Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:48

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI CHIM RỪNG TÂY NGUN ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 4) I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - nắm số từ ngữ chim chóc; viết đoạn văn ngắn li chim gia cầm * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút -H đọc nắm ND tập đọc:Chim rừng II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : Bài *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ2: Ôn tiết (15 -23’) -Đưa phiếu tên tập đọc tuần 23-24 -Lần lượt lên bốc thăm -Nhận xét ghi điểm -Nhận xét bổ sung -Chuẩn bị 2’ lên đọc bài, trả lời 1- câu hỏi SGK Bài 2: trò chơi mở rộng vốn từ HS đọc đề chim chóc -Chia lớp làm nhóm thực - T HD HS cách chơi:Các em đố dùng lời để mơ tả -Nhận xét, chọn nhóm có nhiều vật làm động tác câu đố hay nhóm bạn đốn a) Con biết bơi, lên bờ lạch bạch? -Con hót hay? -Cổ dài biết trơng nhà gì? -Nhận xét chung Bài 3: Viết đoạn văn ngắn -2 HS đọc đề ( 3-4 câu) loại chim -Viết đoạn văn ngắn… hoằc gia cầm mà em biết -Giới thiệu vật cần tả -Bài tập yêu cầu gì? +Tả số đặc điểm hình dáng -Khi viết đoạn văn ngắn tả -Tả HD bật loại chim ta cần làm gì? +Tả ích lợi vật -Nhận xét, ghi điểm -làm vào -8-10 HS đọc lại *HĐ4:Ơn TĐ Chim rừng(1315) 2.Củng cố- dặn dò -T t/c cho H đọc Chim rừng-Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... loại chim ta cần làm gì? +Tả ích lợi vật -Nhận xét, ghi điểm -làm vào -8-10 HS đọc lại *HĐ4:Ôn TĐ Chim rừng( 1315) 2. Củng cố- dặn dò -T t/c cho H đọc Chim rừng- Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập. .. 3: Viết đoạn văn ngắn -2 HS đọc đề ( 3-4 câu) loại chim -Viết đoạn văn ngắn… hoằc gia cầm mà em biết -Giới thiệu vật cần tả -Bài tập yêu cầu gì? +Tả số đặc điểm hình dáng -Khi viết đoạn văn ngắn... rừng( 1315) 2. Củng cố- dặn dò -T t/c cho H đọc Chim rừng- Hệ thống lại học -Nhắc HS làm tập -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 22 bài: Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay