Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

60 13 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:55

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Ngun - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: 46 CNTY N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Hoan Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, em hoàn thành khố luận tốt nghiệp Để hồn thành khoá luận này, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, khoa Chăn nuôi Thú y trang trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội Đồng thời, em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua đây, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn TS Trần Thị Hoan trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thu ii LỜI NÓI ĐẦU Để trở thành kỹ sư chăn nuôi bác sỹ thú y tương lai, ngồi việc phải trang bị cho lượng kiến thức lý thuyết, sinh viên cần phải trải qua giai đoạn thực tập thử thách thực tế Chính thực tập tốt nghiệp trải nghiệm thực tế khâu quan trọng trường đại học nói chung trường đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Đây thời gian cần thiết để sinh viên củng cố kiến thức học nhà trường, áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật góp phần vào phát triển ngành chăn nuôi nước nhà Được đồng ý Ban Giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn cán kỹ thuật trại chăn nuôi Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nội, tơi tiến hành thực chun đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội” Trong thời gian thực tập, hướng dẫn tận tình chu đáo cô giáo hướng dẫn, giúp đỡ cán kỹ thuật trại cố gắng, nỗ lực thân, tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp đại học Do thời gian có hạn làm quen với cơng tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong giúp đỡ, góp ý bảo thầy giáo, bạn bè để khóa luận tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thu iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại qua năm 26 Bảng 4.2 Khẩu phần ăn lợn mẹ trước sau đẻ 28 Bảng 4.3 Số lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng tháng trại 33 Bảng 4.4 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 34 Bảng 4.5 Lịch sát trùng trại lợn nái 36 Bảng 4.6 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 37 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 41 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 Bảng 4.9 Kết thực công việc khác thời gian thực tâp sở 42 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Charoen Pokphand cs : Cộng Hb : Hemoglobin Nxb : Nhà xuất P : Trọng lượng PED : Porcine Epidemic Diarrhoea STT : Số thứ tự TT : Thể trọng VTM : Vitamin ∑ : Tổng v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.3 Cơ cấu tổ chức sở thực tập 2.1.4 Cơ sở vật chất nơi thực tập 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Cơ sở khoa học 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 18 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 Đối tượng 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung thực 22 3.4 Các tiêu phương pháp thực 22 3.4.1 Các tiêu thực 22 3.4.2 Phương pháp thực 23 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 25 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Tình hình chăn ni lợn trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội qua năm 26 vi 4.2 Thực biện pháp chăm sóc, ni dưỡng lợn sinh đến 21 ngày tuổi 27 4.2.1.Chuẩn bị ô chuồng cho lợn đẻ đỡ đẻ cho lợn nái 27 4.2.2 Chăm sóc lợn sinh 28 4.2.3 Chăm sóc lợn - ngày tuổi 30 4.2.4 Chăm sóc lợn - ngày tuổi 31 4.2.5 Chăm sóc lợn 15 - 17 ngày tuổi 32 4.2.6 Chăm sóc lợn 21 - 24 ngày tuổi 32 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 33 4.4 Thực biện pháp phòng bệnh cho lợn sinh đến 21 ngày tuổi 35 4.4.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 35 4.4.2 Phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn trại 36 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 38 4.5.1 Cơng tác chẩn đốn bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 39 4.5.2 Kết điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 4.5.3 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở 42 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần với xu hướng phát triển chung kinh tế, ngành chăn nuôi thú y nước ta bước phát triển nhằm đem lại nhiều sản phẩm có chất lượng cho xã hội đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Ngành chăn ni thú y nói chung, ngành chăn ni lợn nói riêng nghề có truyền thống lâu đời phổ biến nhân dân ta Ngành chăn nuôi lợn phát triển số lượng, chất lượng đàn lợn sở vật chất phục vụ chăn nuôi, tất mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng người dân nước xuất Tuy nhiên, với số lượng đàn nuôi ngày lớn, mật độ lợn chuồng nuôi ngày đông cộng với ảnh hưởng liên tục từ yếu tố khác như: thời tiết, khí hậu, nguồn nước, khơng khí nên vấn đề dịch bệnh có biến đổi khó lường, đặc biệt q trình chăm sóc, ni dưỡng giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi ảnh hưởng nhiều đến phát triển sinh trưởng lợn sau Biện pháp hiệu thực vệ sinh, chăm sóc, ni dưỡng, với việc sử dụng vắc xin phòng bệnh sử dụng loại kháng sinh để điều trị bệnh cách kịp thời hợp lý để đạt hiệu kinh tế cao Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban nhủ nhiệm khoa, giáo viên hướng dẫn sở thực tập em tiến hành thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Nguyễn Xn Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn ni trại Xác định tình hình nhiễm bệnh, cách phòng trị bệnh cho lợn ni trại 1.2.2 u cầu Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nuôi trại đạt hiệu cao Xác định tình hình nhiễm bệnh, biết cách phòng trị bệnh cho lợn ni trại 38 Bảng 4.6 cho thấy: Phòng bệnh cho lợn không làm tốt công tác vệ sinh mà phải tiêm phòng vắc xin đầy đủ giai đoạn sinh trưởng phát triển lợn Khi khỏi thể mẹ sống ngồi mơi trường thể lợn dễ bị mầm bệnh xâm nhập khơng phòng cách tiêm vắc xin Để đề phòng bệnh xảy lợn để trì cơng tác sản xuất, kinh tế lợn chăm sóc ni dưỡng trại tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, ngày sau đẻ lợn cho uống toltrazuril 5% tiêm chế phẩm sắt để phòng thiếu sắt Tiêm vắc xin cách để giảm khả mắc bệnh lợn Trong thời gian thực tập trại em cho 3012 lợn uống cầu trùng tỷ lệ an toàn đạt 99,24% cho uống em khơng cho uống liều lượng q trình ghép lợn ngày không để ý ghép chưa nhỏ vào ô nhỏ nên bị bỏ xót lợn có dấu hiệu mắc bệnh, tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh suyễn cho 2612 con, tỷ lệ an toàn đạt 100%, bệnh dịch tả 2535 con, tỷ lệ an toàn đạt 100% 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Kỹ thuật viên trang trại theo dõi, kiểm tra đàn lợn thường xuyên, bệnh xảy lợn nuôi trang trại kỹ thuật viên phát sớm, cách ly, điều trị giai đoạn đầu nên điều trị đạt hiệu từ 80 - 90% thời gian ngắn Tiến hành chẩn đoán lợn mắc bệnh dựa vào triệu chứng Nhằm hạn chế thiệt hại số lượng đàn lợn Khi phát biểu lâm sàng lợn, với công nhân trại tiến hành điều trị cho lợn phác đồ biện pháp can thiệp mà trại sử dụng 39 4.5.1 Cơng tác chẩn đốn bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Trong thời gian thực tập sở em tham gia chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Các bệnh lợn mắc trại là: 4.5.1.1 Hội chứng tiêu chảy - Thời điểm lợn mắc bệnh: lợn theo mẹ, lợn sau cai sữa - Nguyên nhân + Bệnh thường xảy thời tiết thay đổi đột ngột trời nắng ấm đổ mưa, trở rét hoăc bị gió lùa + Vệ sinh chuồng trại không tốt, chuồng bị ẩm ướt + Bầu vú lợn mẹ có dính phân, uống nước có chứa mầm bệnh, thay đổi thức ăn - Triệu chứng + Lợn thường nằm tụm lại, run rẩy nằm góc, da xung quanh hậu mơn có dính phân, phân lỏng đến sệt có màu kem thấy lợn nơn mửa + Lợn nước tiêu chảy, mắt lõm vào, da trở nên khô + Trên lợn cai sữa, triệu chứng sụt cân, phân nước nước 4.5.1.2 Viêm phổi + Nguyên nhân: Là bệnh truyền nhiễm đa nguyên nhân mà trước quen gọi bệnh suyễn viêm phổi địa phương Mycoplasma tác nhân kết hợp với hệ vi khuẩn gây bệnh kế phát như: Pasteurella multocida, Bordetell, Chlamidi, Streptococcus, Staphylococcus vi khuẩn khác Mycoplasma thường cư trú hạch amidal xâm nhập từ vào thể tác động trực tiếp yếu tố stress có hại sức đề kháng thể yếu, chúng tăng cường độc lực, xâm nhập vào phế quản phế nang, ký sinh, sinh sản gây bệnh 40 Lợn mẹ bị bệnh truyền cho thời gian mang thai + Triệu chứng: Ở lợn bệnh xảy sau sinh Lợn gầy còm lơng xù, thở thể bụng có ngồi thở, bụng hóp lại Lợn bị bệnh không tranh bú với khác nên ngày gầy yếu hơn, dễ mắc kế phát bệnh viêm khớp Nếu không điều trị kịp thời tỷ lệ chết cao 4.5.1.3 Viêm khớp - Thời điểm lợn mắc bệnh: lợn lứa tuổi - Nguyên nhân: bệnh viêm khớp hậu bệnh tụ huyết trùng, sảy thai truyền nhiễm, liên cầu lợn Staphylococcus gây - Triệu chứng: lợn có tượng què, lại khó khăn Khớp bị viêm, sưng to, đau, lơng xù, ốm sốt, ăn không ăn Nếu không điều trị kịp thời khớp bị viêm có mủ 4.5.1.4.Viêm rốn - Thời điểm lợn bị bệnh: xảy lợn - ngày tuổi - Nguyên nhân: + Bệnh xảy lợn sau sinh không cắt rốn không đảm bảo vệ sinh cắt rốn cho lợn + Do sử dụng dụng cụ như: dao, kéo, cột rốn không vô trùng vô trùng không tốt + Do người can thiệp mạnh tay đưa lợn từ tử cung thể mẹ + Do chuồng trại ẩm thấp, vệ sinh tạo điều kiện cho vi khuẩn hội xâm nhập vào chỗ cắt cuống rốn vết thương chưa lành + Khi lợn bị viêm rốn mắc bệnh liên quan viêm gan, tiêu chảy, lợn trở lên còi cọc ốm yếu, chậm lớn làm kéo dài thời gian nuôi chăn nuôi không hiệu gây thiệt hại kinh tế cho nhà chăn ni - Triệu chứng 41 + Bình thường khoảng ngày sau sinh, mạch máu rốn nối với gan bàng quang lợn teo lại chuyển thành dây chằng với gan dây chằng bàng quang Nếu lợn bị viêm rốn làm chậm lại trình vi khuẩn nhiễm vào gây viêm gan, viêm bàng quang, nhiễm trùng máu viêm tủy xương qua đường mạch máu + Lợn bị bệnh thiếu máu, da nhợt nhạt, lông dày cứng, lợn ốm dễ bị nhiễm bệnh hệ miễn dịch yếu Bảng 4.7 Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Chỉ tiêu theo dõi Số theo dõi (con) 3499 Số mắc bệnh (con) 483 13,80 Viêm phổi 3499 315 9,00 Viêm khớp 3499 113 3,23 Viêm rốn 3499 68 1,94 Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Tỷ lệ (%) Kết bảng 4.7 cho thấy: trình theo dõi 3499 lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi em thấy lợn mắc bệnh là: hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, viêm rốn Lợn sinh khơng chăm sóc nuôi dưỡng kĩ thuật dễ mắc bệnh, không phát sớm gây chết ảnh hưởng đến kinh tế trại Trong tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy cao 483 con, chiếm 13,80%; tỷ lệ cao thứ viêm phổi 315 con, chiếm 9,00%; lợn mắc viêm khớp có 113 con, chiếm 3,23%; lợn mắc bệnh viêm rốn có 68 con, chiếm 1,94% Lợn mắc bệnh chủ yếu phần thời tiết thay đổi, phần cơng tác chăm sóc ni dưỡng khơng kĩ thuật, vệ sinh chuồng trại, sàn ẩm ướt tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, thức ăn tập ăn cho lợn không bảo quản cẩn thận, ẩm ướt lợn ăn phải gây nên hội chứng tiêu chảy lợn con, thao tác, sử 42 dụng dụng cụ buộc cắt dây rốn không đúng, dụng cụ cắt không vệ sinh ngâm sát trùng kỹ gây bệnh viêm rốn 4.5.2 Kết điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Chỉ tiêu Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Viêm phổi Kết Thuốc điều trị Liều lượng (ml) Số điều trị Số khỏi Tỷ lệ (%) Tiêm bắp 483 480 99,38 Đường tiêm Nova-Amcoli 0,5 Nor-100 1,0 Nova-Gentylo 1,0 Tiêm bắp 315 310 98,41 Viêm khớp Pendistrep LA 0,5 Tiêm bắp 113 109 96,46 Viêm rốn Vetrimoxin LA 0,5 Tiêm bắp 68 68 100 Kết bảng 4.8 cho thấy: Đối với hội chứng tiêu chảy lợn, dùng thuốc nor - 100 tiêm bắp 1ml/con, thời gian điều trị vòng từ - ngày Kết điều trị cho 483 con, khỏi 480 con, đạt tỷ lệ 99,38% Đối với bệnh viêm phổi lợn, dùng Nova - Gentylo tiêm bắp 1ml/con, thời gian điều trị vòng từ - ngày Kết điều trị cho 315 con, khỏi 310 con, đạt 98,41% Đối với bệnh viêm khớp lợn, dùng thuốc pendistrep LA tiêm bắp 0,5ml/con, thời gian điều trị vòng từ - ngày Kết điều trị cho 113 con, khỏi 109 con, đạt tỷ lệ 96,46% Đối với bệnh viêm rốn lợn, dùng vetrimoxin LA tiêm bắp 0,5 ml/con, thời gian điều trị vòng từ - ngày Kết điều trị cho 68 con, khỏi 68 con, đạt tỷ lệ 100% 43 Trong thời gian điều trị, bị mắc bệnh theo dõi kỹ kết hợp với việc giữ vệ sinh sẽ, sàn khô để tăng khả hồi phục lợn mắc bệ 4.5.3 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở Trong tháng thực tập trại việc thực chuyên đề nghiên cứu, chúng tơi tham gia số cơng tác khác, kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở Kết thực Số lượng hiện/khỏi thực Tỷ lệ Số lượng (con) (con) (%) 3499 3499 100 STT Công việc Đỡ đẻ lợn Mổ hecni cho lợn 145 141 97,24 Mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi 3499 3499 100 Thiến 1680 1680 100 Kết bảng 4.9 cho thấy: Trong tháng thực tập em thực công việc khác trại không đồng Công việc đỡ đẻ cho lợn thực 3499 kết đạt an tồn 100% Cơng tác mổ hecni cho lợn chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni ít, tháng thực tập em có theo dõi phát 145 lợn bị hecni tiến hành mổ 141 (đạt tỷ lệ 97,24%) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu di truyền đẻ lợn bị, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn Công tác mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi cho lợn thực 3499 con, kết đạt an toàn 100% lợn sau sinh cần phải mài nanh không làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh việc lợn cắn Công tác thiến thực 1680 đạt tỷ lệ 100% 44 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trang trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng, em theo dõi thực số công việc sau: - Về cơng tác chăm sóc, ni dưỡng lợn + Đã tham gia chăm sóc ni dưỡng cho 318 lợn nái, lợn nái đẻ trung bình 11 con/nái/lứa Năng suất sinh sản đạt 2,5 lứa/nái/năm + Chăm sóc, ni dưỡng 3499 lợn con, số sống đến cai sữa 3406 con, tỷ lệ nuôi sống đạt 97,34% - Về cơng tác phòng bệnh + Thực quy trình vệ sinh, sát trùng chuồng trại hàng tuần theo lịch trại + Thực đỡ đẻ cho lợn nái số lợn đẻ 3499 con, bấm nanh, cắt đuôi, bấm số tai cho 3499 con, thiến 1680 con, mổ hecni 145 + Cho 3021 lợn uống toltrazuril phòng bệnh cầu trùng + Tiêm nova - Fe + B12 cho 3021 lợn phòng thiếu sắt + Thực tiêm phòng vắc xin Mycoplasma Circovirus cho 2612 lợn vắc xin Coglapest 2535 - Cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh + Lợn trại mắc bệnh hội chứng tiêu chảy (13,80%), viêm phổi (9,00%), viêm khớp (3,23%), viêm rốn (1,94%) + Dùng thuốc nova - amcoli nor - 100 điều trị hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ khỏi bệnh 99,38% Thuốc Nova - Gentylo điều trị viêm phổi, tỷ lệ khỏi bệnh 98,41% Thuốc pendistrep LA điều trị viêm khớp, tỷ lệ khỏi bệnh 96,46% Dùng thuốc vetrimoxin LA điều trị viêm rốn, tỷ lệ khỏi bệnh 100% 45 5.2 Đề nghị Trang trại cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Nội, tr 53, 204 – 207 Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “ Một số đặc điểm dịch tễ bệnhbệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Hội chăn nuôi Việt Nam (2000), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Nội Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học thú y, tập XVI (số 5), tr 80 - 85 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 47 10 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Hiên, Trần Lan Hương (2004), Giáo trình Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội 11 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nơng nghiệp, Nội, tr 20 - 32 12 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 196 13 Nguyễn Trung Tiến, Vũ Thị Thu Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Hiên, Lê Văn Phan (2015), “Một số đặc điểm phân tử virus gây dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhea- PED) Quảng Trị, Thái Nguyên Thái Bình từ năm 2013 - 2014”, Tạp chí Khoa học phát triển, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam 14 Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy (2013), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), tr - 11 II Tài liệu Tiếng Anh 15 Glawisching E., Bacher H (1992), The Efficacy of E costat on E coli infected weaning pigg, IPVS Congress, August 16 Nagy B., Fekete P.Z.S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol, pp 295, tr 443 - 454 17 Olanratmanee E., AnnopKunavongkrit, Padet Tummaruk (2010), “Impact of epidemic virus infection at different periods of pregnamcy on subsequent reproductive performance in gilts and sows’’, Ani Rep Sci, pp - 26 18 Sun R Q Cai R J, Song C X., Chen D K., Chen Y Q., Liang P S (2012), “ Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets China”, Emerging infectious diseases, Vol 18.No 1, pp 161 - 163 48 III Tài liệu Internet 19 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 20 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dich-tieuchay- cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html 49 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Một số hình ảnh thuốc vắc xin sử dụng trại Hình 1: Thuốc Nor-100 Hình 2: Thuốc Pendistrep LA Hình 3: Thuốc Toltrazuril Hình 4: Thuốc Nova-Gentylo 50 Hình 5: Thuốc Vetrimoxin LA Hình 6: Thuốc Analgin Hình7: Thuốc Nova- Amcoli Hình 8: Thuốc Nova- Fe+B12 51 Hình 9: Vắc xin Colapest Hình 10: Vắc xin Mycoplasma Circovirus Hình 11: Thiến lợn đực Hình 12: Bấm nanh 52 Hình 13: Bấm số tai Hình 15: Đỡ đẻ cho lợn mẹ Hình 14: Mổ héc ni Hình 16: Can thiệp đẻ khó ... Dũng, Ba Vì, Hà Nội, tơi tiến hành thực chun đề: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ... NGUYỄN THỊ THU HÀ Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”... tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 2 1.2 Mục đích yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay