Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Mít làm thơ

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:53

Giáo án Tiếng việt MÔN: TẬP ĐỌC Tiết : MÍT LÀM THƠ I Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu nghĩa từ - Nắm diễn biến câu chuyện - Cảm nhận tính hài hước câu chuyện - Bước đầu có hiểu biết thơ Kỹ năng: Từ ngữ - Các từ dễ viết sai phương ngữ, từ có âm cuối t, c, n - Các từ : - Câu : Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, chấm hỏi, gạch ngang Thái độ: Qua văn, hiểu tiếng cười ngộ nghĩnh chuyện II Chuẩn bị - GV: Tranh –Bảng phụ, bảng từ - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cu (3’) Làm việc thật vui học sinh đọc đoạn – trả lời câu hỏi - Các vật, vật xung quanh ta làm việc ? - Bé làm việc ? Bài (1’) Giới thiệu: Mít cậu bé nào, ta tìm hiểu cậu ta qua học hôm Phát triển hoạt động:(28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - ĐDDH: Bảng phụ,Bảng từ  Mục tiêu: Đọc từ khó Biết nghỉ đọc câu nói  Phương pháp: Luyện tập, phân tích - Hoạt động lớp - Thầy đọc mẫu, tóm nội dung: - Mít cậu bé ngộ nghĩnh gây cười người đóng vai rạp xiếc - Thầy yêu cầu học sinh nêu từ khó cần luyện đọc - Nêu từ khó hiểu (Chú thích SGK) - Luyện đọc câu - Thầy ghi câu luyện đọc : - Nổi tiếng, thi sĩ, nghĩa, bắt tay, vò đầu bứt tai -Nổi tiếng : nhiều người biết đến -Học sinh đọc - Ở thành phố Tí Hon /, tiếng / câu đến hết Mít / Người ta gọi cậu / cậu chẳng biết  ĐDDH:Tranh - Thầy uốn nắn sửa chữa  Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu ý - Học sinh thảo luận : đại diện  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan lên trình bày - Thầy cho nhóm thảo luận Đoạn : - Vì cậu bé có tên Mít ? Đoạn : - Mít có đặc điểm tốt? - Ai dạy Mít làm thơ ? - Trước hết, Hoa Giấy dạy Mít điều ? - từ (hoặc tiếng) vần với - Mít có nghĩa chẳng biết - Ham học hỏi - Thi sĩ Hoa Giấy - Vần thơ - Giống tận nhau? - Thầy phân tích : Cũng nói giống phần vần “ Vịt – thịt , cáo - gáo.” - Bè – phé Vì tiếng “Phé” khơng có - Mít gieo vần ? nghĩa - Gì gieo vần nbư buồn cười ? - Học sinh tìm - Bây em tìm từ (tiếng) vần với tên - Từng học sinh đọc em - học sinh đọc toàn  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm - Học sinh nêu  Mục tiêu: Đọc phân biệt lời kể lời nhân - cậu bé ngộ nghĩnh gây cười giống người vật  Phương pháp: Thực hành đóng vai rạp xiếc - Thầy đọc mẫu, lưu ý học sinh giọng điệu hài hước, vui nhộn Thầy uốn nắn sửa chữa Củng cố – Dặn dò (2’) - Em thấy nhân vật Mít ? - Thầy trao đổi để học sinh hiểu nhân vật Mít - Luyện đọc thêm - Chuẩn bị: tả  Rút kinh nghiệm: ... tên Mít ? Đoạn : - Mít có đặc điểm tốt? - Ai dạy Mít làm thơ ? - Trước hết, Hoa Giấy dạy Mít điều ? - từ (hoặc tiếng) vần với - Mít có nghĩa chẳng biết - Ham học hỏi - Thi sĩ Hoa Giấy - Vần thơ. .. động: (28 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - ĐDDH: Bảng phụ,Bảng từ  Mục tiêu: Đọc từ khó Biết nghỉ đọc câu nói  Phương pháp: Luyện tập, phân tích - Hoạt động lớp - Thầy đọc mẫu, tóm nội dung: - Mít. .. luyện đọc - Nêu từ khó hiểu (Chú thích SGK) - Luyện đọc câu - Thầy ghi câu luyện đọc : - Nổi tiếng, thi sĩ, nghĩa, bắt tay, vò đầu bứt tai -Nổi tiếng : nhiều người biết đến -Học sinh đọc - Ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Mít làm thơ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Mít làm thơ

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay