Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:49

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN VƯỜN CHIM ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 3) I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đặt trả lời câu hỏi: đâu? - Biết đáp lại lời xin lỗi tình cụ thể(1 tình BT4) * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút -H đọc nắm ND tập đọc:Thông báo II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -Đưa phiếu tên tập đọc tuần 23-24 -Lần lượt lên bốc thăm -Nhận xét ghi điểm -Nhận xét bổ sung *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) Bài 2:Tìm phận câu trả lời *HĐ2: Ôn tiết co câu hỏi đâu? (12-15’) -Em đặt câu hỏi có sử dụng từ: đâu? -Chuẩn bị 2’ lên đọc bài, trả lời 1- câu hỏi SGK -2 HS đọc đè -ở đâu hoa phượng nở đỏ rực? -Vậy phận trả lời câu hỏi đâu câu b từ nào? Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm -Bài tập yêu cầu gì? +2 bên bờ sông +Trên cành -2 HS đọc đề -Đặt câu hỏi “Vì sao?” cho -Bộ phận in đậm phận in đậm từ nào? -2 Bên bờ sông -T y/c H nêu kết -Trong vườn -H nhận xét, bổ sung -Thảo luận cặp đôi -Nối tiếp đọc câu hỏi Bài 4: Nói lời đáp em +Hoa phượng nở đỏ rực đâu? -ở đâu, trăm hoa đua nở -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -2 HS đọc đề đưa lời thoại để bạn xin lỗi -Thực thảo ln theo cặp *HĐ4:Ơn TĐ Thơng báo(13-15) 2.Củng cố- dặn dò(1) -Khi nói đáp lời xin lỗi cần nói với thái độ nào? -Nhận xét, ghi điểm -T t/c cho H đọc Mùa nước -Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -Vài cặp H lên thực đóng vai -Nhận xét bình chọn lời nói hay HS -Lịch sự, nhã nhặn -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... phận câu in đậm -Bài tập yêu cầu gì? +2 bên bờ sơng +Trên cành -2 HS đọc đề -Đặt câu hỏi “Vì sao?” cho -Bộ phận in đậm phận in đậm từ nào? -2 Bên bờ sông -T y/c H nêu kết -Trong vườn -H nhận xét,... *HĐ4:Ôn TĐ Thơng báo( 13-15) 2. Củng cố- dặn dò(1) -Khi nói đáp lời xin lỗi cần nói với thái độ nào? -Nhận xét, ghi điểm -T t/c cho H đọc Mùa nước -Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -Vài cặp H lên... sung -Thảo luận cặp đôi -Nối tiếp đọc câu hỏi Bài 4: Nói lời đáp em +Hoa phượng nở đỏ rực đâu? -ở đâu, trăm hoa đua nở -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -2 HS đọc đề đưa lời thoại để bạn xin lỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 21 bài: Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay