Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 26 bài: Tập đọc Cá sấu sợ cá mập

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:54

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: SẤU SỢ MẬP I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc trơn bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: du lịch, quyết, làm có, khiếp đảm,… (MB); ven biển, biển, quyết,… (MT, MN) - Ngắt nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Giọng đọc khẩn trương, nhịp dồn dập, phân biệt giọng nhân vật 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: khách sạn, tin đồn, quyết, mập, mặt cắt khơng giọt máu - Hiểu nội dung tính hài hước truyện: Khách tắm biển sợ bãi tắm có sấu Oâng chủ khách sạn muốn làm yên lòng khách, vùng biển có nhiều mập nên khơng thể có sấu Bằng cách này, ơng làm cho khách khiếp sợ 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Tranh (ảnh) sấu mập Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Sông Hương - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi tập đọc Sông Hương - HS nối tiếp đọc HS đọc toàn trả lời câu hỏi 1, 2, - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Nội dung tranh nói gì? - Hai người khách du lịch nói chuyện với người đàn ơng béo tốt Trong đầu họ hình ảnh sấu mập - Mở SGK trang 74 - Vì đầu họ lại hai lồi dữ, truyện vui sấu sợ mập cho biết điều Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn - Theo dõi đọc thầm theo Chú ý: giọng người kể: đọc khẩn trương, nhịp dồn dập Giọng người khách: lo lắng, bồn chồn Giọng ông chủ: quyết, ơn tồn b) Luyện phát âm - u cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn đọc Ví dụ: - Tìm từ trả lời theo u cầu GV: + Tìm từ có âm đầu l, n, d, r, ch, tr, … + Các từ là: du lịch, quyết, làm có, khiếp đảm + Các từ là: ven biển, quyết, biển, khiếp đảm + Tìm từ có hỏi, ngã - đến HS đọc nhân, - Nghe HS trả lời ghi từ lên sau lớp đọc đồng bảng - Mỗi HS đọc câu, đọc nối - Đọc mẫu yêu cầu HS đọc từ tiếp từ đầu hết (Tập trung vào HS mắc lỗi phát âm) - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Hỏi: Bài tập đọc có đoạn? Các đoạn phân chia ntn? - Bài tập đọc chia làm đoạn: Đoạn 1: Có … có sấu Đoạn 2: Một sốsợ mập Đoạn 3: Phần lại - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm - Đọc theo dõi d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng - Yêu cầu HS lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc tồn bài, HS đọc phần giải - Với ông chủ khách sạn - Oâng chủ quyết: làm có sấu - Khách tắm biển lo lắng điều gì? - ng nói rằng, vùng biển sâu, có nhiều mập sấu sợ mập - Họ phàn nàn với ai? - Vì mập sấu - Oâng chủ khách sạn nói nào? - - Lo lắng trước tin đồn: ỡ bãi tắm có sấu Vì ông chủ lại vậy? - Oâng chủ muốn làm yên lòng khách sợ sấu nên nói có mập nên khơng thể có sấu - Bằng cách ơng làm cho khách sợ hãi - Vì nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn? - Câu chuyện có đáng buồn cười? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS chia làm nhóm đọc lại truyện theo vai (người dẫn chuyện, ơng chủ khách sạn khách du kịch) - Câu chuyện buồn cười chỗ nào? - Nếu em khách du lịch emsẽ nói với ơng chủ? - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại truyện đọc lại tập đọc, chuẩn bị cho tuần kiểm tra - Câu chuyện đáng cười chỗ, ông chủ khách sạn không làm cho khách du lịch yên tâm, ngược lại ông làm cho họ thêm phần sợ hãi nói bãi biển khơng thể có nhiều mập - Suy nghĩ phát biểu ý kiến ... hình ảnh cá sấu cá mập - Mở SGK trang 74 - Vì đầu họ lại hai lồi cá dữ, truyện vui Cá sấu sợ cá mập cho biết điều Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn... đoạn? Các đoạn phân chia ntn? - Bài tập đọc chia làm đoạn: Đoạn 1: Có … có cá sấu Đoạn 2: Một số … sợ cá mập Đoạn 3: Phần lại - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Yêu cầu HS đọc nối... Vì cá mập cá sấu - Oâng chủ khách sạn nói nào? - - Lo lắng trước tin đồn: ỡ bãi tắm có cá sấu Vì ơng chủ lại vậy? - Oâng chủ muốn làm n lòng khách sợ cá sấu nên nói có cá mập nên khơng thể có cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 26 bài: Tập đọc Cá sấu sợ cá mập, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 26 bài: Tập đọc Cá sấu sợ cá mập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay