Báo cáo thực tập cơ sở ngành vận tải biển

44 56 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2019, 11:50

Báo cáo thực tập cơ sở ngành vận tải biển. Thực tập tại cảng cảng TRANSVINA tại 321 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Báo cáo dành cho sinh viên năm hai thực tập hè chuyên ngành kinh tế Vận tải biển. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM BÁO CÁO THỰC TẬP SỞ NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN CHUYÊN ĐỀ: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ DIỆU LINH MÃ SINH VIÊN : 68725 LỚP : KTB 57 CL NHÓM SINH VIÊN : NHĨM THỰC TẬP KTB-1-18 (N04.TT) HẢI PHỊNG – 2018 Mục Lục: Mục Lục: Lời dẫn: Phần 1: Tổng quan vận tải biển _4 Phần 2: Tổng quan chức năng, nhiệm vụ cơng ty vận tải biển, cảng biển tìm hiểu cấu tổ chức quản lý công ty vận tải biển - loại trừ VOSCO, VINASHIP. 17 Phần 3: Giới thiệu cảng Transvina _25 Lời cảm ơn! _43 Lời dẫn: Do không bị giới hạn khoảng cách, giá thấp so với hình thức vận chuyển khác nên nói vận tải biển số ngành nghề phát triển ý Vận tải đường biển phát triển nhân tố quan trọng việc mở rộng quan hệ quốc tế phát triển kinh tế toàn cầu Nhờ vận tải biển mà hàng hố dễ dàng trao đổi không từ địa phương sang địa phương khác, từ quốc gia tới quốc gia khác mà trao đổi châu lục với Một quốc gia vận tải biển phát triển quốc gia chiếm nhiều ưu Không tạo chủ động quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tảibáo cáo tổng quan ngành vận tải biển, chức nhiệm vụ công ty vận tải biển giới thiệu lược cảng TRANSVINA mà em thu hoạch từ đợt thực tập sở ngành gần Phần 1: Tổng quan vận tải biển 1.1 Khái niệm ngành vận tải biển Vận tải biển ngành cơng nghiệp dịch vụ vai trò quan trọng thương mại hàng hóa khơng phạm vi quốc gia mà phạm vi quốc tế, toàn cầu Và theo đánh giá nhà kinh tế học, phát triển vận tải biển cho quốc gia khu vực nhân tố thiếu cho phát triển kinh tế giới Nói đến vận tải biển phương thức vận tải đời sớm so với phương thức vận tải khác Ngay từ năm trước cơng ngun chứng chứng minh phương thức áp dụng để vận chuyển hàng hóa Và ngày nay, với phát triển hệ thống vận tải, ngành vận tải biển đóng vai trò to lớn, khong thể thiếu với phát triển kinh tế toàn giới Và tầm quan trọng mặt chiến lược vận tải biển ngày rõ nét, kinh doanh xu hướng trở nên tồn cầu hóa nước ngày phát triển Một số quốc gia biển Thụy Sĩ, Lào,…cũng mạnh dạn đầu tư vào vận tải biển vừa để kinh doanh vận tải vừa để đảm bảo an ninh vận tải cho quốc gia Và lần ta khẳng định rằng: phát triển vận tải biển mối quan hệ hữu với phát triển kinh tế quốc dân kinh tế giới 1.2 Vai trò vận tải biển thương mại quốc tế 1.2.1 Vận tải biển yếu tố quan trọng, tách rời thương mại quốc tế Một lần ta khẳng định lại vận tải biển phát triển kinh tế giới mối quan hệ khăng khít, gắn bó chặt chẽ với Các loại hình vận tải, đặc biệt vận tải biển phát triển dựa vào việc mua bán, trao đổi hàng hóa quốc gia (hay gọi hoạt động thương mại) Việc mua bán, trao đổi hàng hóa thực nhiều dẫn đến việc cạnh tranh doanh nghiệp vận tải từ thúc đẩy đầu tư, phát triển ngành vận tải này, đặc biệt ngành vận tải biển Ngược lại, phương tiện, dịch vụ vận tải phát triển dẫn đến việc mua bán, trao đổi hàng hóa quốc gia, khu vực diễn thường xuyên với số lượng nhiều hơn; điều dẫn đến phát triển thương mại quốc tế Từ lý luận trên, ta khẳng định vận tải biển tách rời với thương mại quốc tế Thực tiễn chứng minh rằng, thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa vai trò quan trọng liên quan chặt chẽ đến hợp đồng vận tải, chí bao gồm hợp đồng vận tải hợp đồng mua bán hàng hóa sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ người bán với người mua hợp đồng vận tải biển điều chỉnh mối quan hệ người thuê chở người chuyên chở người bán với người mua phụ thuộc vào hợp đồng mua bán Vận tải đường biển giúp cho việc lưu thơng hàng hóa nước dễ dàng, thuận tiện Tuy nhiên, điều kiện mua bán hàng hóa vận tải đường biển lại đa dạng kéo theo thủ tục, quy định hàng hải phức tạp Do mối quan hệ bn bán quốc tế với vận tải biển quốc tế phức tạp so với phương thức vận tải khác như: hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy… 1.2.2 Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển Như trình bày phần 1.2.1, vận tải biển thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế Mặc dù khối lượng luân chuyển hàng hóa quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tiềm kinh tế đất nước đó, chun mơn hóa hợp tác sản xuất đất nước, tình hình trị, điều kiện khả vận tải đất nước Theo số liệu thống kê UNCTAD, chi phí vận tải đường biển chiếm trung bình khoảng 10-15% giá FOB 8-9% giá CIF hàng hóa bn bán quốc tế Vận tải đường biển cước phí rẻ loại hình vận tải góp phần làm tăng khối lượng ln chuyển hàng hóa bn bán quốc tế, nói cách khác, thúc đẩy bn bán phát triển khu vực quốc tế 1.2.3 Vận tải biển góp phần làm thay đổi cấu hàng hóa cấu thị trường Trước đây, vận tải đường biển chưa đầu tư phát triển, hàng hóa Việt Nam giao dịch cho nước phát triển thị trường gần điển hình nước lân cận Trung Quốc, Lào, Thái Lan,… Ngày vận tải đường biển phát triển, hàng hóa Việt Nam bn bán thị trường giới Vì vậy, nói vận tải biển góp phần thay đổi thị trường hàng hóa Việt Nam nói riêng nước giới nói chung 1.2.4 Vận tải biển góp phần cải thiện cán cân tốn Vận tải biển góp phần cải thiện tích cực đến cán cân toán quốc tế quốc gia nhờ vào chức kinh doanh Chức kinh doanh thể việc thực xuất nhập sản phẩm vận tải đường biển Đây hình thức xuất nhập vơ hình quan trọng Thu chi ngoại tệ vận tải đường biển dịch vụ khác liên quan đến ngành nghề phận quan trọng cán cân tốn quốc tế Phát triển đội tàu bn quốc gia tác dụng tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cách hạn chế nhập sản phẩm vận tải từ nước khác, khẳng định vận tải đường biển ảnh hưởng tích cực đến cán cân tốn quốc tế 1.3 Ý nghĩa vận tải biển Vận tải biển ngành quan trọng hệ thống vận tải quốc gia vì: Mục tiêu chủ yếu ngành nghề đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa đường biển khu vực nước quốc tế đồng thời tham gia vào thị trường thuê tàu giới hai loại tổ chức vận tải biển: Vận tải định tuyến vận tải tàu chuyến Vận tải định tuyến hình thức cung cấp dịch vụ vận chuyển thường xuyên tuyến cố định, cảng cố định theo lịch trình chạy tàu lập công bố trước Đây phương thức vận tải mà hàng hoá liên quan chuyên chở phải mang đến tàu Dịch vụ vận tải cần đủ số lượng tàu nhằm trì lịch vận hành định sẵn công bố từ trước Dịch vụ vận tải định tuyến cần kết nối tuyến gom hàng với tuyến chạy cảng trung chuyển quốc tế Giá cước hình thức vận tải tương đối ổn định chủ tàu hiệp hội đưa ra, cước thường cao so với tàu chuyến, thông thường bao gồm chi phí xếp dỡ Tất đội tàu vận tải định tuyến vai trò quan trọng việc vận chuyển hàng hoá Ngồi hình thức vân tải tàu định tuyến, loại hình dịch vụ vận tải khác tàu chuyến Vận tải tàu chuyến hình thức cung cấp dịch vụ vận chuyển không thường xuyên, không theo tuyến cố định, khơng lịch trình cơng bố từ trước mà theo yêu cầu người thuê tàu sở hợp đồng thuê tàu chuyến Hình thức khai thác tàu chuyến hìn thức khai thác phổ biến hầu đội tàu bn vận chuyển hàng hố đường biển Hình thức đặc biệt ý nghĩa nước phát triển đội tàu nhỏ bé, hệ thống cảng chưa phát triển, nguồn hàng khơng ổn định Số lượng hàng hố, loại hàng, thời gian khởi hành, thời gian đến, số lượng cảng ghé qua không cố định mà thay đổi phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu cụ thể chuyến 1.4 Các dịch vụ vận tải biển Từ thực tiễn cho thấy, nhiều thể loại dịch vụ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến ngành vận tải biển Nhưng ta xếp chúng vào loại hình dịch vụ sau đây: 1.4.1 Dịch vụ kinh doanh khai thác tàu Đây loại hình dịch vụ nghĩ tới nhắc tới dịch vụ kinh doanh khai thác tàu biển Trong loại hình kinh doanh này, phân chia theo đối tượng vận tải biển tàu vận tải biển chia thành ba loại: Tàu hàng, tàu khách, tàu vừa chở hàng vừa chở khách Và tùy theo cách thức tổ chức khai thác mà loại tàu điểm chung điểm riêng biệt Căn vào hình thức tổ chức chạy tàu tàu vận tải biển mà người ta thường chia hoạt động đội tàu thành hai loại là: vận tải tàu định tuyến vận tải tàu chuyến Đặc trưng ngành vận tải biển tuyến vận tải thường xuyên, tổ chức theo hình thức khai thác tàu định tuyến hình thức vận tải tàu chuyến lượng hàng hóa khơng lớn xuất thị trường vận tải Và loại hình đánh giá phù hợp với quốc gia phát triển phát triển hay quốc gia đội tàu nhỏ bé hệ thống cảng chưa phát triển, hoàn thiện 1.4.2 Dịch vụ kinh doanh khai thác cảng Đây loại hình dịch vụ thứ hai ngành vận tải biển, loại hình dịch vụ nhiệm vụ xếp dỡ hàng hóa cảng Hiện lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng mở rộng, việc xếp dỡ cảng thực cơng việc khác như: thay mặt chủ tàu, chủ hàng làm nhiều hoạt động khác liên quan đến hàng phân phối giám sát việc vận chuyển hàng hóa đến tận người tiêu dùng cuối trở thành trung tâm hậu cần 1.4.3 Kinh doanh dịch vụ hàng hải Ngồi hai loại hình dịch vụ loại hình dịch vụ ngành vận tải biển kinh doanh dịch vụ hàng hải Loại hình kinh doanh bao gồm hoạt động như: Dịch vụ đại lý tàu biển: hoạt động thay chủ tàu nước thực dịch vụ tàu hàng Việt Nam Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa vận chuyển đường biển: hoạt động thay mặt khách hàng đếm số lượng hàng hóa thực tế giao nhận với tàu, với phương tiện vận tải khác, hàng hóa xuất nhập kho, bãi cảng, xếp dỡ hàng hóa container Dịch vụ giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển hoạt động kinh doanh thay mặt khách hàng tổ chức thiết kế bố trí thu xếp thủ tục giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc giao nhận, lưu kho, lưu bãi, thu gom kí phát hàng hóa Dịch vụ mơi giới hàng hải hoạt động môi giới cho khách hàng việc liên quan đến hàng hóa phương tiện vận tải biển, mua bán tàu, bảo hiểm hàng hải, lai dắt, thuê thuyền viên Dịch vụ cung ứng tàu biển hoạt động kinh doanh cung ứng cho tàu lương thực, thực phẩm dịch vụ với thuyền viên… Dịch vụ sửa chữa nhỏ tàu biển hoạt động kinh doanh thực cạo hà, gõ gỉ, sơn, bảo dưỡng, sửa thiết bị động lực, thông tin, đường nước, ống hơi, hàn vá hạng mục từ mớn nước trở lên sửa chữa nhỏ khác 3.3.3 sở vật chất cảng Transvina Cảng trang bị đầy đủ trang thiết bị để đưa đón tàu cập cảng, làm hàng trước cầu bến lưu trữ, xếp container bãi cảng Sau sở vật chất cảng:  Các phương tiện lai dắt: o Tàu 1600 HP : o Tàu 800 HP : tàu tàu Hình Tàu lai 1600 HP Phương tiện bốc xếp: o Cẩu bờ di  o o o o o động 100T : Cẩu bờ cố định 42T : Xe nâng container rỗng: xe Xe nâng (forklift 3-10T): xe Xe vận tải container: 20 Xe nâng container (super stacker) 42T: xe Hình Bảng phương tiện bốc xếp cảng  Kho bãi: o Bãi Container : o Khả chất xếp : o Lưu trữ container lạnh : o Kho CFS : o Văn phòng : 40.000m2 2.500 TEU 50 đầu cắm 1.200 m2 400m2 Hình Một số hình ảnh thiết bị cảng Ngoài ra, bãi cảng trang bị nhiều máy phát điện phục vụ cho việc lưu container lạnh bãi 3.4 cấu tổ chức cảng Hình đồ tổ chức cảng Transvina Nhìn chung, cấu tổ chức máy cảng Transvina bao gồm Ban giám đốc 11 người làm việc văn phòng Hà Nội, tồn biên chế lại cảng gồm: 110 cán nhân viên Trong đó, cảng 83 cán nhân viên, ngồi phận công nhân viên theo hợp đồng công việc, nhân viên giao nhận 12 người, công nhân xếp dỡ khoảng 20 người Cụ thể phòng ban nhiệm vụ sau: 3.4.1 Ban giám đốc Ban Giám đốc cảng Transvina gồm 11 thành viên, làm việc văn phòng Hà Nội Ban Giám đốc thực việc quản lý, điều hành chung đưa kế hoạch hoạt động lâu dài cho cảng Hiện nay, Ban Giám đốc đồng thời lãnh đạo người Việt người Nhật Bản (người tập đoàn Itochu) 3.4.2 Giám đốc cảng Giám đốc cảng người đại diện cho Ban giám đốc, truyền đạt tổ chức thực đạo, định Ban giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh cảng Ngồi ra, giám đốc nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đơn đốc hoạt động Phòng ban cảng, đưa đạo kịp thời để giải tình tranh chấp phát sinh giám đốc đại diện pháp nhân cho cảng để kí kết hợp đồng cung ứng dịch vụ với khách hàng Bên cạnh đó, Giám đốc cảng làm cầu nối, truyền đạt nguyện vọng, ý kiến đóng góp cán nhân viên cảng với Ban giám đốc để kế hoạch, hướng tương lai giúp cảng phát triển hơn, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho Cán công nhân viên Hiện nay, Giám đốc cảng Ơng Hồng Văn Dương 3.4.3 Phòng khai thác Phòng khai thác phận quan trọng cảng Transvina Phòng nhiệm vụ lên kế hoạch hoạt động cảng đầu mối thông tin cảng với hãng tàu Trước tàu cập bến, phòng khai thác nhiệm vụ:  Nhận kế hoạch tàu vào cảng hãng tàu, bao gồm: o Tên tàu, số chuyến, thời gian dự kiến làm hàng nhập/xuất o Số lượng hàng nhập hàng xuất tạm thời Loại hàng đặc biệt (nếu có), hàng hạ bãi, hàng để lại tàu, hàng shipside, thơng tin liên quan đến hàng hóa o Nếu tàu mới, lần vào cảng yêu cầu hãng tàu gửi thông số tàu để cập nhật vào phần mềm (vẽ đồ tàu, cập nhật liệu tàu đó)  Làm kế hoạch tàu gửi đến đơn vị liên quan: đảm bảo làm tàu tiến độ, yêu cầu, an toàn, đầy đủ o Cảng vụ: gửi kế hoạch tàu để xác nhận cảng sẵn sàng cầu bến, phương tiện đón tàu vào làm hàng o Tàu lai: trường hợp Transvina hợp đồng với cơng ty tàu lai phục vụ làm tàu lớn phận khai thác phải báo tàu lai phân công, hỗ trợ tàu cập cầu rời cầu o Chỉ đạo công nhân, giao nhận xếp dỡ: lưu ý liên lạc tàu sát sao, thông báo kịp thời để bố trí lực lượng cơng nhân, giao nhận cho phù hợp o Tổ lái cẩu, lái xe trucking: thông báo lượng hàng nhập xuất để bố trí cơng việc lượng xe kịp thời o Phòng kỹ thuật: kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện phục vụ làm tàu ( cần cẩu, xe nâng, xe trucking, dụng cụ làm hàng, hệ thống điện, tủ điện ) đảm bảo thông suốt o Thơng báo cho phòng thương vụ để nhập liệu hàng hóa kịp thời, phục vụ khách hàng o Thông báo cho tổ bảo vệ thời gian dự kiến tàu làm hàng cảng o Phòng khai thác bàn giao công việc cụ thể ca trực  Nhận list hàng nhập o Nhận thông tin hàng nhập phải dỡ để lại tàu đồ hàng tàu, tổng số, loại hàng, tình trạng hàng hóa o Đổ hàng nhập vào hệ thống phần mềm OM công ty o Nếu hàng nhập shipside sang bãi khác yêu cầu hãng tàu cấp công văn hải quan hàng chuyển thẳng kho riêng (lưu ý in list cho giao nhận bảo vệ), phương tiện bên vận chuyển o Lên kế hoạch xếp hàng nhập bãi cho loại hàng o Chuyển list nhập, list shipside đồ cho giao nhận, đạo công nhân, bảo vệ o Với loại hàng đặc biệt (quá khổ, tải, hóa chất, hàng lạnh, hàng rời ) lưu ý xếp dỡ phải báo đạo, giao nhận, phương tiện tham gia chuẩn bị dụng cụ, đầy đủ  Nhận list hàng xuất o Trường hợp hàng xuất bãi: khai thác phải chuẩn bị list, đồ kỹ Phải cập nhật thường xuyên thay đổi list mà hãng tàu u cầu, từ thơng báo kịp thời đến phận làm tàu giao nhận, đạo, lái cẩu o Phân công phận tham gia làm hàng xuất cho phù hợp, thuận tiện Khi tàu cập cầu làm việc cảng, phòng khai thác sẽ:  Chuẩn bị cầu bến gọn gàng để đón tàu sà lan cập cầu an tồn  Tổ bảo vệ phải mặt cầu tàu thời gian để đón tàu: phân cơng người, vị trí buộc dây cho tàu cụ thể  Cán ca thường xuyên liên lạc với hoa tiêu dẫn tàu tàu lai để phối hợp cho tàu cập cầu an toàn  Tàu cập cầu xong triển khai việc làm hàng theo kế hoạch định tới công nhân, giao nhận, lái cẩu, trucking, xe nâng  Trường hợp hàng nhập xuất lơ hàng đặc biệt (q khổ, q tải, hóa chất, hàng lạnh, hàng rời )  Ln ln theo dõi trực tiếp gián tiếp thông qua VHF với phận việc làm hàng tàu cầu tàu để đáp ứng kịp thời phát sinh xảy  Liên lạc thường xuyên với chủ hãng tàu, đơn vị liên suốt trình làm hàng  Phối hợp với giao nhận, sỹ quan ca tàu, đại diện hãng tàu xử lý kịp thời tình trạng hàng nhập, xuất hỏng hóc, sai chì hàng đặc biệt, lập biên bàn giao cụ thể  Nhận tally hàng nhập từ giao nhận, làm biên giao nhận tình trạng hàng nhập để ký với tàu Một số trường hợp hàng nhập hỏng nặng phải lập thêm biên riêng, chữ ký đại diện hãng tàu, sỹ quan ca tàu, giao nhận cảng, cán khai thác cảng Tránh xảy kháng cáo không đáng  Tiến hành cơng tác chuẩn bị làm hàng xuất kịp thời: Nhận chuyển list xuất, đồ tổng, đồ chấm BAY cho phận giao nhận, đạo cơng nhân  Trong q trình làm hàng xuất phải thường xuyên liên lạc với đại diện hãng tàu, đạo công nhân, giao nhận, xe nâng, xe trucking để đảm bảo việc xuất hàng đúng, đủ, kịp thời Tránh thiếu sót xảy  Hồn thành văn hàng hóa nhập, xuất ký xác nhận đầy đủ bên Đến tàu rời cầu, phòng khai thác phối hợp với hoa tiêu, thuyền trưởng, tàu lai, tổ bảo vệ cho tàu rời cầu an tồn Hình Một số hình ảnh cảng 3.4.3.1 Phòng vận tải Hình 10 Đội xe Transvina Đa phần cảng phòng khai thác – vận tải cảng Transvina lại tách riêng thành hai phòng khác cảng cung cấp thêm dịch vụ door-to-door cho khách hàng nên mảng công việc riêng rẽ phận khai thác vận tải Tại cảng Transvina, phòng vận tải phận phòng khai thác, nên cơng việc phòng chủ yếu lên kế hoạch quản lý điều động đội xe container cảng để vận tải container nội cảng tàu thực xếp dỡ hàng hóa đây, đồng thời vận tải cung ứng dịch vụ Door-to-door cho khách hàng Phòng vận tải ln phải kết hợp chặt chẽ với phòng khai thác để nắm thời gian tàu vào tàu rời cảng, từ lên kế hoạch bố trí xe vận chuyển container bãi kịp thời Bên cạnh đó, phải kết hợp với phòng thương vụ để cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo yêu cầu nắm rõ kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe phòng kỹ thuật để điều xe hợp lý 3.4.3.2 Phòng giao nhận Cảng Transvina khơng phòng giao nhận làm việc khối văn phòng mà phòng giao nhận bãi cảng Phòng trực tiếp thực công việc giao nhận bãi điều độ cảng Các cơng việc phòng giao nhận kể đến như:  Giao, nhận container với chủ hàng, lập cấp phiếu giao nhận container (EIR) cho khách tới cảng gửi/lấy container  Hướng dẫn xe khách tới vị trí đặt container để tiến hành hạ bãi/lấy container  Thông báo cho đội lái xe nâng vị trí phương án xếp dỡ hàng bãi, ký phiếu nâng hạ container  Nhận list hàng hóa từ hãng tàu thực việc kiểm đếm hàng hóa giao nhận với tàu  Kiểm tra thường xuyên máy phát điện tình trạng, nhiệt độ container lạnh 3.4.4 Phòng thương vụ Phòng thương vụ vai trò quan trọng tương đương với phòng khai thác Khách hàng tới cảng chia làm luồng chủ hàng hãng tàu, phòng khai thác phụ trách việc liên hệ cảng với hãng tàu phòng thương vụ kênh liên lạc cảng chủ hàng Khi chủ hàng nhu cầu sử dụng dịch vụ cảng liên hệ với phòng thương vụ để lấy thơng tin ngược lại, cảng cần liên hệ với khách hàng phòng thương vụ thực cơng việc Ngồi ra, cảng việc thu phí dịch vụ cảng tiền cược vỏ thường phòng kế tốn thực cảng Transvina, phòng thương vụ thực việc thu tiền, cấp hóa đơn cuối tháng tốn lại với phòng kế tốn 3.4.4.1 Phòng khách hàng Là phận phòng thương vụ, phòng khách hàng trực tiếp tiếp đón khách hàng tới cảng Tại đây, khách làm thủ tục đổi lệnh từ lệnh hãng tàu sang lệnh cảng để lấy hàng hạ container xuống bãi cảng,Hình đồng thời nhập liệu 11 Phòng khách hàng khách hàng vào phần mềm quản lý OM 3.4.5 Phòng kỹ thuật Phòng kỹ thuật nơi quản lý đảm bảo trì tình trạng tốt cho máy móc thiết bị cảng Nhiệm vụ cụ thể phòng kỹ thuật gồm có:       Đảm bảo kỹ thuật sản xuất cho tồn cảng Duy trì, thực an toàn cho sản xuất, an toàn lao động Huấn luyện, kiểm tra trình độ chun mơn cơng nhân viên Sửa chữa trang thiết bị cảng Lập kế hoạch sửa chữa hàng năm Thường xuyên kiểm tra chế độ an tồn lao động 3.4.6 Phòng kế tốn Đây phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc quản lý hoạt động tài chính, hạch tốn kinh tế hạch tốn kế tốn tồn cơng ty, quản lý kiểm soát thủ tục toán, đề xuất biện pháp giúp cho công ty thực tiêu tài Phòng nhiệm vụ chủ yếu sau:  Tổng hợp số liệu, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng máy móc thiết bị Thực báo cáo tài chính, báo cáo thuế nghĩa vụ theo quy định nhà nước  Phân tích đánh giá hoạt động thu – chi cảng, đề xuất phương án cân đối hợp lý  Đề nghị biện pháp điều chỉnh, xử ký kịp thời sai lệch hoạt động kinh doanh quản lý tài cảng 3.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh cảng 3.5.1 Các dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh mà cảng cung cấp Giống nhiều cảng biển khác, hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu cảng Transvina xếp dỡ hàng hóa Bên cạnh đó, cảng cung cấp thêm số dịch vụ khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, hãng tàu người gửi hàng đến cảng Các dịch vụ cụ thể bao gồm:  Vận tải container từ kho đến kho  Xếp dỡ hàng hoá  Vận tải hàng Ro-Ro, hàng container đường biển nội địa từ Bắc đến Nam  Kinh doanh, khai thác cầu cảng  Giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển, đường hàng không, đường  Dịch vụ lưu container thường, container lạnh, container rỗng kho bãi cảng  Rút hàng cho khách theo yêu cầu kho CFS  Cung cấp dịch vụ khác liên quan Hình 12 Một số hoạt động kinh doanh cảng 3.5.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh cảng Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015, trung bình lượng hàng hóa tháng qua cảng đạt khoảng từ 110.000 đến 120.000 TEU tương đương với 2,5 triệu hàng hóa thông qua năm Trong giai đoạn này, doanh thu hàng năm cảng đạt từ 75 tỷ đến 80 tỷ đồng Con số giúp cho cảng Transvina trở thành doanh nghiệp top đầu tổng công ty Hàng Hải Việt Nam hiệu kinh tế hiệu đầu tư Sau bảng thống kê khối lượng hàng hóa thông qua cảng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015: Hình 13 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng Transvina giai đoạn 2010 2015 Tuy nhiên, từ sau năm 2015 đến nay, với phát triển đầu tư doanh nghiệp vào lĩnh vực vận tải biển với đời cảng container chun dụng lớn nhỏ phía Đình Vũ khiến cho cảng Transvina gặp nhiều khó khăn Các cảng trẻ trang bị công nghệ xếp dỡ đại nhất, bãi container lớn gần thượng nguồn Cảng Đoạn Xá, Cảng Green Port, Cảng Nam Hải v.v , cảng giúp cho hãng tàu tiết kiệm thời gian chi phí chưa kể đến tàu trọng tải lớn không lựa chọn cảng Transvina mà phải vào cảng trẻ mơn nước sâu Đây nguyên nhân chủ yếu khiến cho thị phần cảng Transvina ngày giảm đi, hoạt động kinh doanh cảng lâm vào tình trạng khó khăn Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, lượng hàng hóa thơng qua cảng giảm dần, sản lượng cảng lúc theo thống kê dao động khoảng từ 80.000 – 90.000 TEU tháng, giảm khoảng 25% đến 30% so với giai đoạn 2010 đến 2015 Các tàu nước cập bến cảng xây dựng khu vực phía Đình Vũ, luồng sâu hơn, hành trình từ cầu cảng biển rút ngắn hơn; mặt khác khu vực Đình Vũ kết nối với hệ thống giao thông quốc gia hệ thống đường cao tốc, đường 5A, đường 5B, đồng thời bãi Logictics phần lớn xây dựng tập trung khu vực Đình Vũ này.Tàu làm hàng cảng Transvina chủ yếu giai đoạn 2015-2017 tàu hàng nội địa sà lan Các tàu cập cảng chủ yếu sà lan, tàu nội địa dẫn đến kết sản xuất kinh doanh cảng giảm mạnh Giai đoạn này, doanh thu cảng Transvina đạt khoảng 53-60 tỷ đồng/năm, doanh thu giảm đồng nghĩa với việc lợi nhuận cảng giảm cách đáng kể Từ năm 2017 đến nay, cảng Transvina gặp nhiều khó khăn lượng tàu vào cảng ít, vài tàu nhỏ Cảng chủ yếu làm hàng chuyển tải sà lan từ cảng Cái Lân Hải Phòng với giá cước thấp Để khắc phục tình trạng này, cảng trình cục Hàng Hải để dược kiểm định, nâng cấp tiếp nhận tàu tải trọng lớn vào để xếp dỡ hàng hóa Đồng thời cảng cố gắng trì cân thu chi đảm bảo cơng việc cho cán công nhân viên 3.5.3 Mục tiêu tương lai Với khó khăn phải đối mặt giai đoạn nay, cảng cố gắng tìm phương hướng giải cách nhanh chóng, hiệu Ban giám đốc cảng Transvina đề mục tiêu ngắn hạn giành lại thị phần giai đoạn trước, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn phải đưa phương án mới, cụ thể nhằm thu hút thêm nhiều tàu, hàng tới cảng để mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận Lời cảm ơn! Qua việc thực tập sở ngành trường với hoạt động tham quan tìm hiểu thực tế cảng Transvina thời gian qua, em trau dồi kiến thức sẵn đồng thời thu hoạch cho kiến bổ ích, thực tế ngành vận tải biển với tổng quan hoạt động, nhiệm vụ thực tế phòng ban cảng Đây mục tiêu đào tạo nhà trường nhằm gắn liền kiến thức lý thuyết sách với hoạt động thực tế Đợt thực tập mang lại cho chúng em kiến thức thực tế cho chuyên ngành học tập làm việc chúng em Em xin chân thành cảm ơn thầy cảng gắn kết, hướng dẫn tận tình đưa cho chúng em thơng tin bổ ích, thiết thực, giúp đỡ chúng em hoàn thành tập trình học tập giúp đỡ việc hồn thành báo cáo sở ngành ngành vận tải biển ... quan ngành vận tải biển, chức nhiệm vụ công ty vận tải biển giới thiệu sơ lược cảng TRANSVINA mà em thu hoạch từ đợt thực tập sở ngành gần Phần 1: Tổng quan vận tải biển 1.1 Khái niệm ngành vận tải. .. nhập sản phẩm vận tải từ nước khác, khẳng định vận tải đường biển có ảnh hưởng tích cực đến cán cân tốn quốc tế 1.3 Ý nghĩa vận tải biển Vận tải biển ngành quan trọng hệ thống vận tải quốc gia... chức chạy tàu tàu vận tải biển mà người ta thường chia hoạt động đội tàu thành hai loại là: vận tải tàu định tuyến vận tải tàu chuyến Đặc trưng ngành vận tải biển tuyến vận tải thường xuyên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập cơ sở ngành vận tải biển, Báo cáo thực tập cơ sở ngành vận tải biển, Phần 1: Tổng quan về vận tải biển, Phần 2: Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của công ty vận tải biển, cảng biển và tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý của 1 công ty vận tải biển - loại trừ VOSCO, VINASHIP., Phần 3: Giới thiệu về cảng Transvina

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay