Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:49

Giáo án Tiếng việt MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN VƯỜN CHIM I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc lưu lốt - Đọc từ ngữ mới, từ khó, từ ngữ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Nghỉ sau dấu câu cụm từ 2Kỹ năng: Hiểu nghĩa từ: thông báo, thư viện, đà điểu - Biết tác dụng thông báo đơn giản thư viện 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cũ (3’) Chim sơn ca cúc trắng Hoạt động Trò - Hát - Gọi HS lên bảng kiểm tra Chim sơn ca cúc trắng - HS 1: Đọc đoạn 1, trả lời hai câu hỏi 1, - Theo dõi HS đọc bài, trả lời câu hỏi cho điểm - HS 2: Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi 3, Bài Giới thiệu: (1’) - Gọi HS mở sgk đọc tên tập đọc học - Thông báo thư viện vườn chim - Nơi ntn gọi thư viện? - Hỏi: Trong lớp ta có bạn đến thư viện đọc sách? - Thư viện nơi để sách báo cho người đến đọc mượn đọc - HS trả lời - Khi đến thư viện đọc sách, cần phải biết số thông tin mà thư viện thông báo Bài học hôm giúp biết cách đọc hiểu thông báo thư viện Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần - HS đọc mẫu lần Cả lớp theo dõi sgk b) Luyện phát âm - Yêu cầu đọc từ cần luyện phát âm ghi bảng phụ, tập trung vào HS mắc lỗi phát âm - Yêu cầu HS đọc câu, nghe bổ sung từ cần luyện phát âm lên bảng ngồi từ dự kiến Chú ý theo dõi lỗi ngắt giọng c) Luyện ngắt giọng - Gọi HS đọc câu: + Buổi sáng: từ đến 11 - đến HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ như: thứ năm, làm thẻ, Bồ Nông, chuyện lạ, lồi chim,… (MB) buổi, ngày nghỉ, thẻ, vỗ cánh, … (MT, MN) - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc câu bài, đọc từ đầu hết - HS đọc + Buổi chiều: từ 15 đến 17 - Yêu cầu: Con nêu cách ngắt - Trả lời: giọng + Buổi sáng: // từ đến 11 giờ.// + Buổi chiều: // từ 15 đến 17 giờ.// - Yêu cầu HS nhận xét cách ngắt giọng bạn - Thống cách ngắt giọng câu văn với lớp cho HS luyện ngắt giọng câu - Tiến hành tương tự với câu văn khác, cần ý cách ngắt giọng - Nhận xét bạn đúng/ sai, sai nêu cách ngắt giọng - đến HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng câu văn - Cùng tìm cách ngắt giọng luyện đọc câu: Mời bạn chưa có thẻ mượn sách/ đến làm thẻ/ vào sáng thứ năm tuần.// - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc phần thông báo d) Đọc - Yêu cầu HS đọc nối đoạn - Chia nhóm HS, nhóm có HS yêu cầu đọc nhóm Theo dõi HS đọc theo nhóm e) Thi đọc g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Lần lượt HS đọc nhóm mình, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho - HS thi đua đọc - HS đọc đồng - Thơng báo thư viện có mục Mục thứ Giờ mở cửa, mục thứ hai Cấp thẻ mượn - Thơng báo thư viện có mục? Hãy nêu tên mục sách, mục thứ Sách - Ta đọc mục thứ nhất: Giờ mở cửa - Muốn làm thẻ mượn sách đến thư viện vào sáng thứ năm tuần - Muốn biết mở cửa thư viện ta đọc mục nào? - Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào? - Mục sách giúp ta biết tên sách thư viện nhập Mục sách giúp ta biết điều gì? - Đó là: Khi đại bàng vỗ cánh, Đà điểu sa mạc, tập 1,… - - HS đọc lại tập đọc - Thư viện vườn chim vừa nhập sách gì? Củng cố – Dặn dò (3’) - Yêu cầu HS nhà đọc lại bài, đọc ghi nhớ thông báo thư viện trường - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Vè chim .. .vườn chim - Nơi ntn gọi thư viện? - Hỏi: Trong lớp ta có bạn đến thư viện đọc sách? - Thư viện nơi để sách báo cho người đến đọc mượn đọc - HS trả lời - Khi đến thư viện đọc sách, cần... phải biết số thông tin mà thư viện thông báo Bài học hôm giúp biết cách đọc hiểu thông báo thư viện Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần - HS đọc mẫu lần... đại bàng vỗ cánh, Đà điểu sa mạc, tập 1,… - - HS đọc lại tập đọc - Thư viện vườn chim vừa nhập sách gì? Củng cố – Dặn dò (3’) - Yêu cầu HS nhà đọc lại bài, đọc ghi nhớ thông báo thư viện trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay