Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:51

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 1) I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đặt trả lời câu hỏi: Khi nào? - Biết đáp lại lời cảm tình cụ thể(1 tình BT4) * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút -H đọc nắm ND tập đọc: thư nhầm địa II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -T gọi H lên bốc thăm -Lên bốc thăm chuẩn bị, *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc -Nhận xét - ghi điểm -Đọc trước lớp trả lời - câu hỏi SGK -Nhận xét (5-6’) Bài 2:Tìm phận *HĐ2: Ôn tiết câu (12-15’) -Bài tập yêu cầu gì? -T huy động kết quả, chữa -2HS đọc -Tìm phận trả lời cho câu hỏi nào? -Làm vào VBT -T chốt Bài 3:Đặt câu hỏi cho phận -2-3 HS đọc in đậm -Đặt câu hỏi cho phận in đậm -Bài tập yêu cầu gì? a)Những đêm trăng sáng -Những từ ngữ hai câu viết in đậm? b)Suốt mùa hè -T theo dõi, giúp đỡ H -H nhóm TB kết -Đặt câu hỏi theo cặp đôi -T chốt giúp H xác định cụm từ cần đặt cho phận in đậm Bài 4: Nói lời đáp em *HĐ4:Ôn TĐ thư nhầm địa chỉ(13-15) 2.Củng cố dặn dò: (1) -Gọi HS đọc -2-3HS đọc -HD mẫu “Khi bạn cảm ơn em em làm việc tốt cho bạn” Em nói gì? -Thảo luận theo cặp -Tình b, c Yêu cầu HS thêm lời thoại để tập đóng vai -3-4Cặp H tập đóng vai -Bình chọn cặp có đối đáp hay -Khi nói đáp lời cảm ơn bạn -Lời lẽ thái độ lịch nhã nhặn em cần có thái độ nào? -2-3HS đọc -T t/c cho H đọc thư -3-4HS đọc ngắt nghỉ nhầm địa -Nhận xét - dặn dò -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... cụm từ cần đặt cho phận in đậm Bài 4: Nói lời đáp em *HĐ4:Ơn TĐ Lá thư nhầm địa chỉ( 13-15) 2. Củng cố dặn dò: (1) -Gọi HS đọc -2- 3HS đọc -HD mẫu “Khi bạn cảm ơn em em làm việc tốt cho bạn” Em nói... để tập đóng vai -3-4Cặp H tập đóng vai -Bình chọn cặp có đối đáp hay -Khi nói đáp lời cảm ơn bạn -Lời lẽ thái độ lịch nhã nhặn em cần có thái độ nào? -2- 3HS đọc -T t/c cho H đọc Lá thư -3-4HS đọc. .. em cần có thái độ nào? -2- 3HS đọc -T t/c cho H đọc Lá thư -3-4HS đọc ngắt nghỉ nhầm địa -Nhận xét - dặn dò -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay