểu tối đa hành vi vi phạm CĐR môn học (3) Tỷ lệ % (4) X1, X2 30% X3, X4, X6 40% Nhóm thuyết trình trước lớp & chọn lĩnh vực khác ngồi lĩnh vực nêu Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 6/11 Thành phần đánh giá (1) A3 Bài tập cá nhân Bài đánh giá (Ax) (2) CĐR môn học (3) Tỷ lệ % (4) X5 30% Xây dựng chương trình trách nhiệm xã hội hướng đến đạo đức kinh doanh nơi anh/chị làm việc (1): Các thành phần đánh giá môn học (2): Các đánh giá (3): Các CĐR đánh giá (4): Tiêu chí đánh giá (5): Chuẩn đánh giá (6): Tỷ lệ điểm đánh giá tổng điểm môn học Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 7/11 Kế hoạch giảng dạy chi tiết Buổi học Nội dung (2) CĐR Môn học (3) Hoạt động Học viên (5) Bài đánh giá (6) - Nghe giảng trả lời câu hỏi GV; - Thảo luận nhóm - Về nhà: Bài tập cá nhân số A1 - Nghe giảng trả lời câu hỏi - Câu hỏi thảo luận: Sự khác GV; biệt định nói - Thảo luận nhóm chung định có đạo - Về nhà: Chuẩn bị thuyết đức gì? trình nhóm A2 Hoạt động Giảng viên (4) - Thuyết giảng; Chương I: Vai trò tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh - Đặt câu hỏi thảo luận: Một người nâng chi phí thực giao dịch thêm 15% so với dự toán ban đầu dùng số tiền X1, X2 mua quà tặng cho khách hàng để để đạt thỏa thuận với họ Việc làm hay Chương II: Tạo lập trì sai? văn hóa doanh nghiệp - Điều hành lớp thảo luận - Thuyết giảng; Chương III: Các vấn đề đạo đức kinh doanh ngày X3, X4 luật có liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp - Điều hành lớp thảo luận Tiểu luận kết thúc mơn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 8/11 Buổi học Nội dung (2) CĐR Môn học (3) Hoạt động Giảng viên (4) - Điều hành thảo luận nội dung nhóm thuyết trình nhận xét; Chương IV: Tiến trình - Thuyết giảng mới; định, lãnh đạo đạo đức kinh - Câu hỏi thảo luận: Tại nên doanh học đạo đức minh bạch X3, X4 kinh doanh? - Điều hành thảo luận - Điều hành thảo luận nội dung nhóm thuyết trình nhận xét; - Thuyết giảng mới; Chương V: Các yếu tố cá nhân, yếu tố tập thể hành vi đạo đức công việc - Câu hỏi thảo luận: Một hành vi cụ thể doanh nghiệp thường đánh giá bên liên quan Vậy bên liên quan ai? Hoạt động Học viên (5) Bài đánh giá (6) - nhóm trình bày thuyết trình; - Nghe giảng; - Thảo luận nhóm A2 - nhóm trình bày thuyết trình; - Nghe giảng; - Thảo luận nhóm Các vấn đề có liên quan đến đạo đức minh bạch kinh doanh? - Điều hành thảo luận Tiểu luận kết thúc mơn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 9/11 Buổi học Nội dung (2) CĐR Môn học (3) Hoạt động Giảng viên (4) Bài đánh giá (6) Hoạt động Học viên (5) - Điều hành thảo luận nội dung nhóm thuyết trình nhận xét; - Thuyết giảng mới; Chương VI: Xây dựng phát triển chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp X5, X6 Chương VII: Đạo đức kinh doanh bối cảnh toàn cầu hóa - nhóm trình bày thuyết - Câu hỏi thảo luận: "Trách trình; nhiệm Xã hội Doanh nghiệp - Nghe giảng; (CSR) gì? - Thảo luận nhóm; - Về nhà: Bài tập cá nhân số Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gồm trách nhiệm gì?" A3 - Điều hành thảo luận (1): Thơng tin tuần/ buổi học (2) Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục (3) Liệt kê CĐR liên quan môn học (ghi ký hiệu Gx.x), (4) Liệt kê hoạt động dạy học (ở lớp, nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu) (5) Liệt kê đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x) Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 10/11 Quy định môn học - Học viên không nộp tập tiểu luận hạn, coi không nộp - Học viên vắng mặt nhóm trình bày thuyết trình xem khơng tham gia hoạt động nhóm điểm (khơng) phần đánh giá - Trích dẫn câu, đoạn văn tập tiểu luận mà không dẫn nguồn xem đạo văn, vi phạm bị xem không đạt yêu cầu môn học Phụ trách môn học - Khoa/bộ môn: Khoa Kỹ Lãnh đạo - Địa liên hệ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ths Lê Khắc Khang TS Cao Thị Châu Thủy Tiểu luận kết thúc môn học “Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo” Trang 11/11
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan phat trien chuong trinh dao tao Nghiep Vu Su Pham, Tieu luan phat trien chuong trinh dao tao Nghiep Vu Su Pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay