SỬ DỤNG bài tập hóa học PHẦN OXI – lưu HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

143 47 1
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2019, 15:17

SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN OXI – LƯU HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FILE WORD.TÀI LIỆU FILE WORD QUÝ BẠN ĐỌC CÓ THỂ CHỈNH SỬA ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÔNG VIỆC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN OXI LƯU HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN OXI LƯU HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học Bộ mơn Hóa học ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đề tài “Sử dung tập hóa học phần Oxi lưu huỳnh nhằm phát triển lực tự học cho học sinh lớp 10 THPT” hoàn thành Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám hiêụ trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa phạm, Phòng Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa học cách tốt đẹp Tơi chân thành cám ơn q thầy giảng viên tận tình giảng dạy, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm quí báu, mở rộng khắc sâu kiến thức chuyên môn Hóa học, chuyển hiểu biết loại giáo dục cho Đặc biệt, chân thành cảm ơn PGS TS Lê Kim Long, thầy vạch định hướng sáng suốt, không quản ngại thời gian cơng sức tận tình hướng dẫn giúp tác giả hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn quý thầy cô giáo em học sinh trường THPT Hồng Quang, THPT Hoàng Văn Thụ nhiều trường THPT địa bàn Thành phố Hải Dương có nhiều giúp đỡ q trình thực nghiệm đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tơi mong nhận dẫn, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để tiếp tục nghiệp dạy học thành công Trân trọng cảm ơn! i DANH MỤC VIẾT TẮT BT Bài tập BTHH Bài tập hóa học DHHH Dạy học hóa học ĐC Đối chứng ĐHQG Đại học quốc gia ĐHSP Đại học phạm đktc điều kiện tiêu chuẩn GS.TS Giáo - tiến sĩ GV Giáo viên H Hiệu suất HS Học sinh HTBT Hệ thống tập NLTH Năng lực tự học Nxb Nhà xuất PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học PT Phương trình PTHH Phương trình hóa học SBT Sách tập SGK Sách giáo khoa STK Sách tham khảo THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm phạm TS Tiến sĩ ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học Những đóng góp đề tài Điểm luận văn 10 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ HỌC, NĂNG LỰC TỰ HỌCBÀI TẬP HÓA HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Quan điểm tưởng tự học giới 1.1.2 Quan điểm tưởng tự học lịch sử giáo dục Việt Nam .5 1.1.3 Quan điểm tưởng tự học mơn Hóa học .6 1.2 Tự học 1.2.1 Khái niệm tự học 1.2.2 Các hình thức tự học 1.2.3 Chu trình tự học 1.2.4 Những biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh .12 1.2.5 Đánh giá lực tự học học sinh 14 1.2.6 Một số yêu cầu học sinh cần có để tự học tốt 14 1.3 Bài tập hóa học 15 1.3.1 Khái niệm tập hoá học 15 iii 1.3.2 Phân loại tập hoá học 15 1.3.3 Tác dụng tập hoá học 15 1.3.4 Xu hướng phát triển tập hóa học 15 1.3.5 Bài tập hóa học theo định hướng lực 16 1.3.6 Một số lưu ý sử dụng tập hóa học 18 1.3.7 Xu hướng phát triển tập hóa học ngày 20 1.4 Thực trạng việc sử dụng hệ thống tập việc tự học học sinh trường trung học phổ thông 21 1.4.1 Mục đích điều tra 21 1.4.2 Đối tượng điều tra 21 1.4.3 Kết qủa điều tra 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN OXI LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 32 2.1 Mục tiêu, nội dung cấu trúc chương oxi lưu huỳnh hóa học 10 trung học phổ thông 32 2.1.1 Mục tiêu dạy học chương oxi lưu huỳnh hóa hocc̣ 10 trung học phổ thông 32 2.1.2 Nội dung, cấu trúc chương oxi lưu huỳnh hóa học 10 THPT 33 2.1.3 Một số lưu ý dạy học chương oxi lưu huỳnh hóa học 10 34 2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập 36 2.2.1 Đảm bảo tính khoa học 36 2.2.2 Đảm bảo tính logic 37 2.2.3 Đảm bảo tính đầy đủ, đa dạng 37 2.2.4 Đảm bảo tính hệ thống dạng tập 37 2.2.5 Đảm bảo tính vừa sức 37 2.3 Nguyên tắc xếp hệ thống tập hoá học để phát triển lực tự học cho học sinh 37 2.4 Điều kiện để thực hiệu 38 2.4.1 Phù hợp với điều kiện thực tế 38 iv 2.4.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho HS tự học 38 2.4.3 Bám sát nội dung dạy học 38 2.4.4 Chú trọng kiến thức trọng tâm 38 2.4.5 Gây hứng thú cho người học 39 2.5 Quy trình xây dựng hệ thống tập 39 2.6 Phát triển lực tự học học sinh qua dạy học tập chương oxi lưu huỳnh 40 2.7 Công cụ đánh giá lực tự học hiệu sử dụng tập tự học 40 2.7.1.Tiêu chí đánh giá lực tự học 40 2.7.2 Công cụ đánh giá lực tự học 44 2.8 Xây dựng tuyển chọn dạng tập điển hình phần oxi lưu huỳnh thuộc Hóa học 10 45 2.9 Xây dựng giáo án sử dụng tập phần oxi lưu huỳnh nhằm phát triển lực tự học cho HS 78 TIỂU KẾT CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 3THỰC NGHIỆM PHẠM 85 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm phạm 85 3.1.1 Mục đích thực nghiệm phạm 85 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm phạm 85 3.2 Phương pháp, nội dung đối tượng thực nghiệm phạm .85 3.2.1 Phương pháp thực nghiệm 85 3.2.2 Nội dung thực nghiệm phạm 85 3.2.3 Đối tượng: HS lớp 10 ban THPT 85 3.3 Tiến hành thực nghiệm 86 3.4 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm phạm 87 3.4.1 Phân tích định lượng kết thực nghiệm 87 3.4.2 Phân tích kết thực nghiệm 93 3.5 Nhận xét giáo viên hệ thống tập hỗ trợ học sinh tự học .93 TIỂU KẾT CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 v Khuyến nghị đề xuất 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2 Kết điều tra lực tự học học sinh 23 Bảng 1.3 Kết điều tra GV vấn đề liên quan đến 27 NLTH HS 27 Bảng 1.4 Đánh giá mức độ biểu NLTH HS 28 (Mức độ biểu tăng dần từ 3) 28 Bảng 1.5 Những biện pháp phát triển NLTH Hóa học cho HSTHPT .29 Bảng 3.1 Số HS đạt điểm Xi 87 Bảng 3.2 % Số HS đạt điểm Xi 88 Bảng 3.3 % Số HS đạt điểm Xi trở xuống 88 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Đồ thị so sánh điểm lớp TN trước sau tiến hành TNSP 89 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn đường luỹ tích kiểm tra số 1(Trước TN) .89 Hình 3.3 Đồ thị biểu diễn đường luỹ tích kiểm tra số 2(Sau TN) 90 Bảng 3.4 Kết điểm kiểm tra tiết HS 90 Bảng 3.5 Phân loại kết học tập HS 91 Hình 3.4: Đồ thị phân loại kết học tập học sinh qua kiểm tra số 191 Hình 3.5 Đồ thị phân loại kết học tập học sinh qua kiểm tra số 292 viii Câu 33: Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch nước brom, tượng quan sát 108 A Dung dịch có màu vàng B Xuất kết tủa trắng C Dung dịch có màu nâu D Dung dịch màu nâu Câu 34: Cho phản ứng: Fe + H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Hệ số chất oxi hóa chất khử A B C D Câu 35: Phát biểu khơng đúng? A Khí H2S có mùi trứng thối B Khí SO2 oxit axit C Axit H2SO4 đặc oxi hóa kim loại Cu D Pha lỗng axit H2SO4 rót từ từ nước vào axit Câu 36: Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 lỗng Thể tích khí đktc A 2,24 lít B 4,48 lít C 22,4 lít D 3,36 lít Câu 37: Khối lượng muối tạo thành thể tích khí (đktc) cho 6,4gam Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng A 16gam 2,24 lít B 32gam 1,12 lít C 16gam 11,2 lít D 32gam 44,8 lít Câu 38 : Để điều chế O2 PTN, người ta thường tiến hành: A Nhiệt phân KClO3 có xúc tác B Nhiệt phân KMnO4 C Phân huỷ H2O2 có xúc tác D A B, C Câu 39 Chất sau vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A O3 B H2SO4 C H2S D SO2 Câu 40 Phân tử ion sau có nhiều electron nhất? A SO 2- B SO 2- C S 2- D SO 109 PHỤ LỤC 4: GIÁO ÁN SỬ DỤNG HTBT PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾT 58 BÀI 34: LUYỆN TẬP (Tiết 2) TÍNH CHẤT CỦA OXI LƯU HUỲNH VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I Mục tiêu học Về kiến thức - Học sinh nêu kiến thức tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng,các phương pháp điều chế oxi, lưu huỳnh số hợp chất chúng - Học sinh giải số tập phức tạp có tảng cao vận dụng nhiều quy luật, định luật, thuật toán - Học sinh xây dựng số toán biến đổi từ toán mẫu học Về kĩ - Tính tốn phức tạp, thành thạo số phương pháp giải nhanh - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Làm việc cá nhân làm việc nhóm Thái độ - Rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì, nghiêm túc nghiên cứu khoa học - Học sinh có hứng thú, tích cực học tập mơn hóa học Năng lực cần đạt - Năng lực chun mơn hóa học: Học sinh nắm vững kiến oxi lưu huỳnh hợp chất chúng để vận dụng kiến thức giải tập tình xảy thực tiễn - Năng lực hợp tác: Thơng qua làm việc theo nhóm, em biết hợp tác để hồn thành cơng việc giao - Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh rèn luyện việc tự đọc tài liệu, tự lĩnh hội kiến thức theo định hướng giáo viên II Chuẩn bị Với giáo viên * Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn màu, bút 110 * Bài giảng powerpoint * Phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 KMnO4, thu O2 chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 KCl Toàn lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 16 Phần trăm khối lượng KMnO4 X A 74,92% B 72,06% C 27,94% D 62,76% Câu 2: Cho 8,45 gam loại oleum vào nước dư, thu dung dịch X Để trung hoà 1/10 dung dịch X cần 20 ml dung dịch NaOH 1M Từ lượng oleum pha loãng với nước, thu dung dịch axit H2SO4 50% Khối lượng nước cần pha A 21,466 B 24,166 C 26,161 D 42,166 Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg Zn vào lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu dung dịch chứa 7,23 gam hỗn hợp muối Mặt khác lượng kim loại tác dụng hết với dung dịch axit HCl dư, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 0,05 D 1,12 Câu 4: Nung m gam phoi bào sắt khơng khí thời gian, thu 10,8 gam rắn X gồm sắt oxit sắt X phản ứng vừa đủ với 0,3 mol H 2SO4, thu dung dịch chứa muối 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm +6 khử S ) Giá trị m A 6,72 B 84,0 C 8,4 D 4,8 Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe Cu (tỉ lệ mol : 1) Nung nóng 3,6 gam X với bột S, thu m gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H 2SO4 (đặc, nóng, dư), thu 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 5,2 B 2,4 C 6,0 D 6,8 Với học sinh - Xây dựng số toán biến đổi tương đương xuất phát từ phiếu học tập - Tìm hiểu viết 111 + Ozon: Sự hình thành phân hủy, suy thối tầng ozon, tình trạng sử dụng chất khí làm suy giảm tầng Ozon, biện pháp bảo vệ khả phục hồi) + Mưa axit: Nguyên nhân, tác hại, phòng ngừa III Phương pháp Đàm thoại, làm việc cá nhân thảo luận nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra đánh giá phần xây dựng tập biến đổi HS Chia lớp thành nhóm theo tổ Làm việc theo nhóm (ở nhà): Nhóm 1: Báo cáo số biến đổi + Phân cơng vai trò nhiệm vụ cho phiếu số (Tiết 57) thành viên Nhóm 2: Báo cáo số biến đổi phiếu số (Tiết 57) + Mỗi thành viên hoàn thành nhiệm vụ giao nhóm Nhóm 3; 4: Quan sát, kiểm tra đánh giá giấy A4, nộp lại cho GV Kết thống nhóm GV nhận xét, đánh giá bổ sung trình bày vào giấy roki trưng bày -Theo dõi kết nhóm, nhận xét chéo, thắc mắc, đóng góp ý kiến Hoạt động 2: Củng cố kiến thức tập biến đổi phát triển tiết 57 Chia lớp thành nhóm theo tổ, phát giấy Làm việc theo nhóm (tại lớp): roki A0 cho nhóm u cầu nhóm + Phân cơng vai trò nhiệm vụ cho hồn thành câu phiếu học tập số thành viên (đây tập biến đổi phát triển + Mỗi thành viên hoàn thành làm phiếu số 1, - tiết 57) nhiệm vụ giao nhóm vào Yêu cầu học sinh trình bày nhanh vào giấy roki dự kiến kết dạng sơ đồ cách giải nhanh khác Tổ chức cho nhóm lên trình bày câu trả lời thể giấy roki nhóm khác + Thảo luận thống nhóm, chuẩn bị trình bày lên trình 112 Tổ chức cho HS thảo luận bày GV chỉnh lí phần làm nhóm -Theo dõi kết nhóm, đánh giá (có thể chiếu nhanh phần hướng nhận xét chéo, thắc mắc, đóng góp ý dẫn kết quả) kiến đề xuất cách giải hợp lí Hoạt động 3: Sáng tạo (đây mức cao lực tự học, tự tìm hiểu, trình bày theo chủ đề) Yêu cầu Các nhóm cử đại diện lên trình Nhóm cử đại diện trình bày về: suy bày giảm tầng Ozon Nhóm cử đại diện trình bày về: Mưa axit Theo dõi kết nhóm, nhận xét, thắc mắc, đóng góp ý kiến GV chỉnh lí phần làm nhóm đánh giá (có thể chiếu nhanh phần hướng dẫn kết quả) Hoạt động 4: Tổng kết học GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc HS kết hợp với giáo viên nhận xét nhóm; tổng kết điểm, xếp thứ tự chéo tinh thần, thái độ, chất lượng nhóm; tuyên dương thưởng cho nhóm xếp làm việc nhóm thứ SÁNG TẠO GV: Tùy sáng tạo nhóm, thuyết trình nội dung dùng sơ đồ duy, báo tường, tranh vẽ, powerpoint… Suy giảm tầng ozon -Sự suy giảm ozon tầng bình lưu gây tác hại : gia tăng khối u ác tính, tiêu hủy sinh vật phù du tầng có ánh sáng biển -Nguyên nhân suy giảm tầng ozôn: hợp chất cácbon clo flo (CFC) chất hóa học gây suy giảm tầng ozon khác Nồng độ clo tăng cao tầng bình lưu, xuất phát khí CFC khí khác loài người sản xuất bị phân hủy, nguyên nhân gây suy giảm 113 -Biện pháp: Nghiêm cấm việc sử dụng CFC cơng nghiệp làm lạnh, giảm khí thải động Bảo vệ giữ gìn mơi trường Một số slide báo cáo II Suy thoái tầng Ozon phạm vi tồn cầu:  I Ozon hình thành phân hủy: I.1/ Ozon gì? Giá trị ozon tồn cầu (trung bình hàng năm ) với tỉ lệtrung bình thời kì 1964-  Ozon phân 1980 tử khí, khơng màu, khí khí Trái Đất  Ozon tồn cầu giảm mạnh vào năm 1980 đầu 1990  Hiện giá trị ozon toàn cầu khoảng 4% mức năm 1994 Ozon thay đổi toàn cầu Chất CFC phá hủy ozon V Tình trạng sử dụng chất khí làm suy giảm tầng Ozon nay:  VI Biện pháp bảo vệ khả phục hồi tầng Ozon: VI.1/ Thế giới:  Hàng năm giới công nghiệp điện lạnh, điều hòa khơng khí, tủ lạnh, bình xịt 1,58 triệu loại khí CFCs (2001) năm tăng bình quân 6% Vận động ngành công nghiệp hạn chế dùng loại bỏ chất CFCs  Năm 1985, Công ước Viên thiết lập chế hợp tác quốc tế nghiên cứu tầng Ozon VI.3/ Mỗi người chúng ta: 1) Tự bảo vệ khỏi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Che chắn da, đeo kính râm, đội mũ nón ngồi nắng 2) Giảm nhiễm khơng khí xe cộ thiết bị khác hoạt động xả khí thải vào mơi trường Mưa Axit 114 Mưa axít tượng mưa mà nước mưa có độ pH 5,6, tạo lượng khí thải SO2 NOx từ q trình phát triển sản xuất người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ nhiên liệu tự nhiên khác BÁO CÁO MƯA AXIT SỰ TÀN PHÁ Nguyên nhân gây mưa axit  Các nhà khoa học khẳng định “các hoạt động người gây nên”  Axit ngưng tụ, hoà mưa, tuyết, sương, sản phẩm phụ trình đốt nhiên liệu hóa thạch  Hiện tượng mưa axit tự nhiên vụ phun trào núi lửa, hay đám cháy… Sau trận mưa axit núi Great Smoky Hình đầu người theo kiểu kiến trúc gotic 115 PHỤ LỤC 5: BẢNG KIỂM QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ NLTH CỦA HS TRONG DHHH Ở TRƯỜNG THPT (DÀNH CHO GV) Trường THPT:………………………………………………………………… Ngày…… tháng….… năm………………………………………………… Đối tượng quan sát: HS .Lớp………….Nhóm………… Tên học:…………………………………………………………………… Tên GV:……………………………………………………………………… Đánh giá mức độ phát triển NLTH/Điểm đạt TT Tiêu chí thể NLTH HS Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt Đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục khía cạnh yếu Lập kế hoạch học tập Đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập Hình thành cách học tập riêng thân 10 Tìm nguồn tài liệu cho mục đích, nhiệm vụ học tập khác Sử dụng thư viện, chọn tài liệu làm thư mục cho chủ đề học tập Ghi chép thông tin đọc được, bổ sung tự đặt vấn đề học tập Tự nhận điều chỉnh trình học tập Suy ngẫm cách học, rút kinh nghiệm điều chỉnh cách học tình Tổng điểm đạt /50 116 Nhận xét Mức Mức Mức độ độ độ PHỤ LỤC 6: PHIẾU HỎI HỌC SINH VỀ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA NĂNG LỰC TỰ HỌC Họ tên học sinh:………………………………………… Lớp:……… Trường:…………………………………………………………………… Trong thời gian vừa qua, em tham gia học thử nghiệm sử dụng hệ thống tập tự học có hướng dẫn giải Để đánh giá hiệu phương pháp mong em cho biết ý kiến vấn đề nêu Xin chân thành cảm ơn! Dựa kết đạt em a Chưa xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt xác định chưa đầy đủ b Xác định đầy đủ nhiệm vụ học tập dựa kết đạt xác định chưa hợp lí c Xác định đầy đủ hợp lí nhiệm vụ học tập dựa kết đạt xác định Dựa kết đạt em a Chưa đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, chưa khắc phục khía cạnh yếu mục tiêu chưa rõ ràng b Đã đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục khía cạnh yếu đặt mục tiêu chưa đầy đủ, hướng c Đã đặt mục tiêu học tập đầy đủ, hướng, chi tiết, cụ thể, khắc phục khía cạnh yếu Dựa kết đạt em a Chưa lập kế hoạch học tập lập kế hoạch học tập sơ sài, đối phó b Lập kế hoạch học tập chi tiết, cụ thể chưa hợp lí c Lập kế hoạch học tập chi tiết, cụ thể hợp lí Dựa kết đạt em a Chưa đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập đánh giá điều chỉnh 117 chưa đầy đủ b Đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập chưa hợp lí, chưa bám sát kế hoạch c Đánh giá chi tiết điều chỉnh hợp lý, bám sát kế hoạch học tập Dựa kết đạt em a Chưa hình thành cách học tập cho riêng thân, học theo cảm hứng b Hình thành cách học tập riêng thân cách học chưa phù hợp với môn c Hình thành cách học tập riêng thân, phù hợp với đặc thù môn học Dựa kết đạt em a Chưa tìm nguồn tài liệu cho mục đích, nhiệm vụ học tập khác tìm chưa mục đích nhiệm vụ mơn học b Tìm nguồn tài liệu cho mục đích, nhiệm vụ học tập khác tài liệu chưa có tính chọn lọc cao c Tìm nguồn tài liệu có tính chọn lọc phù hợp cho mục đích, nhiệm vụ học tập khác Dựa kết đạt em a Chưa sử dụng thư viện, sử dụng chưa biết lựa chọn tài liệu làm thư mục cho chủ đề học tập b Sử dụng thư viện, chọn tài liệu làm thư mục cho chủ đề học tập chủ đề học tập chưa rõ ràng c Sử dụng thư viện, chọn tài liệu làm thư mục cho chủ đề học tập cách khoa học Dựa kết đạt em a Chưa biết cách ghi chép thông tin đọc được, chưa bổ sung chưa tự đặt vấn đề học tập b Biết cách ghi chép thông tin đọc được, bổ sung tự đặt vấn đề học tập chưa phù hợp chủ đề, chủ điểm c Ghi chép thông tin đọc được, bổ sung tự đặt vấn đề học tập cách khoa học, triệt để Dựa kết đạt em 118 a Chưa tự nhận chưa điều chỉnh trình học tập b Tự nhận điều chỉnh trình học tập điều chỉnh chưa phù hợp c Tự nhận điều chỉnh trình học tập cách hợp lý phù hợp với đặc thù môn 10 Dựa kết đạt em a Suy ngẫm cách học, chưa rút kinh nghiệm điều chỉnh cách học tình có điều chỉnh chưa hợp lý b Suy ngẫm cách học, rút kinh nghiệm điều chỉnh cách học tình có điều chỉnh chưa đầy đủ c Suy ngẫm cách học, rút kinh nghiệm điều chỉnh cách học tình 119 ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển kinh tế, dịch vụ logistics ngày khẳng định tầm quan trọng lưu thơng hàng hố với phát triển khơng số lượng mà chất lượng Để kinh doanh loại hình dịch vụ thương nhân phải đáp ứng điều kiện định nhằm hạn chế tình trạng có nhiều chủ thể kinh doanh chất lượng dịch vụ không đảm bảo GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái quát dịch vụ logistics Dịch vụ logistics hoạt động thương mại, theo thương nhân tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hố theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Theo Điều 234, Luật thương mại năm 2005, điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics là: “Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định pháp luật” Như vậy, thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật mà cụ thể tuân theo quy định chung chương II, Luật doanh nghiệp năm 2005 “Thành lập đăng ký doanh nghiệp” Để cụ thể hoá khoản 2, Điều 234, Luật thương mại 2005, Nghị định số 140/2007/NĐ-CP xác định điều kiện kinh doanh dịch vụ thơng qua việc phân nhóm dịch vụ logistics, có điều kiện chung áp dụng cho tất nhóm dịch vụ có điều kiện áp dụng cho nhóm dịch vụ Điều kiện chung kinh doanh dịch vụ logistics Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, tức có doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp 2005 phép kinh doanh dịch vụ Nghị định 140 hạn chế thương nhân hộ gia đình nhằm tránh thành phần kinh tế nhỏ lẻ tham gia kinh doanh dịch vụ Như vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tồn hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh doanh nghiệp nhân Và tồn hình thức phải đáp ứng điều kiện pháp luật hình thức Ví dụ: Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tồn hình thức cơng ty cổ phần phải doanh nghiệp, vốn điều lệ chia làm nhiều phần cổ đông tổ chức, cá nhân, có số lượng cổ đông tối thiểu ba, không hạn chế tối đa… Các doanh nghiệp (có thể liên doanh, 100% vốn Nhà nước) phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật doanh nghiệp đầu Việt Nam phép kinh doanh dịch vụ logistics Đối với thương nhân nước tham gia kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam, việc đáp ứng điều kiện chung, phải đáp ứng điều kiện cụ thể góp vốn, tỉ lệ góp, hình thức tồn điều kiện khác Đồng thời, phải tuân thủ cam kết Việt Nam mở cửa thị trường kinh doanh dịch vụ logistics gia nhập WTO Các điều kiện áp dụng riêng nhóm dịch vụ Nhóm dịch vụ logistics chủ yếu (khoản 1, Điều 4, Nghị định 140): Để kinh doanh nhóm dịch vị logistics chủ yếu đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ phương tiện, thiết bị, cơng cụ đảm bảo tiêu chuẩn an tồn, kĩ thuật có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu theo quy định khoản 2, Điều 5, Nghị định 140 Các phương tịên, thiết bị, công cụ xe nâng hạ hàng hoá, dây chuyền, băng tải, phương tiện đóng gói mã hàng hố, hệ thống đường ống, đèn chiếu sáng… đặc biệt phải có đội ngũ nhân viên đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc, tức phải đáp ứng yêu cầu trình độ, lực, chuyên môn nghiệp vụ kiến thức pháp luật nước pháp luật quốc tế Nhóm dịch vụ logistics liên quan đến vận tải (khoản 2, Điều 4): Để kinh doanh nhóm dịch vụ liên quan đến vận tải đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật Việt Nam Như vậy, quy định Luật thương mại 2005, Nghị định 140 muốn chủ thể kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải phải tuân thủ văn pháp luật chuyên ngành Tuy nhiên, việc dành riêng điều luật để đề cập đến điều kiện kinh doanh thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải cho thấy Nghị định chưa bao quát hết hoạt động dịch vụ logistics mà chuyên lĩnh vực vận tải Điều xuất phát từ tính phức tạp hoạt động dịch vụ logistics bao gồm nhiều loại hình, nhiều cơng đoạn mang tính kĩ thuật, điều có nghĩa nhiều hoạt động chuỗi dịch vụ logistics mà Nghị định chưa đề cập đến Nhóm dịch vụ logistics liên quan khác (khoản 3, Điều 4): Ngoài việc đáp ứng điều kiện chung, thương nhân nước tham gia kinh doanh loại hình dịch vụ phải đáp ứng điều kiện khoản 2, Điều KẾT THÚC VẤN ĐỀ Có thể nói pháp luật quy định cụ thể điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics nhiên thực tế hạn chế định việc hiểu áp dụng pháp luật vậy, cần sớm có hướng dẫn cụ thể quy định nhằm hoàn thiện pháp luật lĩnh vực ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN OXI – LƯU HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC... CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 32 2.1 Mục tiêu, nội dung cấu trúc chương oxi – lưu huỳnh hóa học. .. học sinh lớp 10 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Bồi dưỡng, phát triển lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần hóa học phần Oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường Trung học phổ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG bài tập hóa học PHẦN OXI – lưu HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG, SỬ DỤNG bài tập hóa học PHẦN OXI – lưu HUỲNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay