Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:43

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CẬU CÂY SI GIÀ I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Nghỉ sau dấu câu cụm từ - Biết thể lời nhân vật đọc 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ mới: rùng - Hiểu nội dung văn: Câu chuyện khuyên không nên phá hoại cối cối giống người, biết đau đớn 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng phụ viết sẵn từ, câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cây đa quê hương - Gọi HS lên bảng đọc Cây đa quê hương trả lời câu hỏi nội dung - HS lên bảng đọc trả lời câu hỏi 1, 2, 3, - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Theo con, cối có biết đau khơng? - Bài tập đọc Cậu si già - Trả lời theo suy nghĩ giúp trả lời câu hỏi - HS đọc lại tên - Viết tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - A) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn lần - Nghe GV đọc, theo dõi đọc thầm theo Chú ý: đọc với giọng chậm rãi, tình cảm Giọng si già đau đớn trách móc Giọng cậu ngây thơ, ngạc nhiên b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS tìm từ cần ý phát âm: - Xum xuê, ngả xuống, mặt nước, hí hốy, đau điếng, vui vẻ, rùng mình, lắc đầu,… + HS phía Nam: Tìm tiếng có hỏi/ ngã, âm cuối n, c, t? - đến HS đọc cá nhân, HS đọc theo tổ, đồng (HS trả lời, GV ghi từ lên bảng) - Đọc nối tiếp Mỗi HS đọc câu Đọc từ đầu hết - Đọc mẫu, sau gọi HS đọc từ - Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu - C) Luyện đọc đoạn - Hướng dẫn HS chia văn thành đoạn: - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn vào - Nối tiếp đọc hết + Đoạn 1: Bờ ao đầu làng … Cảm ơn - Lần lượt HS đọc nhóm Mỗi HS đọc đoạn hết + Đoạn 2: phần lại - Mỗi nhóm cử HS thi đọc - Yêu cầu HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp - HS theo dõi đọc thầm theo - Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm nhỏ Mỗi nhóm có HS - Cậu dùng dao nhọn khắc tên lên thân làm cho - D) Thi đọc nhóm - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn, đọc  Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV đọc mẫu toàn lần - Cậu làm điều khơng phải với si? - Cây si già làm để cậu hiểu nỗi đau nó? - Theo em, sau nói chuyện với cây, cậu có nghịch khơng? Vì sao? - Câu chuyện khun điều gì? - Để bảo vệ cối, nên làm khơng nên làm gì? Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét học, dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau: Ai ngoan thưởng đau điếng - HS thảo luận để tìm câu trả lời: Cây cố lấy giọng vui vẻ hỏi cậu Khi biết cậu tên Ngoan, khen tên cậu thật đẹp hỏi: “Vì cậu khơng khắc tên lên người cậu?”; “Vì cậu lại bắt phải nhận điều cậu không muốn?” Cậu rùng hiểu dùng dao khắc lên người làm cho đau đớn Như vậy, si già dùng cậu không muốn để dạy cho cậu học - HS nối tiếp phát biểu ý kiến: Cậu không nghịch cậu biết biết đau đớn người - Phải biết bảo vệ cối - HS tự phát biểu ý kiến ... thân làm cho - D) Thi đọc nhóm - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn, đọc  Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV đọc mẫu toàn lần - Cậu bé làm điều khơng phải với si? - Cây si già làm để cậu bé hiểu nỗi đau nó?... lời: Cây cố lấy giọng vui vẻ hỏi cậu bé Khi biết cậu bé tên Ngoan, khen tên cậu thật đẹp hỏi: “Vì cậu khơng khắc tên lên người cậu? ”; “Vì cậu lại bắt tơi phải nhận điều cậu khơng muốn?” Cậu bé. .. câu hỏi - HS đọc lại tên - Viết tên lên bảng Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - A) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn lần - Nghe GV đọc, theo dõi đọc thầm theo Chú ý: đọc với giọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cậu bé và cây si già

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay