Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:50

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: MÙA NƯỚC NỔI I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: - Các từ có âm đầu n, l, r, d, s, x HS phía Bắc - Các từ có âm cuối n, t, n, hỏi/ ngã HS phía Nam - Đọc từ mới: lũ, hiền hòa, Cửu Long, phù sa - Nghỉ sau dấu câu cụm từ - Biết đọc với giọng đọc chậm rãi, tình cảm, nhấn giọng từ ngữ gợi cảm 2Kỹ năng: Hiểu ý nghĩa từ mới: lũ, hiền hòa, Cửu Long, phù sa - Hiểu nội dung văn: Bài văn tái lại thực mùa nước xảy đồng sông Cửu Long năm Qua văn ta thấy tình yêu tác giả vùng đất Thái độ: Ham thích học mơn Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc sgk Bảng phụ viết sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Mùa xuân đến - Gọi HS lên bảng đọc Mùa xuân đến - HS lên bảng đọc trả lời câu hỏi theo yêu cầu GV + Dấu hiệu cho biết mùa xuân + HS 1: Đọc từ “Hoa mận… trầm ngâm” TLCH đến? + HS 2: Đọc từ “Chú chim + Vì trí nhớ chim thơ sâu… mùa xuân tới” TLCH ngây sáng ngời hình ảnh cành + HS 3: Đọc hoa mận trắng? TLCH + Mùa xuân đến, cảnh vật chim chóc có thay đổi? - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Ơû nước ta, năm có mùa? Đó mùa nào? - Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông - Nhưng miền Nam miền Bắc nước ta lại có mùa khí hậu khác Bài tập đọc Mùa nước hơm cho biết điều - Viết tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - HS đọc lại tên a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn lần Chú ý: Giọng chậm rãi, nhấn mạnh số từ ngữ gợi tả mùa nước b) Luyện phát âm - Nghe GV đọc, theo dõi đọc thầm theo - Gọi HS đọc giải nghĩa từ - Yêu cầu HS tìm từ cần ý phát âm: + MB: Tìm tiếng có âm đầu l, n, d, r, x, s + MT, MN: Tìm tiếng có hỏi/ ngã, âm cuối n, c, t (HS trả - Đọc giải nghĩa từ: lũ, hiền hòa, Cửu Long, phù sa - này, làng, nước nổi, nước lũ, dầm dề, no, ròng ròng, dòng nước - Nước nổi, sướt mướt, lời, GV ghi từ lên bảng) - Đọc mẫu, sau gọi HS đọc từ (tập trung vào HS mắc lỗi phát âm) - Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu c) Luyện đọc đoạn - Hướng dẫn: Đây văn tả cảnh, cần đọc với giọng thong thả, tình cảm, nhẹ nhàng ý nhấn giọng từ gợi tả Trước hết luyện đọc đoạn nhảy, Cửu Long - đến HS đọc cá nhân HS đọc theo tổ, đồng - Đọc nối tiếp Mỗi HS đọc câu Đọc từ đầu hết - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn vào - Hướng dẫn HS chia văn thành ba đoạn: + Đoạn 1: Mùa này… ngày khác + Đoạn 2: Rồi đến … Cửu Long + Đoạn 3: Đồng ruộng… đồng sâu - Gọi HS đọc đoạn - HS đọc - Yêu cầu HS nêu cách ngắt giọng câu thứ đoạn - Tìm cách đọc luyện đọc câu: Mưa dầm dề,/ mưa sướt mướt/ ngày qua ngày khác.// - Theo con, đọc đoạn văn cần nhấn giọng từ ngữ nào? Vì sao? - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - Hướng dẫn HS đọc đoạn 2, tương tự hướng dẫn đọc đoạn - Nhấn giọng từ: dầm dề, sướt mướt Vì từ ngữ gợi tả hình ảnh - Một số HS đọc - Luyện đọc đoạn 2, - Câu cần ý ngắt giọng: Ngồi nhà,/ ta thấy đàn cá ròng ròng,/ đàn,/ đàn theo cá mẹ/ xi theo dòng nước, vào tận đồng - u cầu HS nối tiếp đọc sâu.// đoạn trước lớp - Nối tiếp đọc từ đầu - Tổ chức cho HS luyện đọc theo đến hết nhóm nhỏ Mỗi nhóm có HS - Lần lượt HS đọc nhóm Mỗi HS đọc đoạn hết d) Thi đọc nhóm - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn, đọc  Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV đọc mẫu toàn lần - Con hiểu mùa nước nổi? - - - Nước lũ có tác hại gì? Mưa dầm dề, mưa sướt mướt mưa ntn? Mùa nước thường có vùng nào? Vì tác giả lại nói “Rằm tháng Bảy nước nhảy lên bờ” - Cảnh vật biết giữ lại mùa nước nổi? - GV giải nghĩa thêm từ phù sa - Vì ngồi nhà nhìn thấy đàn cá xi dòng vào - Mỗi nhóm cử HS thi đọc - HS theo dõi đọc thầm theo - Mùa nước mùa nước lên hiền hòa, nước ngày dâng lên Mưa từ ngày qua ngày khác - Làm đổ nhà, phá hoại hoa màu - Mưa nhỏ, dai, không ngớt từ ngày sang ngày khác - Ơû miền Nam thuộc đồng sông Cửu Long - Vì nước lên tràn bờ, nước ao hồ trộn với nước sông - Giữ lại hạt phù sa tận đồng sâu? - Tìm hình ảnh tả mùa nước nổi? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc toàn - Mùa nước có đâu? - Gọi HS lên vào tranh tả lại mùa nước - GV kết luận - Nhận xét học, dặn HS nhà đọc lại - Chuẩn bị : Chim sơn ca bơng cúc trắng - Vì nước lên tràn bờ, ao hồ đồng ruộng - Nước hiền hòa, mưa dầm dề, mưa sướt mướt, sơng Cửu Long no nước, phù sa đọng lại vườn, đàn cá tung tăng bơi lội… - HS đọc lại - Ơû đồng sông Cửu Long - đến HS lên bảng thực yêu cầu ... Thi đọc nhóm - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn, đọc  Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV đọc mẫu toàn lần - Con hiểu mùa nước nổi? - - - Nước lũ có tác hại gì? Mưa dầm dề, mưa sướt mướt mưa ntn? Mùa nước. .. làng, nước nổi, nước lũ, dầm dề, no, ròng ròng, dòng nước - Nước nổi, sướt mướt, lời, GV ghi từ lên bảng) - Đọc mẫu, sau gọi HS đọc từ (tập trung vào HS mắc lỗi phát âm) - Yêu cầu HS nối tiếp đọc. .. Bài Giới thiệu: (1’) - Ơû nước ta, năm có mùa? Đó mùa nào? - Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông - Nhưng miền Nam miền Bắc nước ta lại có mùa khí hậu khác Bài tập đọc Mùa nước hôm cho biết điều - Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay