Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc Cô giáo lớp em

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:54

Giáo án Tiếng việt MÔN: TẬP ĐỌC Tiết : GIÁO LỚP EM I Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa từ khó giải cuối bài, ý từ ngữ nêu rõ tình cảm thầy trò : ấm (trang vở), yêu thương, ngắm Hiểu nội dung bài: Em HS yêu quý giáo 2Kỹ năng: Đọc tiếng phụ âm đầu, vần, dễ lẫn - Biết ngắt nhịp hợp lý âu thơ tiếng (2 –3, –2) - Biết đọc thơ với tình cảm trìu mến, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm: mỉm cười, tươi, thoảng, thơm tho, ngắm 3Thái độ: Tình cảm u thương gắn bó thầy trò II Chuẩn bị - GV: Tranh, SGK Bảng cài: từ khó, câu - HS : SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Thời khóa biểu - GV cho HS đọc theo ngày, theo buổi -2 HS đọc theo ngày -2 HS đọc theo buổi - GV nhận xét Bài Giới thiệu – Nêu vấn đề: (1’) - GV cho HS quan sát tranh -> giới thiệu: - HS quan sát tranh giáo lớp em Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó Đọc thơ diễn cảm  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu - HS đọc, lớp đọc thầm - GV đọc mẫu - mỉm cười, tươi, thơm tho, - Nêu từ khó phát âm thoảng, ngắm - - Nêu từ chưa hiểu - Thoảng hương nhài ghé, ngắm (chú thích SGK) - Hương hoa nhài nhè nhẹ, lúc cảm thấy, lúc không - Luyện đọc câu đoạn - Chú ý: câu 3: nhịp 2/3; câu 1: 2, nhịp 3/2, câu 11 nhịp 2/3 - Luyện đọc tồn - Mỗi HS đọc câu liên tiếp đến hết HS đọc khổ - HS đọc cá nhân - HS đọc đồng thanh, HS thảo luận, trình bày  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan  ĐDDH: Tranh Đoạn 1: - Khổ thơ cho em biết điều giáo? - Tìm hình ảnh đẹp lúc dạy HS viết? - HS đọc khổ - chịu khó u HS - Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học - HS đọc khổ Đoạn 2, 3: - - Lời giáo giảng ấm trang vở, u thương em Tìm từ nói lên tình cảm em ngắm HS giáo? mười cho - HS đọc khổ - nhài – – lài - Nêu tiếng cuối dòng vần - tho – cho – lo giống nhau?  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng  Mục tiêu: Thuộc lòng thơ - HS đọc diễn cảm điểm  Phương pháp: Luyện tập - HS học, thi đọc thuộc - GV lưu ý nhấn giọng từ gợi tả - GV cho HS phút học thuộc thơ Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc - Bài thơ cho thấy tình cảm bạn HS với giáo nào? - Tập đọc diễn cảm - Chuẩn bị: Người mẹ hiền - Bạn yêu quý, biết ơn giáo ... cửa lớp, xem chúng em học - HS đọc khổ Đoạn 2, 3: - - Lời cô giáo giảng ấm trang vở, u thương em Tìm từ nói lên tình cảm em ngắm HS cô giáo? mười cô cho - HS đọc khổ - nhài – – lài - Nêu tiếng. .. tranh Cô giáo lớp em Phát triển hoạt động ( 27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó Đọc thơ diễn cảm  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu - HS đọc, lớp đọc. .. lúc không - Luyện đọc câu đoạn - Chú ý: câu 3: nhịp 2/ 3; câu 1: 2, nhịp 3 /2, câu 11 nhịp 2/ 3 - Luyện đọc tồn - Mỗi HS đọc câu liên tiếp đến hết HS đọc khổ - HS đọc cá nhân - HS đọc đồng thanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc Cô giáo lớp em, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc Cô giáo lớp em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay