Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:50

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI MÙA NƯỚC NỔI ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Nắm số từ ngữ bốn mùa ; biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn ngắn * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút -H đọc nắm ND tập đọc: Mùa nước II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -T gọi H lên bốc thăm -Lên bốc thăm chuẩn bị, *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc -Nhận xét - ghi điểm -Đọc trước lớp trả lời - câu hỏi SGK (5-6’) Bài 2:Trò chơi mở rộng vốn từ *HĐ2: Ôn tiết bốn mùa (12-15’) -T t/c cho H chơi theo tổ -Nhận xét -Nghe -Các tổ lựa chọn mùa, hoa -Các thành viên tổ tự giới thiệu tổ vào mùa kết thúc vào tháng nào? -HD phổ biến luật chơi -Tổ hoa nêu tên loài hoa tổ khác đoán mùa -Tổ nêu tên lồi tổ khác đốn xem mùa có gì? -Các tổ thực chơi -Các tổ nêu *HĐ3 :Ơn -Các mùa có thời tiết nào? TĐ Lá thư nhầm địa chỉ(13-15) +Mùa xuân, hoa đào, mai, vú sữa, quýt, cam… +Mùa Hạ: ho phượng, măng cụt, xồi +Đơng: Hoa mận, dưa hấu +Thu: cúc, bưởi, cam, na 2-3HS đọc lớp đọc 2.Củng cố dặn dò: (1) Bài 3: Ngắt đoạn trích sau thành câu -Làm vào tập -Gọi HS đọc -H nhận xét bạn -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) -3-4HS đọc ngắt nghỉ -T t/c cho H nhận xét bạn -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -T t/c cho H đọc Mùa nước -Nhận xét - dặn dò -1H làm bảng phụ ... cúc, bưởi, cam, na 2- 3HS đọc lớp đọc 2. Củng cố dặn dò: (1) Bài 3: Ngắt đoạn trích sau thành câu -Làm vào tập -Gọi HS đọc -H nhận xét bạn -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) -3-4HS đọc ngắt nghỉ -T t/c... đốn mùa -Tổ nêu tên lồi tổ khác đốn xem mùa có gì? -Các tổ thực chơi -Các tổ nêu *HĐ3 :Ôn -Các mùa có thời tiết nào? TĐ Lá thư nhầm địa chỉ(13-15) +Mùa xuân, hoa đào, mai, vú sữa, quýt, cam… +Mùa. .. dõi, giúp đỡ H(TB-Y) -3-4HS đọc ngắt nghỉ -T t/c cho H nhận xét bạn -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -T t/c cho H đọc Mùa nước -Nhận xét - dặn dò -1H làm bảng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 20 bài: Tập đọc Mùa nước nổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay