Đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tỉnh 2009-2010

1 347 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 09:10

sở gd & ĐT tĩnh Đề chính thức đề thi vào lớp 10 thpt năm học 2009 - 2010 môn toán Ngày thi: 25 - 06 - 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: 1) Giải phơng trình: x 2 + x 6 = 0 2) Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đờng thẳng y = ax 2 đi qua điểm M(2; -1) Tìm hệ số a. Bài 2: Cho biểu thức: P = 2 1 . 2 1 x x x x x x x x ữ ữ ữ với x > 0 và x 1 1) Rút gọn biểu thức P 2) Tìm giá trị của x để P = 0. Bài 3: Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 10 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe phải điều đi làm công việc khác, nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự định. Hỏi đoàn xe lúc đầu có bao nhiêu chiếc. ( Biết rằng khối l- ợng hàng mỗi xe chở là nh nhau). Bài 4: Cho đờng tròn tâm O có các đờng kính MN, PQ (PQ không trùng với MN). 1) Chứng minh tứ giác MPNQ là hình chữ nhật. 2) Các tia NP, NQ cắt tiếp tuyến tại M của đờng tròn (O) theo thứ tự ở E, F. a) Chứng minh 4 điểm E, F , P, Q cùng thuộc một đờng tròn. b) Khi MN cố định, PQ thay đổi. Tìm vị trí của E và F khi diện tích tam giác NEF đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 5: Các số a, b, c [-2; 5] thỏa mãn điều kiện a + 2b + 3c 2. Chứng minh bất đẳng thức: a 2 + 2b 2 + 3c 2 66. Đẳng thức xảy ra khi nào? Hết . Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã 01 . sở gd & ĐT hà tĩnh Đề chính thức đề thi vào lớp 10 thpt năm học 2009 - 2 010 môn toán Ngày thi: 25 - 06 - 2009 Thời gian làm bài:. nhận chuyên chở 10 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe phải điều đi làm công việc khác, nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tỉnh 2009-2010, Đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tỉnh 2009-2010, Đề thi vào lớp 10 THPT Hà Tỉnh 2009-2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn