Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Sư tử xuất quân

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:47

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC ĐỌC THÊM BÀI TỬ XUẤT QN ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 5) I.Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc từ tuần 19 đến tuần26.( phát âm rõ ràng, ttốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút) ; hiểu nội dung tập đoạn, ( trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) * H khá- giỏibiết đọc lưu loát đoạn, bài; tốc độ đọc 45 tiếng/ phút - Biết cách đặt trả lời câu hỏi nào? - Biết đáp lời khẳng định, phủ định tình cụ thể -H đọc nắm ND tập đọc: tử xuất quân II.Đồ dùng dạy- học.: Phiếu ghi tên tập đọc, SGK, VBT III.Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Bài -Cho HS bắt thăm đọc trả lời câu hỏi - HS đọc TLCH ND tập đọc -Nhận xét - ghi điểm -Nhận xét, bổ sung *HĐ1:Kiểm tra lấy điểm đọc (5-6’) *HĐ 2: Ơn cách Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho -2HS đọc đề đặt trả lời câu câu hỏi Như nào? hỏi nào? -Bài tập yêucầu gì? -Tìm phận trả lời câu hỏi (10’) -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y): nào? -T huy động kết quả, chữa -Thảo luận theo cặp -T chốt -Nhận xét -Nở đỏ rực hai bên bờ sông b)Nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè *HĐ 3: Nói lời khẳng định phủ định ( 8’) *HĐ4:Ôn TĐ tử xuất quân Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm -Nêu: đặt câu hỏi cho phận in đậm -Bài tập yêu cầu gì? -Nêu phân in đậm -Bộ phận in đậm -Nối tiếp đọc câu hỏi từ nào? -Chim đậu cành cây?+Bông cúc sung -T y/c H nêu kết sướng nào? - T y/c H nhận xét, bổ sung -2-3HS đọc Bài 4: Nói lời đáp em -Thực -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -Nối tiếp nói lời em? đưa lời thoại để bạn nói lời khẳng định, phủ định -Khi nói đáp lời khẳng định, phủ định cần nói với thái độ nào? (12) -T t/c cho H đọc tử xuất quân- 3.Củng-cố dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức ơn -Nhã nhặn, lịch -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhắc lại ... định, phủ định cần nói với thái độ nào? ( 12) -T t/c cho H đọc Sư tử xuất quân- 3.Củng-cố dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức ôn -Nhã nhặn, lịch -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhắc lại ... định ( 8’) *HĐ4:Ôn TĐ Sư tử xuất quân Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm -Nêu: đặt câu hỏi cho phận in đậm -Bài tập yêu cầu gì? -Nêu phân in đậm -Bộ phận in đậm -Nối tiếp đọc câu hỏi từ nào?... tiếp đọc câu hỏi từ nào? -Chim đậu cành cây?+Bông cúc sung -T y/c H nêu kết sư ng nào? - T y/c H nhận xét, bổ sung -2- 3HS đọc Bài 4: Nói lời đáp em -Thực -Yêu cầu HS thảo luận theo cặp -Nối tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Sư tử xuất quân, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Sư tử xuất quân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay