Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:48

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu lốt bài, đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ Giọng đọc êm ả, vui, sảng khối Biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: chao lượn, rợp, hòa âm, mảnh - Hiểu nội dung bài: Bài văn cho ta thấy phong phú, đa dạng sống đông vui, nhộn nhịp lồi chim rừng Tây Nguyên 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc Một số tranh lồi chim Bảng phụ ghi sẵn câu, từ cần luyện đọc - HS: Vở III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) - Bài cũ (3’) Một trí khơn trăm trí khơn Hoạt động Trò - Hát - Mỗi HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: - Kiểm tra HS đọc bài: Một trí khơn trăm trí khôn + Trong truyện người khôn? + Gà Rừng nghĩ mẹo gì? + Chồn thay đổi thái độ sao? + Câu chuyện nói lên điều gì? - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh minh họa hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Cảnh đàn chim tung tăng bay nhảy - Chỉ lên tranh minh họa tập đọc giới thiệu: Đây hồ Y-rơ-pao Tây Nguyên Quanh hồ Y-rơ-pao có nhiều lồi chim đẹp, với nhiều màu sắc tiếng hót hay Để hiểu vẻ đẹp lồi chim này, học Chim rừng Tây Nguyên Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - Theo dõi đọc thầm theo a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu Chú ý giọng vui, êm ả b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS tìm từ khó đọc bài, sau đọc mẫu yêu cầu HS đọc lại từ - MB: mặt nước, Y-rơ-pao, ríu rít, lượn, nhào lộn, rung động, rướn… - MN: Y-rơ-pao, mênh mông, vi vu vi vút, trắng muốt, lanh lảnh, quanh hồ, rộn vang - Yêu cầu HS đọc câu, nghe bổ sung từ cần luyện phát âm lên bảng ngồi từ dự kiến Chú ý theo dõi lỗi ngắt giọng - HS đọc cá nhân, nhóm đồng - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc câu bài, đọc từ đầu hết - HS đọc, lớp theo dõi sgk - Tìm cách ngắt giọng c) Luyện đọc theo đoạn - Gọi HS đọc giải - Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt giọng luyện đọc câu dài luyện đọc Mỗi lần đại bàng vỗ cách/ lại phát tiếng vi vu vi vút từ trời xanh thẳm,/ giống có hàng trăm đàn/ hòa âm.// Những chim kơ púc đỏ chót/ nhỏ ớt/ cố rướn cặp mỏ mảnh mình/ hót lên lanh lảnh nghe tiếng sáo.// - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc đoạn d) Đọc - Yêu cầu HS đọc nối đoạn - Chia nhóm HS, nhóm có HS yêu cầu đọc nhóm Theo dõi HS đọc theo nhóm e) Thi đọc - Tổ chức cho nhóm thi đọc cá nhân đọc đồng - Lần lượt HS đọc mhóm mình, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân HS đọc theo yêu cầu GV, sau thi đọc đồng đoạn - Cả lớp đọc đồng đoạn 3, - Tuyên dương nhóm đọc tốt g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hồ Y-rơ-pao đẹp ntn? - Mặt hồ rung động, bầu trời xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ xanh, rộng mênh mông - Đại bàng, thiên nga, chim kơ púc - Đại bàng: chân vàng, mỏ đỏ chao lượn, bóng che - Quanh hồ Y-rơ-pao có lồi chim gì? - Tìm từ ngữ tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của: i Chim đại bàng ii Chim thiên nga iii Chim kơ púc rợp mặt đất Khi vỗ cách phát tiếng vi vu vi vút tiếng trăm đàn hòa âm - Thiên nga: trắng muốt, bơi lội - Chim kơ púc: Mình đỏ chót nhỏ ớt, mỏ mảnh, tiếng hót lanh lảnh tiếng sáo - Tiếng hót ríu rít, rộn vang mặt nước - Trả lời theo suy nghĩ cá nhân - Trả lời theo suy nghĩ cá nhân - Với đủ lồi chim hồ Y-rơpao vui nhộn ntn? - Con thích cảnh đẹp hồ Y-rơ- pao? - Con thích lồi chim nhất? Vì sao? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại - Con có nhận xét chim rừng Tây Nguyên - Nhận xét, cho điểm - Nhận xét học, dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau - Đọc trả lời: Chim rừng Tây Nguyên đẹp với lơng nhiều màu sắc có tiếng hót hay ... học Chim rừng Tây Nguyên Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - Theo dõi đọc thầm theo a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu Chú ý giọng vui, êm ả b) Luyện phát âm - u cầu HS tìm từ khó đọc. .. lồi chim nhất? Vì sao? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại - Con có nhận xét chim rừng Tây Nguyên - Nhận xét, cho điểm - Nhận xét học, dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau - Đọc trả lời: Chim rừng. .. đàn chim tung tăng bay nhảy - Chỉ lên tranh minh họa tập đọc giới thiệu: Đây hồ Y-rơ-pao Tây Nguyên Quanh hồ Y-rơ-pao có nhiều lồi chim đẹp, với nhiều màu sắc tiếng hót hay Để hiểu vẻ đẹp lồi chim
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay