Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17 bài: Tập đọc Thêm sừng cho ngựa

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:52

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI “THÊM SỪNG CHO NGỰA” ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ (TIẾT 9+10) I.Mục tiêu: Giúp HS: -H làm luyện tập -Viết tả viết “ Đàn gà nở”và trả lời ND đoạn viết -H rèn KN viết bưu thiếp -H đọc nắm ND tập đọc” Thêm sừng cho ngựa” -H(TB-Y):nắm cách làm thi đọc hiểu rèn KN viết bưu thiếp -H tích cực, tự giác học tập II.Đồ dùng dạy- học: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu: NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài mới: -T t/c cho H làm đọc hiểu: Cò Vạc -H đọc làm vào VBT - Câu1: c, Câu2:b, Câu3: c, Câu4: a, Câu5: c -H nhận xét bạn *HĐ 1:Ôn tập tiết 9(810’) A tả: Đàn gà nở *HĐ 2: Ôn tập tiết 10 (17 – 20’) -T y/c H đọc đoạn viết- tìm từ khó -T đọc -H nêu kết -2H đọc đoạn viết -H nhận xét đoạn viết- tìm từ khó -H viết -T chấm số bài, nhận xét B.Tập làm văn: -H làm tập -T h/d làm tập 1,2 -T ý theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) tập *HĐ3: :Ôn tập đọc: Thêm sừng cho ngựa (1012’) 2.Củng cốdặn dò: (2’) -T t/c cho H đọc “Thêm sừng cho ngựa” -Nhận xét đánh giá -Dặn HS -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... xét B .Tập làm văn: -H làm tập -T h/d làm tập 1 ,2 -T ý theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) tập *HĐ3: :Ôn tập đọc: Thêm sừng cho ngựa (10 12 ) 2. Củng cốdặn dò: (2 ) -T t/c cho H đọc Thêm sừng cho ngựa -Nhận... ngựa (10 12 ) 2. Củng cốdặn dò: (2 ) -T t/c cho H đọc Thêm sừng cho ngựa -Nhận xét đánh giá -Dặn HS -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17 bài: Tập đọc Thêm sừng cho ngựa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17 bài: Tập đọc Thêm sừng cho ngựa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay