Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:45

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: DỰ BÁO THỜI TIẾT I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu loát Đọc từ ngữ khó, từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ 2Kỹ năng: - Hiểu nghĩa từ giải cuối - Biết tên vùng tỉnh giới thiệu - Hiểu tác dụng dự báo thời tiết: Giúp người biết trước tình hình mưa, nắng, nóng, lạnh,… tượng thời tiết khác thiên nhiên gây để biết cách ăn mặc, xếp cơng việc cách hợp lí, đảm bảo sức khoẻ tránh rủi ro 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Bản đồ minh hoạ khu vực dự báo thời tiết, có Bảng ghi sẵn từ, Câu cần luyện ngắt giọng - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Sơn Tinh, Thủy Tinh - Gọi HS lên bảng kiểm tra Sơn Tinh, Thủy Tinh - GV nhận xét Bài - HS lên bảng đọc bài, HS đọc đoạn trả lời câu hỏi cuối Giới thiệu: (1’) - Trong học hôm nay, đọc tìm hiểu tập đọc Dự báo thời tiết Qua tập đọc biết rõ tin dự báo thời tiết biết tác dụng việc dự báo thời tiết sống Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1, ý đọc chậm rõ ràng b) Luyện phát âm - Theo dõi GV đọc mẫu HS đọc mẫu lần - Tìm từ trả lời theo yêu cầu GV: - Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn + Các từ là: nắng, mưa rào đọc Ví dụ: rải rác, Đà Nẵng, tây nam, Hà + Tìm từ có âm đầu l/n, r, … Nội,… (MB) + Các từ là: tỉnh, rải rác, Đà Nẵng,… + Tìm từ có hỏi, ngã, có âm cuối n, ng,… (MN) - Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng - đến HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Đọc mẫu yêu cầu HS đọc từ (Tập trung vào HS mắc lỗi phát âm) - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - GV nêu gương đọc chung tồn bài, sau nêu u cầu đọc đoạn hướng dẫn HS chia tập đọc thành - HS dùng bút chì viết dấu gạch (/) để phân cách đoạn với - HS đọc theo hình đoạn, đoạn vùng dự báo thời tiết thức nối tiếp - Luyện đọc theo nhóm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp Mỗi HS đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm có HS yêu cầu luyện đọc nhóm d) Thi đọc - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân - Nhận xét, cho điểm e) Cả lớp đọc đồng - Yêu cầu HS lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hãy kể tên vùng dự báo thời tiết tin - HS thảo luận cặp đôi với bạn bên cạnh Các HS đọc tên vùng vùng minh hoạ lược đồ SGK - Một số cặp lên trình bày bảng lớp, HS đọc tên vùng, HS vị trí vùng lược đồ - HS trả lời - HS nối tiếp trả lời, HS cần trả lời dự định Ví dụ: - Nơi thuộc vùng nào? Bản tin nói thời tiết vùng sao? - Con làm biết trước + Nếu ngày mai trời nắng, ngày mai trời nắng/ trời mưa? sẽ: mặc áo cộc tay./ đội mũ rộng vành./ mang nước học./ tắm mát./… + Nếu ngày mai trời mưa, sẽ: chuẩn bị sẵn áo mưa, ô,… trước khỏi nhà./ mặc áo dày chút để khỏi lạnh./ Thu quần áo phơi ngồi sân trước vắng./ Hỗn chơi./… - - Dự báo thời tiết giúp biết cách ăn mặc xếp cơng việc cho hợp lí Dự phòng trước thiệt hại Vậy dự báo thời tiết có lợi ích thời tiết gây ra… sống chúng ta? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại tập đọc - Nhận xét học yêu cầu HS nhà đọc lại - Chuẩn bị sau: Bé nhìn biển ... nay, đọc tìm hiểu tập đọc Dự báo thời tiết Qua tập đọc biết rõ tin dự báo thời tiết biết tác dụng việc dự báo thời tiết sống Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc. .. - - Dự báo thời tiết giúp biết cách ăn mặc xếp công việc cho hợp lí Dự phòng trước thiệt hại Vậy dự báo thời tiết có lợi ích thời tiết gây ra… sống chúng ta? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc. .. đoạn vùng dự báo thời tiết thức nối tiếp - Luyện đọc theo nhóm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp Mỗi HS đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm có HS yêu cầu luyện đọc nhóm d) Thi đọc - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Dự báo thời tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay