giáo án hai cột cực hay

52 326 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 04:10

Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết:48 Bài 31. TÍNH CHẤT- ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO(tt) A. Mục Tiêu: • Kiến thức: Biết biết hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. Biết và hiểu khí hiđro có tính khử, tác dụng với oxi ở dạng đơn chất và hợp chất. Các phản ứng này đều toả nhiệt. Biết hỗn hợp khí hiđro với oxi là hỗn hợp nỗ. Biết hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy toả nhiều nhiệt. • Kỹ năng: Biết đốt cháy hiđro trong không khí, biết cách thử hiđro nguyên chất và quy tắc an toàn khi đốt cháy hiđro. Biết làm thí nghiệm hiđro tác dụng với đồng oxit. • Thái độ: Củng cố, khắc sâu lòng ham thích học tập bộ môn. B. Chuẩn Bò - Tranh vẽ: Ứng dụng của hiđro (hình 5.3 trang 111SGK). - Hoá chất: Kẽm viên, dd axit clohiđric (HCl), Đồng oxit (CuO). - Hoá cụ: 2 ống nghiệm,ống dẫn khí, giá sắt, cốc thuỷ tinh chứa nước, ống thuỷ tinh, đèn cồn, diêm, thìa lấy hoá chất. C. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : Kiểm tra: - Hãy nêu tác dụng của khí hiđro với khí oxi? Viết PTHH? Làm thế nào để biết dòng khí H 2 là tinh khiết để có thể đốt cháy khí H 2 mà không gây ra tiếng nổ mạnh? Đặt vấn đề : Tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu tác dụng của khí hiđro với khí oxi. Khí hiđro còn tính chất hoá học nào không? Và ứng dụng của khí hiđro là gì? Bài học này chúng ta nghiên cứu. 2. Tác dụng với đồng oxit. PTHH H 2 (k)+CuO(r)  → o t H 2 O(h)+Cu(r) Khí hiđro đã Hoạt động 2 : GV: HS đọc tác dụng cuả khí H 2 với bột đồng oxit. Nhận xét các hiện tượng và trả lời các câu hỏi: - Mục đích của thí nghiệm sắp tiến hành? THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Kết luận: SGK - Các bộ phận chủ yếu của thiết bò thí nghiệm? - Màu sắc của CuO trước khi làm thí nghiệm? - HS nhóm thảo luận và phát biểu. Sau đó GV tiến hành thí ngiệm thực tế cho dòng khí H 2 đi qua CuO. - HS quan sát. - Ở nhiệt độ thường, khi cho dòng khí H 2 đi qua CuO có hiện tượng gì? - Làm gì để kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro? - HS nhóm trao đổi và trả lời. GV: Tiếp tục thực hiện thí nghiệm. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro và bắt đầu đun nóng phần ống thuỷ tinh có chứa CuO thì bột đen CuO biến đổi như thế nào? - Còn có chất gì được tạo thành trong ống? Yêu cầu đọch SGK II.2.b - HS quan sát. - HS nhóm trao đổi và phát biểu. - Hãy viết PTHH xảy ra? - Có kết luận gì về tác dụng của khí hiđro với đồng (II) oxit. - HS viết PTHH trên bảng. - HS đọc SGK. GV: Yêu cầu HS đọc phần kết luận (II.c) trong SGK. - Làm bài tập 2a trang 112 SGK. - HS nhóm thảo luận và viết PTHH lên bảng con. III. Ứng dụng (SGK) Hoạt động 3 : GV: Khí hiđro có lợi ích gì cho chúng ta không? Qua tính chất của khí hiđro đã học, khí hiđro có những ứng dụng gì? - HS quan sát tranh và phát biểu. Sau đó HS GV: Sử dụng tranh vẽ (hình 5.2 SGK) (dùng giấy trắng che phần điều chế). Hoạt động 4 : Vận dụng - Làm bài tập 1,4 trang 109 SGK GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ (SGK). Hướng dẫn về nhà: + Học bài +Làm bài tập vào vở (GV gợi ý cách giải bài 6 trang 112). + Xem trước bài 32. - HS làm việc cá nhân và phát biểu. - HS thảo luận nhóm  giải bài tập. 1 HS lên giải câu 1a và 1 HS THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Giáo án: Hoá Học 8 khaực leõn giaỷi caõu 1b. THCS Quảng Hải GV: Phùng Vũ Lâm Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết:49 Bài 22. PHẢN ỨNG OXI - HOÁ KHỬ A. Mục Tiêu: • Kiến thức: Biết chất khử là chất chiếm oxi của chất khác, chất oxi hoá là chất khí oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác. Sự khử là sự tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất, sự oxi hoá HS hiểu được phản ứng oxi hoá khử là PƯHH trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. • Kỹ năng: Rèn kó năng viết và nhận ra phản ứng oxi hoá khử, chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá trong phản ứng hoá học. • Thái độ: Biết tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá khử. B. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : Kiểm tra: Viết PTHH của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: sắt (III) oxit, thủy ngân (II) oxit, chì (II) oxits? - HS trả lời viết PTHH trên bảng. Chữa bài tập 5 trang 109 SGK? Đặt vấn đề : Chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ. Qua tính chất hoá học của hiđro tác dụng với một số oxit kim loại, chúng ta nghiên cứu phản ứng oxi hoá khử. Thế nào là phản ứng oxi hoá khử? Phản ứng oxi hoá khử có tầm quan trọng thế nào trong công nghiệp luyện kim và công nghiệp hoá học? Đó là nội dung bài học hôm nay. - 1 HS lên bảng viết PTHH: - 1 HS chữa bài tập 5 Fe 2 O 3 + 3H 2  → o t 2Fe+3H 2 O HgO + H 2  → o t Hg+H 2 O PbO + H 2  → o t Pb+H 2 O 1. Sự khử: - Là sự tách oxi khỏi hợp chất. GV: Dựa vào các PTHH nêu trên và đặt câu hỏi. - Lưu ý: Sự oxi hoá là sự tác dụng cuả một chất với oxi. - Chất nào đã chiếm oxi của Fe 2 O 3 , HgO, PbO? Trong các phản ứng đó hiđro đã thể hiện tính chất gì? GV: Trong các phản ứng này đã xảy ra sự khử của oxit của oxit kim loại. Vậy sự khử là gì? - HS nhóm thảo luận và phát biểu. - HS nhóm phát biểu. THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 GV: Khi nghiên cứu tính chất hoá học của oxi,chúng ta đã tìm hiểu sự oxi hoá. Các em hãy nhắc lại khái niệm này? - HS nhóm thảo luận và phát biểu. 2. Chất khử và chất oxi hoá (Học phần kết luận) - Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử. - Chất nhường oxi của cho khác gọi là chất oxi hoá. Hoạt động 3 : GV: Trong phản ứng CuO + H 2  → o t Cu + H 2 O Chất nào được gọi là chất khử? Chất nào được gọi là chất oxi hoá? Vì sao? - Chất khử là gì? - Chất oxi là gì? GV: Yêu cầu HS đọc SGK phần 2c. HS nhóm thảo luận và phát biểu theo từng câu hỏi. Hoạt động 4 : GV: Trong phản ứng trên, quá trình oxi hoá hiđro và quá trình khử oxi của CuO có thể xảy ra riêng lẻ, tách biệt được không? - HS nhóm trao đổi và phát biểu. 3. Phản ứng oxi hoá khử là PƯHH trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. GV: Giải thích dựa vào phản ứng CuO + H 2  → Cu + H 2 O - Các em nhận xét gì về mối quan hệ giữ sự khử và sự oxi hoá? - Các em đònh nghóa thế nào về phản ứng oxi hoá khử? - HS nhóm phát biểu. - HS đọc SGK: “Sự khử .oxi hoá khử” 4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá khử (SGK) Hoạt động 5 : GV: Phản ứng oxi hoá khử có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống và sản xuất? - HS đọc SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi. Hoạt động 6: Vận dụng - HS làm bài tập 1 trang 113 - Làm bài tập 3 trang 113 Hướng dẫn về nhà + Học bài, làm bài tập vào vở. - HS làm việc cá nhân (chỉ chọn câu đúng). - HS làm trên THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m 2 Hhoá oxiSự Cu khửSự Giáo án: Hoá Học 8 + Xem trửụực baứi 33. baỷng. THCS Quảng Hải GV: Phùng Vũ Lâm Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết:50 Bài 33. ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ A. Mục Tiêu: • Kiến thức: HS hiểu nguyên liệu, phương pháp cụ thể điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm (axit HCl hoặc H 2 SO 4 tác dụng với Zn hoặc Al), biết nguyên tắc điều chế hiđro trong công nghiệp. Hiểu được phản ứng thế là PƯHH giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. • Kỹ năng: HS có khả năng lắp được dụng cụ điều chế hiđro từ axit và kẽm, biết nhận ra hiđro (bằng que đóm đang cháy) và thu H 2 vào ống nghiệm (bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước). B. Chuẩn Bò - Hoá chất: Kẽm viên, dd axit clohiđric (HCl). - Hoá cụ: HS: Dụng cụ điều chế H 2 (như hình 5.4 SGK) (ống nghiệm, nút cao su có ống dẫn đầu vuốt nhọn, que đóm, đèn cồn, diêm, kẹp, ống nhỏ giọt, giá sắt. - GV: Dụng cụ điều chế H 2 và thu khí H 2 (hình 5.5 SGK). - Dụng cụ điều chế H 2 bằng cách điện phân nước. C. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : Kiểm tra: - Hãy lập PTHH khi cho Fe 2 O 3 tác dụng với H 2 . Tại sao phản ứng có tên là phản ứng oxi hoá khử? Cho biết chất khử? Chất oxi hoá? Giải thích? - Chữa bài tập 2 trang 113 SGK. Đặt vấn đề : Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, nhiều khi người ta dùng khí H 2 trong phòng thí nghiệm thuộc loại phản ứng nào? Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu. - HS lập PTHH trên bảng – trả lời theo yêu cầu. I. Điều chế hiđro: 1. Trong phòng thí nghiệm: Điều chế hiđro bằng tác Hoạt động 2 : GV: Yêu cầu HS đọc SGK phần I.1.a trang 114 HS quan sát dụng cụ được lắp sẵn trên bàn giáo viên. - HS đọc SGK, lớp theo dõi trong SGK. - HS quan sát THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 dụng của axit (HCl hoặc H 2 SO 4 loãng) với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm) Zn (r) +2HCl (dd)  → H 2(k) +ZnCl 2(dd) Cách thu khí: Cho khí hiđro đẩy không khí hay đẩy nước. Nhận ra khí H 2 bằng que đóm đang cháy. Nhóm HS làm thí nghiệm điều chế hiđro theo hướng dẫn của giáo viên. GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi (đã viết sẵn trên bảng phụ): - Có hiện tượng gì xảy ra khi cho kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl? - Khí thoát ra có làm cho than hồng của que đóm bùngcháy không? - Có hiện tượng gì khi cô cạn giọt dd lấy từ trong ống nghiệm? cách lắp dụng cụ. - HS nhóm thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của GV. - Trong thời gian thực hiện thí nghiệm, HS quan sát và ghi lại nhận xét những hiện tượng xảy ra trong từng giai đoạn. GV: Khi cô cạn một giọt dd, chất rắn màu trắng là kẽm clorua (ZnCl 2 ). Các em hãy lập PTHH của phản ứng vừa thực hiện thí nghiệm? GV: Thông báo để điều chế khí hiđro, có thể thay dd axit clohiđric bằng axit sunfuric loãng và thay kẽm bằng các kim loại như Fe hay Al. - HS thảo luận và lần lượt trả lời từng câu hỏi khi thí nghiệm hoàn tất. - HS nhóm thảo luận viết PTHH lên bảng con. Hoạt động 3 : GV: Chúng ta có thể điều chế hiđro với lượng lớn. Sau đó yêu cầu HS quan sát bộ dụng cụ lắp sẵn trên bàn giáo viên. GV: Yêu cầu 1 HS lên bàn GV, tự làm thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro bằng cách đẩy nước dưới sự hướng dẫn của GV. Yêu cầu 1 HS khác lên bàn GV thực hiện thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí dưới sự hướng dẫn của giáo viên. HS quan sát - HS lên làm thí nghiệm, cả lớp quan sát. - 1 HS lên làm thí nghiệm, cả lớp quan sát. 2.Trong công nghiệp (SGK) PTHH 2H 2 O(l)  → phânĐiện 2H 2 (k)+ O 2 (k) Hoạt động 4: GV: Có thể điều chế H 2 trong công nghiệp theo cách như phòng thí nghiệm được không? Nguồn nguyên liệu sản xuất H 2 trong công nghiệp là gì? HS tìm hiểu, thảo luận và phát biểu. - HS đọc SGK. THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 GV: Yêu cầu HS đọc SGK phần I.2. Sau đó cho HS quan sát dụng cụ điều chế hiđro bằng cách điện phân nước. - HS quan sát. II. Phản ứng thế là gì? Là PƯHH trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Hoạt động 5: GV: Các em hãy viết PTHH điều chế hiđro từ sắt và đ H 2 SO 4 loãng. GV: Trong hai phản ứng điều chế H 2 đã viết trên bảng, nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thê nguyên tử nào của axit? GV: Hai PƯHH đó gọi là phản ứng thế. Vậy thế nào là phản ứng thế? - HS viết PTHH trên bảng. - HS nhóm thảo luận và phát biểu. - HS nhóm phát biểu sau đó đọc lại SGK phần II.2 Hoạt động 6: Vận dụng Làm bài tập 2,3 trang 117 SGK. + Học bài: phần ghi nhớ + Làm các bài tập vào vở + Học lại phần kiến thức cần nhơ như ở bài 34 - HS làm việc cá nhân và trả lời (viết PTHH trên bảng) ------------------------------ Ngày . . . tháng . . . năm . . . Duyệt của CM THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết 51 Bài 34. BÀI LUYỆN TẬP 6 A. Mục Tiêu: - Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và khái niệm hoá học về hiđro. Biết so sánh các tính chất và cách điều chế khí hiđro so với khí oxi. - HS biết và hiểu các khái niệm phản ứng thế, sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá khử. - Nhận biết được phản ứng oxi hoá khử, chất khử, chất oxi hoá trong các phản ứng hoá học, biết nhận ra phản ứng thế và so sánh với các phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ. - Vận dụng các kiến thức trên đây để làm các bài tập và tính toán có tính tổng hợp liên quan đến oxi và hiđro. B. Chuẩn Bò: GV Chuẩn Bò trước các phiếu học tập (theo nội dung triển khai trong tiết học). C. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh I. Kiến thức cần nhớ: Hãy trả lời các câu hỏi 1. Trình bày những kiến thức cơ bản về: * Tính chất vật lý * Tính chất hoá học * Ứng dụng * Điều chế khí hiđro Hoạt động 1 : GV phát phiếu học tập. Yêu cầu HS đọc nội dung và Chuẩn Bò lần lượt từng câu hỏi. - HS nhóm Chuẩn Bò câu 1  phát biểu khi GV yêu cầu 1 HS nhóm. - HS khác chú ý nghe và nhận xét. - HS nhóm Chuẩn Bò câu 2  phát biểu. 2. So sánh tính chất vật lý của khí oxi và khí hiđro? Khi thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để vò trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Hoạt động 2 : GV: Yêu cầu HS đọc nội dung câu hỏi 3. GV gọi 1 HS lên bảng viết các PTHH minh họa cho từng phản ứng. - HS nhóm thảo luận viết PTHH minh họa ra vở nháp. Đối với khí oxi, tại sao không làm thế được? - 1 HS khác trình bày sự khác nhau của các PƯHH - HS lớp nhận xét và bổ sung (nếu có). THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m [...]... với hoá trò của gốc axit I Axit 1 Đònh nghóa: Axit là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit 2 Công thức hoá học (SGK) 3 Phân loại (SGK) Nêu đònh nghóa theo nhận xét trên? 4 Tên gọi HS đọc SGK phần I.1c a) Axit không có oxi Phi kim + Hidric b) Axit có oxi GV: Hai CTHH axit H2S và axit Axit = axit + tên phi H2SO4 có điều gì khác nhau về thành... cồn Trả lời câu hỏi: Nội dung câu hỏi trong - HS Chuẩn Bò trước phiếu thực sách giáo khoa phần II trang 120 hành với các câu hỏi II Cuối tiết thực hành: Số 1: Rửa dụng cụ - GV nhận xét và rút kinh nghiệm Số 2: Sắp xếp lại hoá cụ, hoá chất Các nhóm hoàn thành phiếu thực hành tiết thực hành - - Ngày tháng năm Duyệt của CM THCS Qu¶ng H¶i Phïng Vò L©m GV: Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 THCS... năng tính toán thể tích các chất khí theo PTHH • Thái độ: HS biết nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và biện pháp phòng chống,có ý thức sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và giữ cho nguồn nước không bòô nhiễm B Chuẩn Bò Các bản trong mô tả thí nghiệm phân huỷ nước bằng dòng điện và thí nghiệm tổng hợp nước (hình 5.10, hình 5.11 SGK)  Sử dụng máy chiếu C Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên... thực hành - HS lớp nhận xét (bổ sung nếu có sai sót) - 1 HS khác trả lời phần b - HS các nhóm làm bài tập Sau đó lên bảng làm khi giáo viên yêu cầu - Bài tập 5, HS cả lớp phải làm ra vở nháp  GV chấm vở của vài HS trước khi cho HS nhận xét - - Ngày tháng năm Duyệt của CM THCS Qu¶ng H¶i Phïng Vò L©m GV: Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết:52 Bài 35 BÀI THỰC HÀNH 5 ĐIỀU CHẾ, THU KHÍ HIĐRO... liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH) 2 Công thức hoá học (SGK) 3 Phân loại (SGK) 4 Tên gọi: Tên muối=tên kim loại+(thêm hoá trò ) +tên gốc axit Ví dụ: NaOH natri hiđroxit Fe(OH)2 sắt II hiđroxit Fe(OH)3 sắt II hiđroxit phần phân tử? GV có thể chia làm 2 loại axit dựa - HS quan vào thành phần phân tử: axit không sát và phát có oxi axit có oxi biểu GV: Thông báo cách gọi tên của hai loại axit... một số muối thường gặp tử gồm có nguyên tử GV: sử dụng bảng 3, yêu cầu HS kim loại liên kết với lên ghi thành phần gốc axit 2 Công thức hoá GV: Các em hãy so sánh CTHH học (SGK) các muối có gốc axit (-Cl), gốc axit (-NO3)? 3 Phân Loại - So sánh thành phần hoá học của (SGK) phân tử các muối? 4 Tên gọi: - Hãy đònh nghóa muối? Tên muối=tên kim GV: Từ CTHH của muối loại+(thêm hoá trò )+ Al2(SO4)3 các em... và biết gọi tên các axit, bazơ và muối - HS biết vận dụng các kiến thức trên đây để làm các bài tập có tính chất tổng hợp có liên quan đến nước, axit, bazơ và muối B Chuẩn Bò Giáo viên Chuẩn Bò phiếu học tập (theo nội dung triển khai trong tiết học) Bảng hệ thống hoá về axit, bzơ, muối (chỉ kẻ sẵn, các ô để trống) Các bảng nhỏ gjhi kiến thức về axit, bazơ, muối để học sinh gắn vào bảng hệ thống hoá C... khuấy, bình nước, thìa lấy hoá chất rắn, ống hút lấy hoá chất lỏng, cốc nhựa • Giáo viên: + Hoá cụ: Cối, chà sứ,, đến đun, lưới, đèn cồn, cốc thuỷ tinh 100ml, bình nước + Hoá chất: 2 gói muối ăn có khối lượng bằng nhau, 1 gói muối ăn và 1 gói muối hột có khối lượng bằng nhau C Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học: Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: Trong thí nghiệm hoá... (SGK) trong lúc cả lớp ghi vào vở phần này - HS làm theo nhóm Dùng 2 cốc thuỷ tinh, một cốc cho nước vào khoảng 2ml, một cốc cho dầu ăn vào cốc, khuấy nhẹ Quan sát nhận xét, so sánh hiện tượgn xảy ra? - - Ngày tháng năm Duyệt của CM THCS Qu¶ng H¶i Phïng Vò L©m GV: Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 Tiết: 61 Bài 41 ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC A Mục Tiêu: • Kiến thức: Bằng thực nghiệm, các em... độ nhất đònh, các chất khác nhau có thê bò hoà tan nhiều hay ít khác nhau Đối với một chất nhất đònh, ở những nhiệt độ khác nhau cùng hoà tan GV: Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 I Chất tan và chất không tan 1 Thí nghiệm về tính tan của chất 2 Tính tan của một số axit, bazơ, muối II Độ tan của một chất trong nước 1 Đònh nghóa THCS Qu¶ng H¶i Phïng Vò L©m nhiều hay ít khác nhau Để có thể xác đònh được lượng chất tan . báo để điều chế khí hiđro, có thể thay dd axit clohiđric bằng axit sunfuric loãng và thay kẽm bằng các kim loại như Fe hay Al. - HS thảo luận và lần lượt. ------------------------------ Ngày . . . tháng . . . năm . . . Duyệt của CM THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Gi¸o ¸n: Ho¸ Häc 8 THCS Qu¶ng H¶i GV: Phïng Vò L©m Giáo án: Hoá Học 8
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hai cột cực hay, giáo án hai cột cực hay, giáo án hai cột cực hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn